Grup Scolar Gherla
Gherla, Cluj

Prezentare

Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.2. Gherla, sintetizează o largă arie de multiculturalitate intrunind atât elevi de naţionalitate română , maghiară, cat si un număr de elevi proveniţi din Centrele de Plasament. Activitatea instructiv-educativa din scoală are orientare în pregătirea elevilor pentru diverse domenii de activitate, pentru viaţă şi societatea in care ne desfăşurăm activitatea si totodată, conform normelor Uniuni Europene.scoala isi asumă rolul de integrare în societate a copiilor instituţionalizaţi.
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Gherla, este organizată în învăţământ primar şi gimnazial cu linii de predare română şi maghiară, constituiti in 23 de clase si avand un nr de 4oo de elevi inscrisi.

La invăţământul primar procesul instructiv –educativ se desfăşoară organizat atât in forma clasica de predare , cât şi in alternativa STEP BY STEP. Această altenativa de predare infiinţată din anul şcolar 2005-2006(pentru ambele limbi de predare), este imbrăţisata şi apreciată atat de catre cadrele didactice cât şi de catre parinţii elevilor care sunt de acord cu programul şcolar prelungit si in sistem de semiinternat

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 este atestată din perioada urbanizării şi modernizării localităţii de către armenii care sau stabilit şi au contribuit la dezvoltarea oraşulului.
Conform datelor existente şcoala elementară exista în oraşul Gherla încă din anul 1700. În această perioadă a existat o şcoală cu limbă de predare în limba armeană, numai pentru băieţi. În anul 1789 şi-a deschis porţile şcoala trivială, adică cu trei clase, iar mai târziu după anii 1850 s-a înfiinţat o şcoală şi pentru fete cu aceaşi limbă de predare.
Întreţinerea şcolii precum şi salariile cadrelor didactice au fost suportate de către conducerea oraşului.
În anul 1870 procesul de învăţământ se desfăşura în trei clase, iar din anul 1874 în 6 clase. În şcoală erau predate ca obiecte de studiu: matematici, citire, religie, şi lucru de mână.
Începând din anul 1894 şcoala a functionat pe lângă biserica reformată ca Şcoală Normală de fete cu clasele I-IV. Forma de organizare de 4 clase s-a păstreat până în anul 1913
Directorul şcolii elementare de fete şi de băieţi din acea perioadă a fost parohul bisericii armeano-catolice din Gherla
Începând din anul 1912 şcoala Nr.2 a funcţionat ca şcoală civilă pentru fete clasele I-IV, cu linia de predare maghiară care a existat până in anul 1919. Şcoala a ocupat clădirea din str. Dragoş Vodă. Nr 1.(unde funcţonează şi acum). clădire perfect corespunzătoare cu săli mari şi luminoase, cu sală de gimnastică şi laborator.Toate sălile parchetate şi încălzite cu gaz metan.
Începând din anul 1920 s-a înfiinţat şcoală civilă cu limba de predare română până în anul 1940..
Începând din anul şcolar 1944-1945, până în anul 1949 şcoala a funcţionat ca gimnaziu de fete clasele I-IV cu limba de predare română şi maghiară.
În istoria învăţământului din Gherla cea mai mare şi radicală schimbare a fost reforma învăţământului din anii 1948-1949. În aceşti ani prin unirea şcolilor elementare reformată - maghiară , romano-catolică s-a înfiinţat şcoala medie Comercială de Cooperaţie care a funcţioat până în anul şcolar 1954-1955 cu linie de predare romînă şi maghiară.
Începînd din anul şcolar 1955 s-a deschis aici şcoala elementară maghiară cu 7 clase.
Şcoala soră a şcolii elementare Nr.2. din acea perioadă este şcoala medie ,,Petru Maior’’.şi Atelierele Şcolii Nr.1.pentru învăţământul ,,politehnic,, clasele V-VIII- Gherla.
În prezent Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2. funcţionează în trei locaţii: Şcoala pentru clasele V-VIII situată pe str. Dragoş – Vodă Nr.1. Locaţia este situată la intersecţia a două cartiere, strada Avram Iancu, str.Libertăţii, str.Armeneasca, şi cultul reformat biserica Solomon, în apropierea principalelor retele de circulatie, fapt ce faciliteaza accesul uşor al elevilor la scoală fara a fi nevoie de mijloace de transport in comun.
-locaţia din Str.Libertăţii nr.14. clase primare, forma de predare clasică
- locaţia di str. Bobâlna Nr.22. clase primare forma de predare Step By Step.
Şcoala funcţionează în continuare cu două linii de predare română şi maghiară
Un alt criteriu al scolii Nr.2., îl constituie alternativa de invatamant Step By Step, la clasele primare, cu linie de predare romana si maghiara, unde functioneaza cu un numar de 8 clase pentru clasele I-IV, A,B,C.,in paralel.

Galerie foto