Scoala "D. D. Patrascanu" Tomesti
Tomesti, Iasi

Prezentare

d.d.patrascanu_400

Panait Istrati îi fotografiaza pe D.D. Patrascanu, tatal lui Lucretiu Patrascanu, pictorul Jean Rosenthal, Mihail Sadoveanu si Gala Galaction. Acest document rar apartine arhivei personale a doamnei Nadia Pandrea, fiica lui Petre Pandrea si nepoata lui Lucretiu Patrascanu.

,,Inteligent impresar al atâtor preţioase figuri de comedie umană în costum local românesc", cum îl numea marele nostru dramaturg I.L.Caragiale, scriitorul Dumitru D. Pătrăşcanu s-a născut pe 8 octombrie 1872, în satul Tomeşti, lângă Iaşi.

D.D.Pătrăşcanu a cunoscut de la mama sa ,,farmecul" limbii româneşti" şi a înţeles ,,durerile" ţăranului pentru care a manifestat chiar şi  în parlamentul ţării, ca deputat, o statornică înţelegere şi compasiune.

A făcut liceul la Colegiul Naţional, Facultatea de drept, litere şi filozofie şi Şcoala Normală Superioară , în vechea capitală a Moldovei, Iaşi.

Rememorând anii tinereţii sale, scriitorul mărturisea în volumul,,În faţa naţiunii":,,Din acea vreme ideală am căpătat dragostea de adevăr , iubirea de muncă, înclinarea spre problemele sociale şi poate acea seriozitate în viaţă pe care alţii care n-au plătit astfel de vamă  o au în mai mică măsură"

Coleg de şcoală şi bun prieten cu Garabet Ibrăileanu până în ultima clipă a vieţii, marele critic afirma că ,,Pătrăşcanu este şi un sentimental, un suflet plin de nostalgia lucrurilor care au fost şi nu mai sunt"

La 15 septembrie 1993, se dă în folosinţă şcoala.

În octombrie 1995 , la iniţiativa profesorilor Ciudin Nicolae şi Silvaş Vasile se organizează simpozionul  cu tema ,,Nasc şi la Tomeşti oameni", prilej cu  care s-a  hotărât  ca şcoala să se numească ,,D.D.Pătrăşcanu", ca un omagiu  adus dascălului, politicianului şi scriitorului ridicat de pe aceste ,,dulci meleaguri moldave", Dumitru D.Pătrăşcanu

 

Înv. Feliciea Toma

 

 

 


Prima mentiune documentară asupra localitatii Tomeşti dateaza din vremea marelui domnitor al Moldovei, Stefan cel Mare (1457-1504) si corespunde anului 1469.Ulterior, localitatea Tomesti apare mentionata în cronici ce dateaza din anii 1492 si 1497,când acelasi domnitor face câteva acte de donatie si împroprietarire pentru unii dintre supusii sai, de altfel boieri renumiti prin curaj, spirit de sacrificiu si înalta tinuta morala. In anul 1615, în timpul domniei lui Stefan Tomsa al II lea, localitatea Tomesti apare din nou mentionata în documente istorice, pentru ca mai târziu în vremea domniei lui Vasile Lupu (1643-1653) sa se stabileasca hotarele acestei asezari.În anul 1875, cel mai mare poet român, Mihai Eminescu pe atunci revizor scolar, într-un raport catre Prefectul de Iasi aminteste de primarul din Tomesti in legatura cu situatia din învatamânt. La acea data Tomestiul era deja un cvasicentru administrativ petru patru sate:Tomeşti, Goruni, Vlădiceni si Chicerea.La începutul secolului XX se revine asupra localitatii Tomeşti. Astfel în aprilie 1903, se aminteste de un pelerinaj al studentilor ieseni în anumite zone linistite de lânga Iasi printre care se specifica si Tomeştiul. Deci, la acea vreme, localitatea Tomeşti se constituia si ca un loc de agrement pentru locuitorii orasului Iasi.

  • Numarul locuitorilor - 14.215 locuitori.
  • Densitatea populatiei - 310,1 locuitori /km2 (aceasta este în crestere datorita migratiei populatiei de la oras la sate). Trebuie precizat ca densitatea locuitorilor comunei Tomeşti este peste media judetului Iasi (149,41 locuitori/km2) si peste media pe tara de 95,1 locuitori/km2 si media din mediul rural în judetul Iasi de 76,3 locuitori/km2. populatia în anul 1912 era de doar 848 de locuitori.

Galerie foto

Legea lui Arhimede Elevii clasei aV-a A Scoala ,,D.D.Patrascanu" Tomesti si elevii clasei aV_a Scoala Chicerea judetul Iasi la Muzeul Mihai Eminescu Legea lui Arhimede Legea lui Arhimede Legea lui Arhimede Elevii clasei aVIII-a B, prezibta pe cale experimentala Legea lui Arhimede