Scoala Gimnaziala Nr.8 "Constantin Savoiu" Targu Jiu
Targu Jiu, Gorj

Prezentare

Şcoala se află în centrul oraşului Târgu - Jiu, are patru clădiri şi o sală de sport. În acest an şcolar avem 5 clase pregătitoare, 21 de  clase la ciclul primar şi 19 de clase la ciclul gimnazial, are un numar de 1024 elevi. În ultimii trei ani, la examenele naţionale, şcoala a fost pe primul loc la nivelul judeţului cu promovabilitate de 100%. În total avem 26 de săli de clasă în care se includ 2 săli pentru programul After-school, 5 laboratoare (fizică, chimie, biologie, 2 de informatică), 1 cabinet medical, 1 cabinet de consiliere şcolară, 1 cabinet de geografie, 1 sală de lectură, 1 cabinet de limba engleză, bibliotecă, sală de sport, centrală proprie. În anul şcolar 2012/2013 am fost prima şcoală  pe judeţ la evaluarea naţională, în ierarhia stabilită de MEN.

În anul şcolar 2013/2014 am obţinut Certificatul de Şcoală Europeană.

  • Ø  ISTORICUL INSTITUŢIEI

În februarie 1855, magistratul oraşului Târgu-Jiu va face un raport către Eforia Şcoalelor pentru ca aceasta să-l prezinte Domniei. În urma prezentării acestui raport, Domnia trebuia să aprobe înfiinţarea unei şcoli de fete Târgu-Jiu. În raport se specifică dorinţa locuitorilor oraşului de a se înfiinţa această şcoală de fete, pentru ca acestea să poată fi educate în scopul devenirii lor ca bune soţii şi mame. Dar se arată şi faptul că şcoala vine în sprijinul părinţilor scăpătaţi, care nu au posibilităţi de a-şi educa copii  în şcolile particulare. Magistratul propune ca şcoala să poarte pentru totdeauna numele de „Institutul Săvoiu", drept recunoştinţă obştească pentru donator şi se angajează să dea din casa municipală câte 6000 lei pe an pentru menţinerea acestui institut.

În august 1855, Eforia Şcoalelor răspunde magistratului din Târgu-Jiu că Domnia a apreciat iniţiativa domnului Săvoiu, „căruia îi mulţumeşte", cerând  acestuia să grăbească această acţiune. Astfel că, în septembrie 1855, pitarul Constantin Săvoiu va face donaţia promisă printr-un act care se află astăzi la Arhivele Statului, Târgu-Jiu, fond. Primăria oraşului, cota 518.

Aceasta a fost prima şcoală primară de fete din Târgu-Jiu înfiinţată cu aprobarea Guvernului şi a Domnitorului. La început şcoala a funcţionat numai cu două clase, care cuprindeau 55 de eleve. Şcoala era condusă de doamna directoare Adela Kaiser, mai cuprindea pe institutorul George Caluţi, preotul Preda Cernăzeanu şi medicul oraşului - doctor Kiriazi. Din dorinţa donatorului, la şcoală se preda şi o limbă străină. Printre obiectele principale predate în clasa I şi a II-a era lucrul de mână pentru „a le îndeletnici pe fete la stăruinţă, în toate ocaziile practice ale economiei domestice. La sfârşitul anului şcolaristic, în ziua examenului, se vor vinde publicului diferite obiecte lucrate de eleve".

În septembrie 1860 şcoala va trece sub tutela ,,Aşezămintelor Brâncoveneşti". Principele

Bibescu Basarab Brâncoveanu, asociindu-se faptei meritorii a lui Constantin Săvoiu, înfiinţează cu această ocazie şi un internat de fete, primindu-se pe lângă elevele din mediul urban şi fete din mediul rural. Tot principele Brâncoveanu hotărăşte ca Aşezămintele să dea „Institutului Săvoiu", pe tot anul, o subvenţie de 10.000 lei. Taxa anuală a unei eleve era de 28 lei. Elevele sunt primite „ori câte vor veni", iar la nevoie se vor mai construi şi alte camere (în 1863 erau 25 de eleve).

