Scoala Gimnaziala "Traian Darjan" Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Cluj

Prezentare

 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA "TRAIAN DÂRJAN" CLUJ-NAPOCA

Tip: Şcoala Gimnazială

Limba de predare : limba română si limba rromani

Adresa scolii: Str. Traian Vuia, Nr. 76, Cluj-Napoca

Telefon: 0264416137, 0733690640 /Fax: 0372251007

E - mail: scoaladarjan@yahoo.com

Director: prof. PĂVĂLUȚĂ MIHAELA MARIA

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala „Traian Dârjan” este o instituţie de învăţământ care asigură dezvoltarea la potenţial maxim a fiecărui elev, fără discriminare, punând accent pe identificarea, promovarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor individuale şi de grup, deschiderea spre schimbare, spre învăţare şi autodepăşire, precum şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

VIZIUNEA ŞCOLII

Prin spaţiul oferit, ca şi prin activităţile puse la dispoziţie, Şcoala „Traian Dârjan” este un susţinător al învăţământului de calitate, care oferă şanse de integrare reală în societate a absolvenţilor săi ce devin capabili să asimileze şi să utilizeze în propria dezvoltare informaţia şi competenţele dobândite în şcoală, valorile asumate în decursul pregătirii şcolare.


VALORI ESENŢIALE PROMOVATE DE ŞCOALĂ

Respectul
Responsabilitatea
Munca
Disciplina
Corectitudinea
Toleranţa
Dragostea
Democraţia

Scopuri / ţinte strategice

1. Pregătirea personalului didactic astfel încât să răspundă diversităţii, nivelului înalt al tehnologiei actuale în susţinerea actului educaţional şi a promovării unui management performant la nivelul şcolii.

2. Asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală.

3. Promovarea/mediatizarea unei oferte educaţionale diverse, atractive, de calitate, care să ducă la creşterea numărului de elevi înscrişi în şcoală.

4. Dezvoltarea parteneriatelor, implicarea socială în programe menite să rezolve problemele educaţionale existente la nivelul comunităţii

REZULTATE AŞTEPTATE:

Creşterea prestanţei şi competenţelor cadrelor didactice

• Creşterea prestigiului şcolii în comunitate

• Creşterea numărului de elevi din cartier înscrişi la şcoală

• Eliminarea abandonului şcolar

• Valorificarea competenţelor dobândite de elevi/cadre didactice prin implicarea în proiecte cu scop şi valoare educativă

• Parteneriat real al şcolii cu celelalte instituţii ale statului


PREZENTAREA ŞCOLII

COORDONATE:

Şcoala este situată în Cartierul Someşeni, unul dintre cele 15 cartiere ale Clujului dispuse circular, în jurul centrului. Cartierul se înscrie în subunitatea Dealurile Clujului si Dejului, la 4 km de zona centrala si la 2 km de Cartierul Mărăşti.

Localitatea Someşeni (situată în partea estică a Municipiului Cluj-Napoca, pe malul drept al Someşului Mic) este atestată documentar încă de la 1280. Numele german al localităţii (menţionat pe harta lui Johannes Honterus) provine de la numele familiei nobiliare Mikola. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 083), localitatea Someşeni apare sub numele de „Szamosfalva”.

Comuna cu nume omonim a devenit cartier al Clujului, după al II-lea război mondial.

În Someşeni au existat descoperiri arheologice referitoare la populaţiile migratoare – ostrogoţi - precum şi morminte tumulare aparţinând populaţiei slave care a convieţuit cu populaţia autohtonă.

În apropierea şcolii (1,5 km) se găseşte Aeroportul Internaţional Someşeni – al treilea aeroport ca mărime din România şi Gara de Est a oraşului Cluj-Napoca.

Un obiectiv turistic, faimos în zonă, îl constituie Băile Someşeni, care se întind pe 6,2 hectare şi care au fost descoperite în anul 1880 de către un grup de cercetători maghiari. Aflate la o altitudine de 360 de metri, băile stau pe un masiv de sare localizat la mică adâncime. Acestea au fost reorganizate în staţiune de către bine-cunoscutul profesor Dominic Stanca (proprietarul staţiunii), în 1927. Nămolul şi apele minerale de la Someşeni Băi erau folosite cu mult inainte de localnici şi nu numai, pentru tratatament.

În momentul de faţă, băile termale sunt supuse unui tratament de reabilitare în valoare de 90 milioane de euro şi vor fi redate clujenilor, complet modernizate, în 2015.

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROFILUL ŞCOLII

Şcoala ,,Traian Dârjan” Cluj-Napoca şcolarizează elevi în ciclul primar şi gimnazial, învăţământ de zi şi frecvenţă redusă. Clasele 0-VIII învăţământ de masă, frecvenţă de zi, funcţionează într-un singur schimb, dimineaţa, iar clasele de frecvenţă redusă, după amiază.

- În anul şcolar 2017-2018, şcoala are 350 elevi, repartizaţi în 23 clase.

Structura pe forme, niveluri, filiere, profiluri şi specializări a claselor:

Învăţământ de masă:

- primar: 190 elevi

- gimnaziu zi: 100 elevi

- gimnaziu frecvenţă redusă: 60 elevi

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Cultura organizaţională a şcolii Traian Dârjan are la bază:

- relaţiile de sprijin şi cooperare între cadrele didactice;

- respectul pentru profesia de dascăl, ilustrat de rezultatele elevilor noştri

- sprijinirea iniţiativei şi creativităţii, atât a elevilor cât şi a cadrelor didactice

- simbolul şcolii, personalitate-model a celui de-al doilea război mondial, adj. aviator Traian Dârjan, localnic şi fost elev al şcolii.


