Școala Gimnazială nr. 2 Roata de Jos, localitatea Cartojani
Cartojani, Giurgiu

Prezentare

Motto

,,CEL MAI MARE PERICOL ESTE NU SĂ NE PROPUNEM SCOPURI PREA ÎNALTE ŞI SĂ NU LE ATINGEM CI SĂ ŢINTIM PREA JOS ŞI SĂ REUŞIM” ( MICHELANGELO )

Scoala Cartojani.jpg

 

MISIUNEA SCOLII

*Scoala noastra este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie;

•Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent.

•Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formandu-le capacitate, deprinderi si competente care sa le permita sa-si gaseasca locul si menirea sociala.

•Respectam fiecare elev, oricat de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul si aptitudinele fiecaruia pentru a le putea valorifica.

•Utilizam metode activ-participative (învaţare inter-activă, stimularea gândirii critice si stimularea muncii in echipa) care vor motive si stimula elevii pe durata procesului educational. •Educăm elevii pentru a deveni buni cetateni şi, în viitorul apropiat, cetăţeni de ,,tip european”.

•Dorim ca şcoala noastra să devină o scoală modernă, cu cabinete si laboratoare, sală de sport, bibliotecă s.a., astfel încat sa se ştearga denumirea de ,,şcoală de ţară”. Şcoala noastra acceptă rolul de iniţiator/susţinător si catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale.

•Vrem parteneriate active cu autorităţile locale, poliţia, biserica, dispensarul uman si veterinar si urmărim să realizam parteneriate cu şcolile din zonă si primariile localităţilor învecinate. Scoala noastra are un efectiv de 375 elevi şi 28 de cadre didactice calificate , majoritatea stabilite în localitate. Şcoala se află în mijlocul unei comunităţi rurale cu o stare materială în general bună, datorată faptului că o mare parte a locuitorilor au lucrat la Schela Petrolieră Roata,o altă parte se ocupă cu diverse activităţi comerciale sau cu agricultura.Şcoala din Cartojani ar trebui să corespundă nevoilor educaţionale ale unei populaţii ce a dorit permanent ca absolvenţii şcolii generale să urmeze licee şi şcoli profesionale, instituţii de învăţământ superior, să se integreze social şi să fie capabili să concureze pe piaţa forţei de muncă a Capitalei. Din analiza nevoilor şcolii reiese ca fiind foarte importante: dezvoltarea capacităţii de comunicare socială, asigurarea unui parteneriat privilegiat cu instituţiile locale, implicarea cadrelor didactice în scrierea de programe pentru accesarea unor fonduri structurale, oferirea către populaţie a unor cursuri de educaţie a adulţilor. În condiţiile în care locuitorii satului au investit în educaţie, au ajutat şcoala cu mijloace audio-vizuale şi şi-au procurat calculatoare, şcoala trebuie să le ofere servicii prin care să fie ajutaţi să folosească la maxim mijloacele de comunicare, să-i atragă în participarea la dezvoltarea personală şi profesională, să răspundă nevoii lor reale de implicare şi participare la dezvoltarea comunităţii din care fac parte. Şcoala din Cartojani nu poate să rămână o „entitate închisă”. Ea trebuie să-şi deschidă larg porţile pentru toţi locuitorii satului, să-i implice în acţiuni culturale, de protecţia mediului, de dezvoltarea comunicării şi a parteneriatului, în cursuri de consiliere, in acţiuni caritabile.

20161201_113300.jpg

 

"În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazati pe convingerea cã toate au un început, sã încercãm sã facem singuri ceea ce asteptãm de la altii !"

SCOALA CU CLASELE I-VIII CARTOJANI

ANUL CONSTRUIRII – 1904

EXTINDERE - 1951 , 1972

SUPRAFATA CONSTRUIBILA : 1493 mp

TEREN : 10100 mp

NR. SALI CLASA : 11

Grădiniţă – 4 săli de clasă

 

Şcoala cu clasele I-VIII Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, are o vechime de 113 ani.

Galerie foto