Internatul funcţionează cu intermitenţe până în 1871. Se studiază, în acest moment, două limbi străine (franceza şi germana), care sunt predate de „învăţători speciali", precum şi pianul, dar numai de către elevele care plătesc o taxă. Şi în acest an şcoala este condusă tot de către directoarea Adela Kaiser la care se adaugă: guvernanta Rosa Bauer, Fronsca Kaiser - institutor de limba franceză şi germană, Dimitrie Lăzărescu - institutor de limba română. În anul 1862 s-au înfiinţat şi clasele a III - a şi a IV - a (care se vor despărţi, cu institutori separaţi, abia în anul 1888). Deja, în acest moment, „Institutul Săvoiu" trecuse sub tutela Ministerului Instrucţiunii Publice.

După războiul de independenţă, când criza economică îşi pune amprenta asupra tuturor domeniilor de activitate, directoarea şcolii primare din Târgu-Jiu, A. C. Poenaru, anunţă pe primarul oraşului că, dacă nu va primi lemne de foc, va fi nevoită să închidă şcoala (martie 1878). Cu toată această situaţie dificilă, dintr-un raport al primarului oraşului (B. Lascăr) din anul 1879, reiese că şcoala primară de fete a avut un număr aproximativ constant de eleve în ultimii 6 ani (56-67 eleve).

Din acelaşi raport reiese că şcoala secundară de fete, care şi la această dată era condusă de Ecaterina Urziceanu, avea 30 de eleve. Întreţinerea acestei şcoli era sprijinită şi de comună cu 587 lei şi 50 de bani pe an. Din 1878 programul introdus în această şcoală este programul Şcoalelor Centrale de fete din ţară. Cursurile se predau de către 4 doamne profesoare şi 4 domni profesori de la Şcoala Normală.

La începutul secolului al XX-lea dorinţa de ştiinţă de carte se manifestă şi în Tg-Jiu, prin înscrierea la şcoli a aproximativ 600 de elevi, dintre care aproape jumătate erau fete. Dintr-o expunere a prefectului de Gorj privind situaţia învăţământului din judeţ, în anul 1913, reiese că "este absolută nevoie de localuri proprii, spaţioase, atât pentru şcoalele de băieţi cât şi pentru fete". Era clar că localurile de şcoală erau neîncăpătoare şi acesta era un motiv pentru frecvenţa mai scăzută a elevilor.

În anul 1923 Şcoala secundară de fete s-a transformat în Liceu de fete. Liceul funcţiona cu 4 clase - curs inferior - şi 4 clase - curs superior. La sfârşitul cursului inferior se dădea examen de absolvire, iar la sfârşitul cursului superior se susţinea bacalaureatul. În anul 1928 Ministerul Instrucţiunii Publice a instituit o nouă lege a învăţământului. S-a considerat că liceului îi este suficientă durata de 7 ani. În schimb, s-a introdus în învăţământul superior, anul pregătitor, socotit ca etapă de trecere în învăţământul pregăti tor de cadre specializate într-un domeniu sau altul de activitate.

Deşi, în perioada celui de al II - lea război mondial, atât Liceul de fete "Ecaterina Teodoroiu", cât şi „Institutul Săvoiu" au fost transformate parţial în spitale (în august 1944, localul liceului este total eliberat „din lipsă de bolnavi", în vederea deschiderii şcolii pe data de l septembrie 1944), procesul de învăţământ şi-a urmat cursul, după  istorisirea doamnei profesoare Cosmulescu Florela, fostă elevă a şcolii.

Şcoala va funcţiona în anul şcolar 1965-1966 cu 890 de elevi. Cuprindea 28 de clase în cele două localuri - cel din strada Popa Şapcă şi cel din strada Unirii.

Localul din strada Popa Şapcă cuprindea - 8 clase, 4 încăperi mai mici unde se aflau: biblioteca, cabinetul medical şi camere pentru depozitarea materialului didactic.  Localul din strada Unirii cuprindea - 7 clase, secretariatul, cabinetul direcţiunii, cancelaria, camera pionierilor şi sediul sindicatului învăţământ.

