Scoala Gimnaziala Nr.22 Braila
Braila, Braila

Prezentare

Şcoală Gimnaziala "Radu Tudoran" , cu 11 clase la ciclul primar şi 9 clase la ciclul gimnazial.

Clădire cu 2 etaje, laboratoare, bibliotecă, sală a "Clubului European" şi cu un Cabinet de Documentare si Informare.

 

 

ADRESA ŞCOLII

şos. FOCŞANI nr. 35, BRĂILA

Tel./Fax 0239618101

scoala22braila@yahoo.com

http://scoala22braila.webs.com/

http://scoli.didactic.ro/scoala_generala_nr_22_braila

 

 

Din documentele existente în arhivele statului filiala Brăila, reiese că numele actualului cartier a fost acela de islaz. Astfel în anul 1885 oraşul Brăila s-a întregit cu comuna rurală Islaz care cuprindea gara şi oborul de vite. Peste câtva timp, în 1890, la această comună au fost integrate cătunele Piscu şi Comorofca.

După primul război mondial aşezarea îşi schimbă denumirea în aceea de vatra veche. La data de 1 aprilie 1923 a devenit comună rurală de sine stătătoare primind numele de Nedelcu Chercea, în cinstea proprietarului şi filantropului cu acelaşi nume născut în această comună în anul 1857.

Prin decretul nr. 323/1939 localitatea Nedelcu Chercea a devenit comună suburbană a mun. Brăila, iar după instaurarea regimului comunist în 1953 devine cartierul 1 Mai ca parte componentă a mun. Brăila.

Până la construirea primei şcoli (actuala şcoală generală nr. 24) în cartier funcţionau două şcoli elementare: Şcoala elementară nr. 1 (actuala şcoală gen. Nr. 13) şi Şcoala elementară mixtă nr. 2, din str. Cuza Vodă nr. 19, actuala Şcoală gimnaziala"Radu Tudoran", clădirea veche.

Primul an de funcţionare al Şcolii Mixte nr. 2 a fost anul 1951/1952 într-o clădire ce a aparţinut unei mori - Moara lui Palade.

De-a lungul anilor s-a demonstrat necesitatea unei construcţii noi, cu toate avantajele necesare. La 1 sept. 1967 şcoala a fost dată în folosinţă cu aproape toate dotările necesare.

Galerie foto