Scoala Gimnaziala Nr.1 Fetesti
Fetesti, Ialomita

Prezentare

Una dintre şcolile pe care le poţi vizita, odată ajuns în municipiul Feteşti din judeţul Ialomiţa, este Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1. Pentru a ajunge la această şcoală înfinţată încă de la începutul secolului trecut trebuie să te îndrepţi, ajuns în gara C.F.R., spre sud spre judeţul Calăraşi. Acest lucru se face pe drumul naţional DN 3B ce străbate oraşul de la nord la sud. După ce ai trecut prin cartierul Feteşti-Gară şi treci podul ridicat peste Autostrada Soarelui (A2), te îndrepţi tot spre sud şi după ce treci de Spitalul din Feteşti (pe dreapta) şi Tribunalul din Feteşti (pe stânga) ajungi imediat lângă una dintre fabricile de pâine din municipiu (tot pe stânga). Vis-a-vis de aceasta locaţie urci pe Strada Spiru Haret care te conduce spre Şcoala Nr. 1.


Şcoala Nr. 1 deşi funcţionează din 1838, primul local propriu al şcolii având două săli de clasă, o cancelarie şi locuinţă pentru director în acelaşi corp de clădire, a fost construit prin contribuţia cetăţenilor în anul 1902. Actualul local al şcolii, clădire cu patru săli de clasă, cancelarie şi locuinţă separat pentru director, a fost construit în anul 1904. Curtea şcolii, în suprafaţă de cca. 800 m2, destinată jocului copiilor în timpul recreaţiilor, a fost limitată ulterior prin plantarea unei livezi de pomi fructiferi, dispărută după 1960 când se construieşte noul local cu cinci clase.
Între anii 1877-1887 se remarcă învăţătorul Constantin Paraschivescu, absolvent al cursului inferior al Şcolii Normale, urmat de învăţătoarea Constantinescu Mitana, învăţătoare necalificată, având ca studii doar patru clase primare.
În perioada 1910-1946, şcoala a fost condusă de învăţătorul Vasile Stănescu, absolvent al Şcolii Normale, a cărui figură a rămas întipărită la sute de absolvenţi. Contemporani cu domnul director au fost învăţătorii Elena şi Ion Dragnea, Sevasta şi Teodor Olteanu, Alexandrina şi Tudor Dragnea. Tot din documentele vremii aflăm că în timpul primei conflagraţii mondiale localul a fost transformat în spital pentru răniţi, iar în al doilea război mondial a fost folosit ca depozit de materiale şi cantină pentru soldaţi. În 1935 corpul didactic era construit din 6 învăţători şi în şcoală funcţiona o bibliotecă cu 200 volume şi 100 ctitori.
Până în anul şcolar 1923-1924, şcoala a funcţionat numai cu clasele I-IV, după această dată având şi cursuri cu clasele V-VII (1939-1948). După reforma învăţământului din 1948, până în 1954 funcţionează din nou cu clasele I-IV, din 1954 se reintroduc clasele V-VII, iar din 1964 funcţionează ca şcoală generală cu clasele I-VIII.
Actualmente şcoala se bucură de existenţa personalului didactic calificat 100%, derularea unui proiect Comenius,  cadre didactice cu experienţă şi mai ales de suflul nou al cadrelor didactice tinere, şcoala putând fi şi centru de formare continuă datorită unor cadre didactice abilitate pentru a desfăşura astfel de cursuri (Prof. Aguriţa Dorinela Şerban şi Prof. Viorel Dobre).

Din anul şcolar 2011-2012 unitatea noastră şcolară se numeşte Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 ,,Radu Vodă’’. Denumirea nu este întâmplătoare, aceasta este încărcată de o semnificaţie istorică. Urbea noastră este atestată documentar pentru prima dată în timpul domnitorului Radu de la Afumaţi. Am considerat că deoarece nu există nimic care în perioada contemporană să amintească de acest domnitor, nici măcar numele unei străzi, este util să amintim feteştenilor prin numele acestei instituţii începuturile noastre apărute în izvoarele vremii.

Galerie foto

Aceasta este sigla scolii Pe faleza din Constanta Imaginea reda inceputul actiunii din 1 decembrie 2010.