Încadrarea şcolii în acest an şcolar era: 16 învăţători şi 22 de profesori. Şcoala era condusă de directorii Cornel Cârstoiu şi Vasile Petcu, aceştia conducând şcoala în această formaţie până la 1 septembrie 1970.

Din 1970 şi până în prezent au fost următorii directori:  Lăzăroiu Gheorghe, Bucă Cornelia, Şarapatin Elena, Ponta Florinela, Dumitrescu Florin, Preduţ Petre, Mezei Ioan, Pera Ion, Ionescu Romeo, Stana Constantin, Dulubei Violeta.

  • Ø  DATA EXACTĂ LA CARE A LUAT FIINŢĂ

15 septembrie 1855, ca o şcoală de fete, sub numele de Institutul Săvoiu


  • Ø  PERFORMANŢE OBŢINUTE DE CĂTRE CURSANŢI

În trecut:

Dumitrescu Cristian s-a specializat prin doctorat şi post doctorat în domeniul biofizicii, la Universitatea "Columbus"- S.U.A. Tot aici se află şi Adam Ovidiu, doctor în medicină; în Chicago se află fizicianul Cojocaru Radu - specializat prin doctorat. În Franţa, Arjoca Manuela şi Arjoca Gabriela lucrează ca medici specialişti. La Clinica Fundeni se află în curs de specializare, în domeniul transplantului, medicul Pătrăşcoiu Sorin. Se poate arăta că, în Bucureşti, aproape că nu e mare spital în care să nu fie medici specialişti porniţi de la Şcoala Generală Nr. 8: Niculescu Marian, Druţă Daiana, Bălăveanu Steluţa, Pănoiu Iunona, Sărăcăceanu Maria - premiantă de onoare a şcolii, a devenit medic la Bucureşti; Sasu Ana, profesor de matematică la Timişoara (decedată); Ciocănescu Mariana, profesoară de limba română la Braşov (decedată); Gărăiacu Comelia, profesoară de ştiinţe naturale şi fostă directoare a şcolii; Codoban Elena, doctor în ştiinţe naturale la Craiova.

În ultimii 10 ani:

Tâlvescu Dragoş, premiant la Concursul Şcolar Internaţional de Geografie desfăşurat în Vancouver, Canada: olimpici pe ţară la diverse discipline:  Băluţă Andrei, Mischie Ioana Maria, Sultan Andra luliana, Achim Alexandru, Dan Postelnic, Radu Trancău, Popescu Oana, Ursulescu Amalia, Popescu Mirela, Mazilu Raul, Firiza Larisa, Pecingine Vlad, Ghimiş Alexandra, Bodgros Ana-Maria, etc.

  • Ø  COMPONENŢA CORPULUI PROFESORAL

1965 – 1966

Printre învăţătorii şi profesorii şcolii din această perioadă amintim: învăţători - Petcu V. Vasile (director adjunct), Sanda Nicoliţa, Pasăre Maria, Talabă Silvia, Catrina Teodora, Ijac Emil, Zmeu Paraschiva, Bălan Elena, Trocan Silvia, şi alţii ; profesori - BăIăveanu Eleonora (limba română), Cristea Pantelimon, Dumitrescu Florin(limba franceză), Popescu Magdalena, Cosmulescu Florela (limba rusă) Smeu Vasile, Ciocârlie Dumitru (fizică), Ghica Grigore (chimie), Bucă Cornelia (ştiinţe naturale), Dabija Elena (geografie), Teoteoi Ion (muzică), Mezei Ioan (sport), Sanda Gheorghe (lucru manual şi Iăcătuşărie), Breaz Florica (lucru de mână), etc.

Între anii 1940 -1951 catedra de limba română, se impunea  prin activitatea unor profesoare deosebite ca pregătire şi ţinută: Olga Pârvulescu, Lizica Pârvulescu, foarte modestă, calmă, blândă şi cu multă înţelegere; Maria Sterescu, Florica Mihăileanu. Catedra de matematică se remarca prin pregătirea şi exigenţa profesoarelor Raita Gheorghiţa, Moţet Maria şi Gebeanu Valentina.

