Grupul Scolar Industrial "Stefan Anghel" Resita
Resita, Caras-Severin

Prezentare

Scoala noastra s-a înfiinţat  în 1964 sub tutela CSR(Combinatul Siderurgic Resita).Numele scolii a fost schimbat in Liceu Industrial Metalurgic  iar in anul 2004,a devenit Grupul Scolar Industrial "Stefan Anghel". Este unica unitate de învăţământ din Reşiţa, care pregăteşte elevi în domeniul mecatronică. Cele 64 de cadre didactice ale  Grupului Şcolar Industrial " Ştefan Anghel" pregătesc în jur de 800 de elevi cuprinşi în 42 de clase, la liceu tehnologic învăţământ de zi şi seral, şcoala de arte şi meserii învăţământ de zi şi seral, şi frecvenţă redusă.

Grupul şcolar oferă servicii educaţionale diversificate în :

-specializările:Tehnician  în mecatronică, ,Tehnician in automatizari , Tehnician operator tehnică de calcul ; Tehnician in instalatii electrice

-meseriile: lucrător în mecanică de motoare, lucrător în electrotehnică ,

Pregătirea teoretică şi practică a elevilor se desfăşoară în 32 de săli de clasă şi cabinet, 11 laboratoare, 5 ateliere, un amfiteatru de 150 de locuri şi sala de sport.

Pentru elevii din alte localităţi, dispunem de cămin pentru cazare, cantină, bibliotecă, sală de lectură.


      SCURTĂ CRONOLOGIE 

1966 - ŞCOALA PROFESIONALĂ A COMBINATULUI SIDERURGIC REŞIŢA

1969 - GRUP ŞCOLAR PROFESIONAL AL COMBINATULUI  SIDERURGIC REŞIŢA

1972 - LICEUL INDUSTRIAL NR.2-CSR

1990 - GRUP ŞCOLAR INDUSTIAL METALURGIC REŞIŢA

2004 - GRUP ŞCOLAR INDUSTIAL „ŞTEFAN ANGHEL" REŞIŢA

La data înfinţării în anul 1966 ca Şcoală Profesională de pe lângă CSR a funcţionat în zona Moroasa cu 2 săli de clasă .

În anul 1968 se dă în folosinţă primul corp de clădire din actualul complex, după care urmează atelierele, căminele, cantina, sala de sport şi apoi aripa nouă a clădirii şcolii.

În prezent liceul este structurat pe următoarele forme de învăţământ:

  • a) Liceu tehnologic - cursuri de zi, seral şi frecvenţă redusă
  • b) Şcoală de arte şi meserii - cursuri de zi şi seral
  • c) Şcoală postliceală

Galerie foto