Scoala Gimnaziala "Iordache Cantacuzino" Pascani
Pascani, Iasi

Prezentare

Unitatea şcolară Şcoala"IORDACHI CANTACUZINO"  nr . 3 PAŞCANI

LOCAŢIE: .In noul centru administrativ al orasului Paşcani strada „ Ştefan cel Mare" nr 19

Tipul şcolii : Şcoală cu clasele I-VIII

Limba de predare : limba română

MISIUNEA SCOLII:

“ EDUCATIA – UN DREPT AL MEU SI AL TUTUROR”

Scoala contemporana, vazuta in dinamica societatii actuale, este cea care nu doar transmite notiunile acumulate in sferele culturii.

Scoala este mediul social in care se educa toleranta si se realizeaza accesul egal si sporit al tuturor participantilor la educatie. Educatia se incadreaza in anumite standarde educationale, asigurarea calitatii acesteia fiind o conditie esentiala. Aceasta se realizeaza prin dezvoltarea capacitatii institutionale si a culturii educationale si antrenand resursele umane care s-au adaptat reformelor educationale, asimiland-le si aplicandu-le in procesul educational. Se accentueaza astfel asigurarea educatiei de baza si formarea initiala minima prin componente care permit  adaptarea factorilor educationali (elevii, profesori, parinti) la cerintele transformarilor sociale.

VIZIUNEA SCOLII:

Succesul inegrarii in societate al tinerilor consta in capacitatea scolii de a-i ajuta in dezvoltarea individuala prin constientizarea unor atitudini si aptitudini, formarea unor capacitati care sa-i responsabilizeze pentru a se integra in dezvoltarea viitoare a societatii.

Scoala implica in actul educational toti factorii – elevi, cadre didactice,parinti, comunitate locala. Impreuna se preocupa de asigurarea unui climat de munca si invatare stimulativ, intr-un mediu propice, prin programe educationale competitive si un personal educational bine pregatit, performant.

TINTE STRATEGICE:

-promovarea imaginii scolii in contextul climatului concurential actual;

-mentinerea imaginii scolii avand in vedere dinamica resurselor si contextelor ;

-adaptarea ofertei educationale la cerintele beneficiarilor educatiei ( elevi, comunitate, parinti);

-dezvoltarea resurselor umane;

-atragerea unor surse de finantare externe pentru dezvoltarea bazei materiale;

-dezvoltarea relatiilor intre scoala si comunitatea locala si implicarea acestora in viata scolii.


ISTORICUL ŞCOLII

Actuala şcoală „ I. Cantacuzino", cunoscută si sub denumirea de „scoala generala nr. 3" a fost construita in anii 1960-1963, in zona parcului ce a aparţinut in secolul XVII -lea familiei Cantacuzino.

In cadrul reformelor lui Al. I. Cuza a fost elaborată , la 25 noiembrie 1864           „ Legea organică pentru instrucşia publică" in Principatele Unite, in care se prevedea obligativitatea si gratuitatea invatamantului primar.

Legea  a impulsionat si dezvoltarea invăţămantului rural . Astfel la data de 20 decembrie 1864 a fost inaugurată prima şcoală de baieţi din Paşcani , care in scurt timp a devenit „scoală model".

In parioada 1871-1872 s-a infiinţat la Paşcani si o şcoală de fete . Intre invăţătorii celor doua şcoli s-au remarcat Mihai Busuioc, evocat de M. Sadoveanu   in  „Anii de ucenicie „ si Elena Mihailescu.

15 august 1893 cele doua şcoli primare au fuzionat , constituindu-se o „şcoală mixtă model" in anii urmatori.

Ca urmare a creşterii numarului de elevi  in anul 1912 s-a construit in zona deal a localitaţii ( astăzi , aproape de Şcoala „ I. Cantacuzino" ) o şcoală nouă tip „ Spiru Haret" , cu săli spaţioase , cu un hol pentru recreaţie utilizat si pentru festivităţi .

Astazi  cladirea respectiva a este pregătită pentru demolare, pe locul ei Consiliul Local urmănd să amplaseze un centru de afaceri.

In anul 1963 a fost dat in folosinţa localul actualei Şcoli „I. Cantacuzino". Care in perioada 1963-1965 a funcţionat ca liceu , apoi ca şcoală generală.

In 1991 a primit numele de „ Iordachi Cantacuzino" . S-a optat pentru această denumire deoarece actualul local al şcolii este amplasat in perimetrul curţii boiereşti a lui Iordachi Cantacuzino, mare vistiernic in perioada 1634-1659 la curtea domnească a lui Vasile Lupu . In apropierea Şcolii „I. Cantacuzino" se află Casa Cantacuzino si biserica „ Sf. Voievozi Mihail si Gavril" , ctitorie a marelui vistiernic , adevarate monumente arhitectonice ale secolului al XVII-lea  cuprinse in patrimoniul national.

Din anul 1995 datorita politicilor educaţionale ale MEN , Scoala „I . Cantacuzino" a beneficiat de o investitie considerabilă pentru extinderea vechiului local de scoala cu 2 corpuri noi care au un total de 12 săli de clasă moderne, o sală de sport , modernizarea bazei sportive si a curtii şcolii.

In anul 2002 a fost finalizată sala de sport , care a fost dotată cu aparate specifice ,  s-a  finalizat refacerea acoperişului si a 7 săli de clasă din corpul vechi precum si a mobilierului aferent..

Incepand cu  anul 2007 scoala are centrala proprie si in 2010 au fost finalizate dotarile cu mobilier.

Din anul 2010 scoala are in administrare  inca  un corp de cladiri  , provenite de la vechea scoala Ion Creanga si o grupa de gradinita.

Galerie foto

Instantanee Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 13 12 11 8 6 4 3 Foto 2 Instantanee