Catedra de fizică-chimie era reprezentată de buna şi blânda profesoară Căpăţână, Zarchevici Cornelia (eminentă) şi Hriţcu Maria.

Catedra de ştiinţe naturale era reprezentată de profesori ca: Tomescu Maria, Panaitiu Cornelia, Serghie Ştefania şi Petrescu Ştefan - renumit prin desenele pe care le făcea la tablă, în laboratorul de ştiinţe naturale se efectuau o serie de lucrări practice şi experienţe.

Catedra de istorie avea o deosebită activitate pentru formarea sentimentului de mândrie naţională, patriotism şi dragoste faţă de valorile poporului nostru. Era reprezentată de profesori ca: Cecilia Caţighera, Constantinescu Aurelia şi Manolescu Clementina.

Geografia a fost predată de profesoara Roşea Angela, fostă directoare, foarte exigentă, dar de o pregătire excepţională.

Limbile străine - franceză, germană şi rusă - predate de profesoare de neegalat ca: Dumitrescu Clemance, Şuparschi Maria, Paleologu Maria, Prisecaru Zoia, MăIăescu Ana, Mariotti Ecaterina. Desenul şi caligrafia au fost predate de două profesoare, artiste în adevăratul sens al cuvântului: Demetrescu Elena şi Bărbulescu Lucreţia. Educaţia fizică era predată de profesorii  Zarda Maria şi Câlniceanu Ileana.


  • Ø  ÎNSEMNĂTATEA INSTITUŢIEI ÎN PEISAJUL SOCIO-CULTURAL

Cadre didactice calificate: 100%

Clasificarea şcolii ca vechime şi ca rezultate:

Şcoala „Constantin Săvoiu” este pe primul loc în judeţ pentru rezultatele obţinute la examenele naţionale şi la olimpiadele şcolare.

Informaţiile preluate de pe site-ul edu.admitere.ro arată următoarele:

Nr. crt.

An şcolar

Total elevi

Note peste 9

Note între 8-8,99

Promovabilitate

2001

215

42

86

100%

2002

180

68

75

100%

2003

141

45

67

100%

2004

202

82

80

100%

2005

175

70

60

100%

2006

147

63

40

100%

2007

119

43

47

100%

2008

167

80

64

100%

2009

155

68

57

100%

10.

2010

136

55

51

100%


Şcoala noastră are o serie de reviste şcolare, apărute din iniţiativa unor cadre didactice inimoase: „Palia”-revistă literară a Şcolii şi Fundaţiei "Constantin Săvoiu" sub coordonarea profesorului Ionescu Romeo şi cu implicarea directă a unor membri ai comunităţii locale (apărută încă din 1997), revista tip caleidoscop pentru elevi şi profesori „Săvoiu”, apărută în mai 2002 sub coordonarea doamnei profesoare Georgeta Grivei şi cu ajutorul Asociaţiei Părinţilor Elevilor,  „Englishtening Word” ­publicaţie a cercului literar de limba engleză din cadrul şcolii, sub coordonarea domnului profesor MăIăescu Ion.

Interacţiunea şcolii cu mediul social şi cultural al judeţului s-a realizat prin activităţi diverse:

- colaborări şi parteneriate cu instituţii de cultură şi asistenţă socială din municipiu: Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Muzeul de Artă, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj, Casa de Cultură, Teatrul „Elvira Godeanu” Târgu-Jiu, Căminul de Bătrâni de la Suseni, SOS – Copiii Gorjului. Şcoala a oferit activităţi de voluntariat, a organizat întâlniri, vizite, concursuri, a fost centru de întâlniri şi schimburi de experienţă cu reprezentanţii acestor instituţii.

Sub sloganul ,,Creativitate şi Inovaţie pentru Educaţie”, în decembrie  2008 s-a desfăşurat la nivel naţional ,,Festivalul Şanselor Tale”, manifestare anuală cunoscută în întreaga lume ca ,,Săptămâna Educaţiei Permanente”. Manifestarea este inclusă în planul de acţiune al  M.E.C.I.   şi răspunde politicii de susţinere a diversificării şi extinderii ofertei de educaţie prin unităţile de învăţământ şi consolidarea rolului acestora ca centre de resurse educaţionale la nivelul comunităţii. În acest sens, şcoala noastră a organizat  activităţi precum: târguri de produse cultural educative, promovarea documentelor europene şi naţionale în domeniul dialogului intercultural, zile ale „porţilor deschise”  în parteneriat cu agenţi economici, ONG - uri, autorităţile locale.

