Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Episcop Ioan Popazu" Caransebes
Caransebes, Caras-Severin

Prezentare

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX  „EPISCOP  IOAN POPASU” CARANSEBEŞ

ÎNVĂȚĂMÂNT  LICEAL

 • ·        Perioada studiilor seminariale s-a redus la 4 ani !
 • ·        28 de locuri în clasa a IX-a !
 • ·        Programe şcolare moderne, cu o paletă largă de opţionale !
 • ·        Proba scrisă de verificare a aptitudinilor se va susţine doar din materia învăţată în clasele a VII-a şi a VIII-a !
 • ·        La proba de verificare a aptitudinilor muzicale (obligatorie) aprecierea se va face cu calificativul admis/respins
 • ·        În şcoală predau atât profesori clerici cât şi laici

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT  PREȘCOLAR cuprinde:

 • ·        2 grădinițe cu program prelungit – grupa mică, mijlocie, mare (3-6 ani) – 113 locuri
 • ·        3 grădinițe cu program normal – grupa mică, mijlocie, mare (3-6 ani) – 105 locuri

 

 

BAZA DIDACTICO-MATERIALĂ A SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX  „EPISCOP  IOAN POPASU” CARANSEBEŞ

-         săli noi de clasă mobilate corespunzător

-         cazare în cămin sau în gazdă

-    servirea mesei la cantina scolii

-         elevii cu probleme sociale vor fi susţinuţi financiar de Episcopia Caransebeşului

-         biblioteca Episcopiei pune la dispoziția preșcolarilor și elevilor peste 30 000 volume

-         biserică pentru oficierea serviciilor divine

-         amfiteatru pentru orele de muzică

-         cabinet de informatică

-         săli de grupă

-         dormitoare

-         sală de mese

-         cabinet medical

-         bibliotecă

 

SPECIFIC ŞCOLAR TEOLOGIC

 

-         îmbinarea armonioasă între studiul disciplinelor laice şi celor de specialitate

-         la terminarea studiilor se asigură diploma de bacalaureat şi certificat de atestare profesională

-         program religios zilnic şi servicii divine complete în duminici şi sărbători

-         asistenţă religioasă din partea preoţilor duhovnici ai şcolii

-         uniformă distinctivă

-         activităţi de practică liturgică, omiletică şi catehetică, desfăşurate în şcoală şi în cadrul unor parohii

-         ansamblu coral

-         excursii de studii

-         posibilitatea participării la activităţi specifice cu caracter internaţional

-         consilierea elevilor, orientarea şi acordarea transferului către instituţii de învăţământ de alte profiluri, în cazul în care nu se poate confirma vocaţia lor pentru preoţie

COMPETENTE LA FINALUL PERIOADEI DE STUDII CONFIRMATE ÎN URMA EXAMENULUI DE ATESTARE PROFESIONALĂ

-         cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă

-         aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa practică

-         fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă

-         oficierea corectă a cultului divin

-         exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă-capacitatea de a predica şi a învăţa Cuvântul lui Dumnezeu

-         organizarea de activităţi filantropice

 

CONDIŢII DE ADMITERE

 • ·        Media generală de absolvire a claselor V-VIII să fie minim 7,00; iar la purtare minim 9,00
 • ·        Recomandarea Consiliului parohial şi
 • ·        Binecuvântarea Chiriarhului locului
 • ·        Probele eliminatorii sunt:

 

-         vizita medicală

-         verificarea aptitudinilor muzicale

Bibliografie:

-         Sfânta Scriptură

-         Mica Biblie

-         Învăţătura de credinţă ortodoxă şi

-         Manualul de Istoria Bisericii Ortodoxe Române pentru Seminariile Teologice, autor Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu

Galerie foto

Piesa de teatru Teatru scolar Piesa jucata de elevii scolii, sub atenta indrumare a domnului profesor Bănăduc Petru Piesa jucata de elevii scolii, sub atenta indrumare a domnului profesor Bănăduc Petru