Scoala Gimnaziala "Vasile Goldis" Alba Iulia
Alba Iulia, Alba

Prezentare

DE CE "Vasile Goldiş"?

În istoria naţională, actul de la 1 Decembrie 1918 a însemnat o adevărată piatră de hotar, în dezvoltarea României contemporane, cea mai măreaţă manifestare a suveranităţii naţionale, cu caracter plebiscitar necontestat.

Poziţiile democratice de pe care Vasile Goldiş concepea realizarea autodeterminării Transilvaniei şi a Unirii cu România a făcut ca în pragul lunii decembrie, să fie de Ştefan Cicio-Pop în organizarea şi desfăşurarea adunării de la Alba Iulia, şi de asemenea va redacta proiectul rezoluţiei ce urma să fie citită cu acel prilej.

Creatoare şi continuatoare a unor valoroase tradiţii şcolare, cunoscute şi apreciate pentru munca entuziastă a multor învăţători şi profesori, precum şi a generaţiilor de elevi, dintre care mulţi şi-au afirmat pregătirea şi personalitatea în cele mai diverse domenii şi la cel mai înalte nivele, Şcoala Gimnazială "Vasile Goldiş" a dobândit un binemeritat prestigiu.

În perioada de tranziţie parcursă după anul 1989, dascălii şcolii s-au implicat în promovarea reformei învăţământului românesc, la toate disciplinele de învăţământ.

Astăzi Şcoala Gimnazială "Vasile Goldiş" reprezintă sub aspect material un adevărat complex de instruire şi educaţie, constituit din două localuri de şcoală,  sală de sport, terenuri sportive, săli de clasă, laboratoare, cabinete, sală de mese.

 

Şcoală cu tradiţie, 1924 -anul înfiinţării, este amplasată în centrul oraşului Alba Iulia; spaţii de învăţământ moderne: clădirea principală a şcolii - P+3, 1981, clădire clasele I-IV - 1970, sală de sport, terenuri de sport, parc. Cei 802 elevi ai şcolii - 405 învăţământul primar, 397 gimnaziu - sunt organizaţi în 32 clase: 17 învăţământul primar şi 15 învăţământul gimnazial. Este o organizaţie receptiva la nou, la schimbare, mărturie stând cele 5 clase din Alternativa educaţională Step by Step, organizată la nivelul claselor pregătitoare şi claselor I-IV, şi cele 8 clase cu predare intensivă a limbii engleze de la ciclul gimnazial, precum şi calitatea spaţiilor de învăţământ: laboratoare, cabinete, CDI, AEL, sală de mese, toate dotate la standarde europene. Calitatea procesul de predare - învăţare, evaluare este asigurată de un colectiv didactic valoros, apreciere susţinută de procentul de promovare, constant, de peste 92 % obţinut de elevii şcolii noastre la Examenele Naţionale. Oferta curriculară şi extracurriculară a şcolii vine în întâmpinarea solicitărilor formulate de părinţi, de comunitate, suport pentru această afirmaţie constituindu- l afluenţa relativă mare a copiilor înspre şcoala noastră.

Credem că specificul Şcolii Gimnaziale "Vasile Goldiş" este dat în primul rând de climatul de învăţare şi de învăţământul de performanţă, pe care îl urmăresc să-l realizeze cu consecvenţă, învăţătorii, profesorii şi elevii, rezultatele confirmând un evident progres, care conferă în continuare prestigiul acestei şcoli.

 

 

Director

Prof. POPA RAMONA

 

 

 

Evoluţia instituţiei

În anul 1924, în partea nordică a „oraşului de jos", s-a înfiinţat Şcoala Primară Nr.2 din Alba Iulia, a cărei continuatoare este actuala Şcoală Generală  „Vasile Goldiş".

În anul 1931 a luat fiinţă Şcoala Primară Nr.3, cu predare în limba română, cunoscută sub numele de „Şcoala Evreiască" deoarece a funcţionat în clădirile comunităţii evreieşti, fiind o instituţie şcolară independentă până în 1964 când s-a unificat cu Şcoala Generală Nr.1. În anul 1948, în urma reformei învăţământului, Şcoala Primară Nr.2 devine Şcoala Generală Nr.1.

Şcoala Elementară Romano - Catolică de fete şi Gimnaziul Romano - Catolic de fete s-au transformat în Şcoala Elementară Nr. 7, cu predare în limba maghiară.

Şcoala Primară Germană devine Şcoala Elementară Germană Nr.6 care a funcţionat până în anul 1959, când a  fuzionat cu Şcoala Generală Nr.1.

În anul 1964, Şcoala Generală Nr.1 s-a unificat cu Şcoala Elementară Nr.7 şi cu Şcoala Evreiască. Începând cu acest an Şcoala Generală Nr.1 are următoarea  structură:

  • - clasele I-VIII cu predare în limba română;
  • - clasele I-VIII cu predare în limba maghiară;
  • - clasele I-IV cu predare în limba germană.

Şcoala Generală Nr.1 a contribuit de-a lungul anilor la înfiinţarea şi dezvoltarea altor unităţi şcolare din municipiul Alba Iulia. În anul 1971, s-a înfiinţat pe lângă instituţia amintită secţia de muzică având clasele I-IV, această secţie transformându-se în 1990 în Liceul de Muzică şi Arte Plastice. În 1979 s-a înfiinţat în cadrul Şcolii Generale Nr.1 o clasă  specială pentru elevii cu handicap intelectual, clasă ce a format nucleul Şcolii Ajutătoare din Alba Iulia.

În 1994, în cel de-al 70-lea an de existenţă, la solicitarea Şcolii Generale Nr.1, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba a aprobat ca şcoala să poarte denumirea de Şcoala cu cls. I-VIII „Vasile Goldiş".

Galerie foto

16 15 15 13 12 11 10 9 8 7 16 15 15 13 12 11 10 9 8 7 6 6 6 5 3 fotografie clasa pregatitoare 16 15 15 13 12 11 10 9 8 7