Proiectul de Grant Şcolar ”PORŢI SPRE INFINITUL CUNOAŞTERII” a avut ca scop îmbunătăţirea calităţii procesului didactic prin activităţile extracurriculare, care se desfăşoară pentru a dezvolta competenţele şi abilităţile necesare inserţiei sociale a viitorilor absolvenţi.

Grupul ţintă l-au reprezentat elevii  urmărindu-se îmbunătăţirea calităţii procesului didactic prin activităţile extracurriculare, care se desfăşoară pentru a dezvolta competenţele şi abilităţile necesare inserţiei sociale a viitorilor absolvenţi.

Elevii şi-au dezvoltat deprinderile şi aptitudinile de a comunica în stilul jurnalistic. S-a creat, la nivelul şcolii colectivul de cadre didactice şi elevi, care operează la staţia radio, furnizând materiale informative care facilitează proiectarea, implementarea şi evaluarea activităţilor de educaţie.

Elevii şcolii noastre au conştientizat rolul lor în spaţiul şcolar, devenind mult mai responsabili faţă de imaginea şcolii, participând la activităţi de iniţiere şi formare în domeniul comunicării.

Acest proiect a fost realizat cu sprijinul direct al Radio Omega, al agenţilor economici   Intercomputer, ELTOP, al televiziunii locale şi cu foarte multă asistenţă din partea Primăriei Târgu-Jiu.

Junior Achievement Romania este o organizaţie non-profit ce a fost fondată în anul 1993 şi este parte a Junior Achievement Worldwide®, USA şi Junior Achievement-Young Enterprise, Europe.

Programele educaţionale JA urmăresc:

Þ să ofere cunoştinţe şi informaţii concrete despre funcţionarea mecanismelor economiei de piaţă, importanţa educaţiei în realizarea unei cariere şi impactul economiei asupra viitorului tinerilor;

Þ să formeze abilităţi şi să dezvolte atitudini antreprenoriale;

Þ    să încurajeze spiritul competiţional, calitatea şi responsabilitatea.

A şti să iei decizii, a te informa pentru o economie de piaţă,  a te familiariza cu termeni care sunt uzuali într-o economie de piaţă sunt doar câteva repere ale acestui program care este reprezentat de aspiraţiile imediate ale elevului, iar apoi de aspectele ulterioare care se adaugă la formarea unei imagini complete asupra modului în care banii sunt utilizaţi, cheltuiţi, economisiţi, investiţi, asiguraţi, împrumutaţi.

Programe derulate în şcoală sunt: Oraşul meu, Economia şi succesul, Resursele, Familia mea, Prevenirea abandonului şcolar, Noi înşine, Noi în Europa.

Aceste programe sunt derulate cu sprijinul membrilor comunităţii locale, vizitele la diverşi agenţi economici, spitale, bănci comerciale, muzee şi alte instituţii fiind facilitate de consultanţi locali.

Cadrele didactice care au implementat astfel de programe antreprenoriale la orele de dirigenţie sau ca disciplimă opţională au fost: Violeta Bărboi, Ileana Popescu, Georgeta Grivei, Oana Paşek, Florinela Ponta, Cornelia Popescu, Cornelia Catrinescu, Elena Semenescu, Ecaterina Giorgi, Oana Mihaela Stelescu, Liana Cîrciumaru, Gabriela Avramescu, Mirela Stroie, Emilia Taşcău.