CEREMONII ŞI RITUALURI

Deschiderea şi închiderea festivă a anului şcolar - în cadrul acestor festivităţi se acordă premiile elevilor care au obţinut rezultate deosebite, inclusiv la olimpiade şi diverse alte concursuri şi competiţii, se desemnează şefului de promotie şi are loc ceremonia de înmânare a cheii şcolii (miniatură).

  • Ziua şcolii, în luna noiembrie a fiecărui an, lună în care s-a născut patronul spiritual al instituţiei, Traian Dârjan.
  • Comemorarea lui T. Dârjan - luna februarie a fiecărui an – dată la care a murit vitejeşte, în a 176-a misiune de război, jertfindu-se pentru viaţa comandantului său.
  • Ziua interculturalităţii – zi care sărbătoreşte şi evidenţiază multiculturalismul, culturile diferite ale elevilor acesteia
  • Ziua Naţională a României - 1 decembire
  • Ziua Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie
  • Ziua francofoniei - 30 martie, eveniment dedicat limbii franceze ca vector pentru multilingvism şi promovării solidarităţii şi cooperării între statele francofone.
  • Ziua Copilului - 1 iunie
  • Sărbătorile de iarnă - toată luna decembrie
  • Ceremonii semestriale de acordare, în cadru festiv, a distincţiilor obţinute de cadrele didactice ale şcolii.
  • Reuniuni colegiale de aniversare a zilelor de naştere, 1 martie, 8 Martie, etc.

MITURI REFERITOARE LA EROII ORGANIZAŢIEI

- Patronul spiritual, eroul adj. Av. Traian Dârjan, fost elev al şcolii, personalitatea model care a insuflat motto-ul actual al şcolii: “Am steaua mea spre care vreau să zbor cu orice preţ ...”, cuvinte care esenţializează aspiraţiile oricărui elev şi dascăl al şcolii.

- Iniţierea unui proiect, de înaltă cinstire şi recunoştinţă patriotică adresată patronilor spirituali ai

şcolilor cu nume de aviator din ţară, care a creat deja punţi de legătură şi prietenii menite să

lărgească familia mare a slujitorilor şi devotaţilor „zborurilor spre înalt” (proiect ce se derulează deja

de 4 ani).

- Eroii nonformali sunt anumiţi profesori ai şcolii care s-au impus prin măiestria didactică şi a căror rezultate pedagogice au fost remarcate atât de elevi şi părinţi, cât şi de Inspectoratul Şcolar.

 

ISTORICUL ŞCOLII

· Şcoala din Someşeni a luat fiinţă în anul 1761, probabil, în urma activităţii reprezentanţilor „Şcolii ardelene”.

Locaţie: în cimitirul vechi, pe locul „Monumentului eroilor din 1918” de azi.

Întreţinători - preoţii Macavei şi Gavrilă.

· În anul 1890: Şcoală confesională ortodoxă cu patru clase - învăţător preot: Ioachim Trifu

· 1912: „Şcoala primară de stat Someşeni”, (amplasamentul actual). (1919 - 1940, director Ioan Biji)

· 1926: „Şcoala elementară cu 7 clase, Someşeni”.

· 1928: începe clasa I Traian Dârjan – învăţător George Prodan.

· 1939: a început construcţia noului local, lucrări stopate în 1940.

· 1 dec. 1944 se reiau cursurile Şcolii româneşti din Someşeni, înv. I. Dezmireanu,

· 1945: 368 de elevi (60 maghiari). Director, prof. Ştefan Matieşan.

· 1948: începe reconstrucţia şcolii (451 de elevi, lb. de predare - română şi maghiară).

· 1950: „Şcoala de 7 ani Mixtă nr. 28” oraşul Cluj.

· 1955: a fost terminată construcţia, compusă din două clădiri în care s-au amenajat 13 săli de curs.

· 1961: „Şcoala de 7 ani nr. 28” oraşul Cluj.

· 1962: „Şcoala Generală nr. 12 Cluj”.

· 1963 -714 elevi: / 42 de cadre didactice

· 1964-1965: 788 elevi/25 de clase (144 elevi/8 clase cu predare în lb maghiară).

· 1972 se construia atelierul-şcoală şi sala de sport,

· 1972-1973 : 763 de elevi.

· 1975-1976 se extinde corpul etajat  şi se realizează termoficarea

· 1980 - 2003 - director prof. Dumitru Gaje

· 1982-1983: 567 de elevi (după desfiinţarea secţiei maghiare).

- se definitivează împrejmuirea curţii şi amenajarea terenului de sport cu pistă pentru alergări.

· 1985 - se întreprind modernizarea sălii de sport, cabinetului medical, se realizează sistemul de canalizare.

· 1 sept. 1991- 18 nov. 2004, şcoala funcţionează sub titulatura „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 12” Cluj-Napoca.

· 1995 - se reface faţada clădirii centrale,

· 1996 - se amenajează cabinetul de informatică.

· 1995 - începe şcolarizarea copiilor de la Pata-Rât. Efective: 414 elevi, 24 de elevi / în 2 clase integrate de învăţământ special.

· 1997 - 484 de elevi (54 elevi / 6 clase de învăţământ integrat).

Galerie foto

Colinde - la Restaurant Talisman Colinde - la Primăria cartier Someşeni Colinde - eveniment cultural organizat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca - în Piaţa Unirii Momente artistice: poezii şi cântece patriotice, colinde la Ambient Cluj-Napoca
Moment aniversar (6 ani de existenţă a Şcolii ,,TRAIAN DÎRJAN’’ CLUJ-NAPOCA)
Spectacol clasele I-VIII Spectacol clasele V - VIII Disciplina sportivă FOTBAL UNIFICAT, Special Olympics România, Cluj-Napoca Concurs organizat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca