Liceul Teoretic "O.C.Taslauanu" Toplita
Toplita, Harghita

Prezentare

PREZENTARE

Primul liceu înfiintat în fostul raion Toplita, în anul scolar 1955-1956 si care, datoritã clãdirii aflate în constructie, în perioada 1955-1957 a functionat la Subcetate, sub numele de Scoala Medie „Vasile Roaitã", continuând traditia Scolii Comerciale din Toplita (1927) si devenitã ulterior Gimnaziu Unic (1945). Începând cu anul scolar 1957-1958, liceul a functionat în clãdirea ce gãzduieste astãzi Scoala Generalã  „Miron Cristea", pânã în 1970, an din care functioneazã în actuala locatie din strada Dealului.

Denumiri purtate în timp:

  • 1950-1967: Scoala Medie „Vasile Roaitã"
  • 1967-1970: Liceul Mixt 
  • 1970-1975: Liceul de culturã generalã
  • 1975-1978: Liceul Real-Umanist
  • 1978-1982: Liceul de Matematicã-Fizicã
  • 1982-1990: Liceul Industrial nr. 2
  • 1990-1994: Liceul „O.C.Tãslãuanu"
  • 1994-2004: Grup Scolar „O.C.Tãslãuanu"
  • 2004: Liceul Teoretic „O.C.Tãslãuanu"

           Numele liceului este cel al patronului spiritual - Octavian Codru Tãslãuanu - patriot nãscut în apropierea localitãtii, redactor al revistei „Luceafãrul", secretar al societãtii „Astra", dar mai presus de toate militant neobosit pentru „întipãrirea sigiliului celei mai pãtimase iubiri de neam".

Galerie foto