La şcoală s-a desfăşurat Proiectul-pilot educaţional „Patrimoniul cultural” în cadrul Campaniei de educare şi sensibilizare a opiniei publice”, finanţat de Guvernul României cu sprijinul Fondului Mondial al Monumentelor şi al Băncii Mondiale, în colaborare cu ECUMEST Bucureşti şi HYDEEA Florenţa. Au fost implicaţi elevi, cadre didactice, părinţi, membri ai instituţiilor locale de cultură, s-au desfăşurat vizite la principalele monumente din oraş – Ansamblul Monumental „Constantin Brâncuşi”, acţiuni de îngrijire, de sensibilizare a elevilor pentru zestrea culturală păstrată şi transmisă de înaintaşii noştri iluştri.

PEOPLE  TO  PEOPLE - PROIECT EDUCAŢIONAL INTERNAŢIONAL

Este un program educaţional internaţional, cu sediul in Kansas, Missouri SUA.

A fost iniţiat de către Preşedintele Dwight D. Eisenhower in 1956, ca o şansa pentru o înţelegere internaţională prin intermediul activităţilor educaţionale, culturale şi umanitare. Astăzi, această organizaţie non-profit îşi face simţită prezenţa in 135 de ţări.

SCOP: să ofere înţelegere şi prietenie internaţională prin intermediul activităţilor educative, umanitare şi culturale, implicând idea de schimb de experienţa directă între diferite ţări şi culturi. Temele centrale sunt toleranţa şi înţelegerea.  Pentru şcoala noastră, un scop important consta in folosirea oricărei posibilităţi de a exersa limba engleză, mai ales cu vorbitori nativi.

Şcoala noastră participă la acest program, prin intermediul  SCHOOL AND CLASSROOM PROGRAM , desfăşurat in Romania cu acordul MECT. Proiectul are la bază schimburi culturale între elevii şcolilor înscrise şi se derulează pe un an şcolar 2009-2010 .

21 de elevi ai clasei I A îndrumaţi de înv. Avramescu Gabriela, au ca parteneri elevi de la şcolile GRAY M. SANDORN, ILLINOIS şi NORTH CHEVY CHASE, MARYLAND, USA. Elevii fac schimb de scrisori în care vorbesc despre ei înşişi, despre programul lor, şi-au trimis felicitări si postere de Crăciun, reţete culinare specifice ţării respective, imagini despre ţara si oraşul unde locuiesc.

FINALITATE: Elevii îşi fac portofolii in care includ toate materialele primite de la partenerii lor: scrisori, postere, ziare, pliante.


  • Ø ÎNSEMNĂTATEA INSTITUŢIEI ÎN CONTEXT JUDEŢEAN

La nivel judeţean, şcoala a fost centru de evaluare pentru toate sesiunile bacalaureatului în ultimii 5 ani, este principalul centru de organizare a olimpiadelor la nivel municipal şi judeţean, are parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncuşi” pentru activităţi de mentorat şi practică pedagogică a studenţilor, cu U. L. I. Moldova pentru asigurarea sălilor de desfăşurare a cursurilor cu studenţii din judeţ.

Prin parteneriatul cu Casa Corpului Didactic Gorj, şcoala a oferit cabinetele de informatică pentru desfăşurarea unor cursuri şi programe de formare ale cadrelor didactice din judeţ şi municipiu.

În Consiliul de administraţie, părinţii şi comunitatea locală sunt reprezentaţi şi implicaţi în rezolvarea tuturor problemelor şi în acţiuni de sponsorizare a diverselor spectacole, sărbători, zilele şcolii, excursii tematice, etc.

În cadrul  Proiectului de organizat de inspectoratele judeţelor Dolj, Gorj şi Giurgiu, şcoala noastră a fost reprezentată la Bruxelles de doamnele profesoare  Georgeta Grivei şi Simona Stoicoiu.

Activităţile ,,Spring Day” sunt iniţiate de European Schoolnet din  Bruxelles , Belgia, şi se adresează elevilor şi cadrelor didactice din spaţiul european pentru a face cunoscute acţiunile desfăşurate în şcoli în fiecare primăvară şi care culminează cu ziua Europei de 9 Mai. La Şcoala „Constantin Săvoiu” au loc acţiuni cu elevii, părinţii şi membri ai comunităţii locale în fiecare an, competiţia dintre clase având rezultate pozitive şi dezvoltă creativitatea elevilor.

