Liceul Tehnologic "Cristofor Nako"
Sinnicolau Mare, Timis

Prezentare

Ciclul inferior al liceului

I. 1. Liceu-filieră tehnologică- rută directă - forma de învăţământ zi/seral profile şi specializări

Profil/

Domeniul pregatirii de baza

 

Specializare

Tehnic

Tehnician  mecanic pentru întreţinere şi  reparaţii

Tehnic-Electromecanica

Tehnician electromecanic

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Tehnician veterinar

Tehnician analiza produse alimentare

 

Ciclul superior a liceului-

I. 2. Liceu-filieră tehnologică- ruta directă -rută progresivă- zi/ seral - calificare nivel- 4

 

Profil/Specializare

 

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnician analiza produse alimentare

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului

Tehnician in agricultura

Tehnic

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Tehnician electromecanic

Tehnician industrie textilă şi pielărie

 

Domeniile de pregătire

- Mecanica

- Electromecanică

- Construcţii instalaţii şi lucrări publice

- Agricultură

- Industrie textilă şi pielărie

 

Invatamant profesional de 3 ani- cu domeniile si calificarile

 

Domeniul

Calificarea profesionala


  • Electromecanica

  • electromecanic utilaje şi instalaţii industrialeIndustrie textila

Croitor  îmbracaminte dupa comandă
  • Mecanică


  • Mecanic agricol


Prima şcoală agricolă din România a fost înfiinţată în anul 1802 la Sannicolau-Mare. Hotărârea de înfiinţare a unei şcoli agricole la Sannicolau-Mare, cu denumirea de “Şcoală practică –agricolă”, a fost luată pe baza testamentului lui Cristofor de Nako, un om bogat care a murit la sfârşitul anului 1800 la Pesta . El a lăsat moştenire nu numai terenul necesar, ci şi o mare sumă de bani pentru înfiinţarea unei asemenea şcoli la Sannicolau-Mare, unde era centrul moşiilor lui. Înfiinţarea aestei şcoli se înscrie în cadrul concepţiilor pedagogice care căpătaseră răspândire în a doua jumătate a sec.al XVIII-lea,în baza ideii exprimate încă din secolul anterior de către Ioan Amos Comenius (1592-1670), conform căreia în şcoli trebuie să se înveţe tot ce poate perfecţiona fiinţa umană şi contribuie la ameliorarea stării economice, politice,morale şi şcolare. În evoluţia “bătrânei doamne” a şcolii agricole româneşti putem deosebi următoarele etape: - 1802-1899 a funcţionat ca “Mică şcoală de agricultură”, în care se pregăteau 12 fii de iobagi (3 elevi români, 3 elevi germani, 3 elevi sârbi, 3 elevi maghiari) recomandaţi de învăţător ca cei mai talentaţi, ca să lucreze pe moşia familiei Nako. Şcoala fiind particulară, fiecare elev primea o bursă de 40 de florini pe an, din care achita masa şi cazarea, iar în funcţie de rezultatele obţinute, primea şi premii. - 1889-1919 devine Şcoală de stat sub Imperiul Austro-ungar. După preluarea şcolii de către stat, prin Ministerul Agriculturii au fost reglementate toate problemele financiare şi organizatorice, care au rămas valabile până în 1919,când şcoala a fost preluată de Statul Român. - 1919-1948 funcţionează ca Şcoală de Stat sub statut român.În 1919 când a fost preluată, aceasta a fost distrusă şi devastată în urma războiului mondial din 1914-1918. După ce s-au reparat şi refăcut clădirile şi s-a procurat din nou inventarul,în perioada 1919-1923, şcoala funcţionează ca “Şcoală inferioară de agricultură” cu durata de şcolarizare de 4, din care 3 ani teoretic şi un an învăţământ practic. În 1932 ministerul transformă această şcoală în şcoală de iarnă, cu durata de şcolarizare de 2 ani, care a funcţionat până în 1945, iar în perioada 1945-1948, a funcţionat ca Şcoală de îmbunătăţiri funciare. În urma reformei învăţământului din 1948, evoluţia şcolii a fost următoarea: - 1948-1955 “ Şcoală Medie Tehnică Agricolă”, care în 1955 s-a transformat în Grup Şcolar Agricol, funcţionând până în 1966 cu următoarele profile : - Şcoală profesională de mecanici agricoli - Şcoală profesională de îmbunătăţiri funciare - Şcoală profesională de tractorişti - Şcoală tehnică de maiştri agricoli - Şcoală tehnică de 4 ani cu secţiile: - agricolă, veterinară şi contabilitatea agricolă.

Galerie foto