Scoala Gimnaziala Nr.1 Costesti
Costesti, Arges

Prezentare

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSTEȘTI funcționează într-un local modern, dat în folosință în 1997, situat în orașul Costești, strada: Morii, nr. 19, județul Argeș. Prin desființarea unor școli din satele aparținătoare orașului, școala noastră a devenit școală coordonatoare cu personalitate juridică, având în subordine următoarele școli:

-grădimițele Zorile, Broșteni, Podu Broșteni, Pârvu Roșu;

-școala cu clasele I-IV Zorile;

-școala cu clasele I-IV Pârvu Roșu.

 

În prezent școala este condusă de d-na IRIMIA DANIELA-director, d-șoara ȘERBAN EMILIA-director adjunct și d-na PĂTRAȘCU MIHAELA-director educativ.De asemenea Școala Gimnazială Nr.1 Costești este Centru de Comunicare pentru Evaluarea Națională, coordonând școlile din Costești și școlile din Șerboieni, Vulpești, Cornățel, Buzoiești.

 

Prin Hotărârea Eforiei Școlare din anul 1838, năzuința spre învățătură și lumină a determinat înființarea unui număr mare de unități școlare în Țara Românească.

Printre aceste școli a fost și școala Costești- Teleasca care ia ființă în anul 1845. Anul înființării acestei școli este atestat de Anuarul Oficial întocmit de Ministerul Învățământului și Cultelor, Serviciul Ștatelor personale și al Statisticii, la 15 octombrie 1910, în care se găsește și școala Costești. Aceeași dată se găsește și în fondul vorniciei din lăuntru, sâmbria învățătorilor cu nr. 137/1845.

Primul învățător a fost Marin Popa David fiul diaconului David sin Popa din comuna Costești.

Multă vreme școala din Costești, n-a avut un local propriu, cursurile ținându-se în casele oamenilor sau în sălile primăriilor. Prima școală construită, cu două săli de clasă, datează din anul 1888 având ca învățător pe Adamescu Nicolae. În 1929 se repară vechea școală, ciuruită de gloanțele și schijele războiului din 1916-1918 și se construiește încă o sală de clasă sub îndrumarea învățătorului Ilie Ștefan.

Dar prima școală cu adevărat modernă apare abia în anul 1955 unde este numit ca director Ispas Alexandru. În această școală s-a desfășurat învățământul obligatoriu de 7 ani și ulterior de 8 ani.

De-a lungul timpului și această școală devine neîncăpătoare mai ales după anul 1957 când a luat ființă Liceul Teoretic Costești, motiv pentru care au existat mai multe demersuri pentru construirea unui nou local.

După 1977 numărul elevilor a crescut simțitor ajungându-se la peste 800, aceștia fiind nevoiți să învețe în localul neîncăpător al școlii vechi, în sălile secției de Repasat, iar o bună parte de timp în internatul Școlii Ajutătoare Costești și în corpul al-II-lea al acesteia.

Datorită acestor probleme de spațiu școlar, în anul 1993 se aprobă construirea unui nou local de școală generală în orașul Costești. Acesta este dat în folosință la 15 septembrie 1997, panglica fiind tăiată de primarul orașului, prof. Ion Băncescu și directorul școlii, prof. Gheorghe Mincu.

Noul local de școală a fost prevăzut cu o curte interioară și o curte exterioară în care este amenajat un teren de sport. Interiorul clădirii cu etaj este bine proporționat: 16 săli de clasă, 4 laboratoare, sală de sport cu toate utilitățile, 11 spații igenico-sanitare bine dotate, cabinet medical, cancelarie pentru profesori, secretariat, cabinete pentru directori, precum și coridoare încăpătoare.

Galerie foto