Concursuri la nivel judeţean organizate la şcoală: „Culorile prieteniei” – în colaborare cu Grădiniţa „Vis de Copil” Târgu-Jiu (concurs de desene), „Învăţăm să creştem sănătos” – în colaborare cu Crucea Roşie Gorj, „Săvoiu” – concurs interdisciplinar, olimpiadele şcolare pentru disciplinele: matematică, chimie, fizică, limba română, educaţie tehnologică, cultură civică.

Parteneriate:

Crucea Roşie Gorj, Casa Armatei, Centrul de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi”, Primăria Târgu-Jiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, Radio Omega, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Grădiniţa „Vis de Copil”, Prefectura Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Poliţia de Proximitate, Teatrul „Elvira Godeanu”, Direcţia de Sănătate Publică Gorj, şcoli din judeţ şi municipiu: Şcoala „A. Ştefulescu”, CNSH, LPS, Şcoala „Sfântul Nicolae”, CNTV, Şcoala „George Uscătescu” Tg-Cărbuneşti, Şcoala Primară Celei, Tismana, Şcoala Dăneşti, Şcoala Nr. 1 Novaci.


  • Ø ÎNSEMNĂTATEA INSTITUŢIEI ÎN CONTEXT  NAŢIONAL

Concursul Naţional „MESAJUL MEU ANTIDROG” a fost o prioritate pentru şcoală. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea capacităţii de informare, educare şi sensibilizare a elevilor, părinţilor şi comunităţii în ansamblul ei asupra pericolului consumului de droguri, tutun şi alcool şi promovarea educaţiei non-formale. Impresiile şi informaţiile culese de elevii participanţi şi profesorii coordonatori -  Florinela Ponta, Marinela Mihăilă, Nicolae Safta – au fost prelucrate de elevi şi s-au constituit în minunate ocazii de a demonstra atitudini şi comportamente pozitive.

Roadele muncii noastre, la nivel naţional, pe parcursul celor trei ani de participare, au fost următoarele: locul II – secţiunea film, 2006, clasa a VIII-a D; locul I – secţinea pagină web, Chiriac Adrian, 2007, clasa a VII-a C, Popescu George, clasa a VI A, 2009; locul I – secţinea spot, Iacobescu Cristian, 2007, clasa a VII-a E; locul II – secţinea film, Ungureanu Corina şi Ţîrcă Silvia, 2007, clasa a VII-a A; locul I – secţiunea spot, 2008, Iacobescu Cristian, clasa a VIII-a E.

Proiectul şcolar ,,De la Europa la Oceanul Indian” a pus în evidenţă talentul creativ şi antreprenorial al elevilor noştri sub îndrumarea domnului profesor de desen Florin Gheorghiu. Deţinătoare a locului I la faza judeţeană a Concursului Naţional ,,Made for Europe”, unele dintre lucrările prezentate au participat la faza naţională a aceluiaşi concurs, iar altele au avut o vânzare spectaculoasă prin intermediul internetului.

EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN – simpozion naţional cu aprobare M.E.C.T.S.

Acest proiect a fost iniţiat in anul 2005 şi s-a desfăşurat în fiecare an pană la a IV-a ediţie în mai 2008. Activităţi desfăşurate: comunicări ştiinţifice, concursuri de creaţii literare şi plastice, festival intercultural cu secţiune de fotografii, spectacole înregistrate şi spectacole în direct. Au fost participări directe şi indirecte din toate judeţele ţării,  iar prin internet din străinătate: Cehia, Irlanda, Republica Moldova, Franţa, Bulgaria, Japonia.

Produse finale: carte cu articolele metodico-ştiinţifice ale participanţilor, programe, broşuri, albume de fotografii, albume de desene şi colaje, CD-uri cu lucrări, portofolii, diplome pentru elevi şi cadrele didactice.

