Scoala Gimnaziala Nr.1 Frumusani
Frumusani, Calarasi

Prezentare

 

  • MISIUNEA

 Şcoala noastrã este aceeaşi pentru toţi, dar ştiind cã TU eşti  unic, noi îţi vom oferi ceea ce este cel mai potrivit pentru educaţia ta.

 Aici este locul în care te învãţãm ceea ce este cu adevãrat valoros, pregãtindu-te pentru o lume în schimbare, fãcându-te sã înţelegi cã toatã viaţa este o şcoalã.

 Vom reuşi numai împreunã cu tine şi prin tine sã influenţãm pozitiv evoluţia comunitãţii noastre !

 

  

  1. SCOPURI STRATEGICE

    

S1   Asigurarea accesului elevilor la tehnologia modernă de comunicare şi de calcul.

S2  Creşterea ofertei de activităţi extra-şcolare şi  a ofertei de petrecere a timpului liber.

S3    Dezvoltarea competenţelor de comunicare socială.

S4   Asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală în vederea creşterii performanţelor şcolare.

S5    Dezvoltarea la elevi, la cadrele didactice şi la părinţi a abilităţilor de a proiecta şi realiza în echipă activităţi de educaţie civică şi educaţie ecologică, cu impact în şcoală şi în comunitate.

 


Scurt istoric al localității
Pe baza datelor culese de la bătrânii satului, comuna Frumuşani datează de circa 300 de ani. Cei care au întemeiat această aşezare au făcut parte din familii de ţărani de pe Valea Oltului aduşi de către boierul Lenş cu scopul de a-i lucra moşia (care se întindea aproximativ peste teritoriul actual al comunei).
            Iniţial, localitatea a fost cunoscută sub numele de Câlnău, după numele râului pe valea căruia s-au aşezat aceste familii. Mai târziu, numele a fost "împrumutat"  de la administratorul Frumşanu, cel care se ocupa efectiv de moşie, în absenţa boierului care locuia mai mult la Paris.
            Până în anul 1960 comuna Frumuşani a aparţinut regiunii Bucureşti, raionul Vidra, apoi aceleiaşi regiuni, raionul Olteniţa. În anul 1968 a fost unificată cu comuna vecină,    Ştiubei-Orăşti, făcând parte, sub numele de Frumuşani, din judeţul Ilfov.
După reorganizarea administrativ-teritorială din anul 1981, a devenit comună a judeţului Călăraşi.
            În prezent, comuna Frumuşani este alcătuită din şapte sate : Frumuşani, Orăşti, Pasărea, Câlnău, Pădurişu, Postăvari şi Piţigaia și se află aşezată de o parte şi de alta a DN4 Bucureşti-Olteniţa, între kilometrul 18 şi kilometrul 26, în sud-estul municipiului Bucureşti. Faţă de reşedinţa judeţului, municipiul Călăraşi, se află la o distanţă de aproximativ 120 km, iar de municipiul Olteniţa la o distanţă de circa 38 km.

Galerie foto