Participări la proiecte europene şi mondiale : Comenius  - proiect şcolar 2003-2007, Spring Day, eTwinning, Junior Achievement, Patrimoniul Cultural, Learn about Forests,  Etno Planting Tree Day

A. -Proiecte  Comenius

I. Proiect şcolar ,,De la Europa la Oceanul Indian, pe urmele navigatorilor şi exploratorilor”(2004-2007) În aceste proiecte am avut ca parteneri şcoli cu tradiţie din spaţiul european: Collège « le XIVème km » - Tampon, Ile de La Réunion (Franţa) –şcoala coordonatoare;  Şcoala Profesională „Alto Minho Interior” -Paredes de Coura-Portugalia ;Colegio Publico Rural « Campina de Tarifa » - Spania ; Hellenic  « College de Thessaloniki » - Drosias Thermis – Grecia ;.ITC Scaruffi Levi ITAS, Citta « Del Tricolore » -Reggio Emilio – Italia ;« Skola Podstawowa, n° 113 » - Wroclaw  -Polonia - PROIECT REALIZAT CU SPRIJINUL FINANCIAR AL COMISIEI EUROPENE PRIN PROGRAMUL SOCRATES

Proiectul multilateral HERE WE ARE (2011-2013) care are ca parteneri şcoli din Uniunea Europeană: Spania, Polonia, Cehia, Anglia, Bulgaria, Italia.

Au fost obţinute sponsorizări de la Asociaţia  Părinţilor şi de la Autorităţile Locale

II. Proiecte eTwinning: ,, FAIRYTALE’’,prof. Natalia Chiriac; ,,Vivre en intelligence”; ,,Le plaisir de la lecture”;,,Moi, ma ville mon pays et toi”,  prof. Georgeta Grivei (2008-2009)

B. Burse Comenius

Beneficiari: Natalia Chiriac (Marea Britanie), Simona Stoicoiu (Cehia), Georgeta Grivei (Franţa), Cornelia Popescu (Cipru), Simona Popescu (Cipru), Maria Cambrea (Italia), Luminiţa Oproiu (Cipru) şi Claudia Bîrcă Nadolu (Cipru).

C. Parteneriate europene şi internaţionale

Spring Day, Junior Achievement, Patrimoniul Cultural, Learn about Forests,  Etno Planting Tree Day , School and classroom, Xplora – Four seasons, ş.a.

Simpozion Internaţional – Educaţia în context european – coordonator  Cornelia Popescu

D. Proiecte şi parteneriate interjudeţene şi naţionale

Suflet de copil – parteneriat interjudeţean cu Şcoala „Mihai Eminescu” Roşiorii de Vede, Teleorman,  coordonatori Cornelia Popescu şi Cornelia Catrinescu  - 2007/2008

Calendarul verde - proiect educaţional naţional cu participarea a 16 judeţe, coordonatori Gabriela Avramescu şi Ecaterina Giorgi – 2007/2008

Natura dăruieşte şi inspiră – proiect educaţional interjudeţean cu Liceul „Iulia Zamfirescu” Mioveni, Argeş, coordonator Elena Semenescu – 2006/2008

Târgul mărţişoarelor – parteneriat interjudeţean cu o şcoală din Neamţ, coordonator Butulescu Maria - 2008

Conexiuni de suflet - parteneriat interjudeţean, coordonatori Butulescu Maria şi Maria Elena - 2007

Drepturile copilului văzute prin ochi de copil, proiect educaţional  o şcoală din Iaşi,  coordonator Oana Stelescu – 2006/2007

Proiectul Naţional ,,Porţi deschise NE –SV” - Vizita elevilor noştri la Şcoala Generală ,,Horia”, jud. Neamţ

Cartea-fereastră spre lumină – parteneriat naţional cu participarea unor şcoli din 19 judeţe, coordonator Cornelia Popescu - 2009.

 

Galerie foto

Participantii la proiect la Poarta Sarutului Panou creat de elevi Creatie literara a elevilor O imagine din cadrul proiectului Creatie literara Concurentele noastre cu diplomele obţinute Participantii la proiect la Poarta Sarutului Panou creat de elevi Creatie literara a elevilor O imagine din cadrul proiectului Creatie literara Concurentele noastre cu diplomele obţinute Elevii si Martinel Elevii clasei I A cu mascota proiectului Martinel este reprezentantul ursului brun din Munţii Carpaţi.