Asociația Învățătorilor Caraș-Severineni
Resita, Caras-Severin

Prezentare

ASOCIATIA ÎNVĂŢĂTORILOR CARAŞ-SEVERINENI

Str. PROGRESULUI Nr. 6 Cod 320135 – REŞIŢA, JUD. CARAŞ-SEVERIN - ROMANIA

TEL/Fax : 0255  251 826, 0255250673

Mobil: 0771-482780

EMAIL: asociatiainvatatorilorcs@yahoo.com

Preşedinte al asociaţiei: Profesor MARCU NICOLETA

Adresa: Reșița, Caraș-Severin

Telefon: 0771-482780

Email: nicolrd@yahoo.com

CINE SUNTEM ?

Motto: “Soarta unei naţiuni depinde de buna pregătire a învăţătorilor” (Spiru Haret )

ASOCIAŢIA ÎNVĂȚĂTORILOR CARAŞ-SEVERINENI a fost înscrisă în Registrul special al persoanelor juridice al Tribunalului Caraş-Severin, în Reşiţa, România, sub Nr. 356/ PJ/1998, din data de 29 mai 1998. Asociaţia, fondată în  27 septembrie 1997, (35 membri fondatori) este o societate cu caracter profesional-ştiinţific, având drept scop promovarea valorilor culturale, precum şi sprijinirea cadrelor didactice în vederea perfecţionării profesionale şi ameliorării condiţiilor de muncă. Acum sunt în asociaţie 220 de membri înscriși.

Publicaţie care reflectă activitatea AÎCS: “Dascălul Caraş - Severinean” (Nr. 8 editat în 2012)

Din 2008, am devenit membri fondatori ai AGIRo (Asociația Generală a Învățătorilor din România)

DIN ACŢIUNILE NOASTRE

Întâlniri periodice la sediul asociaţiei pentru împărtăşirea noutăţilor de ordin profesional, privind politicile educaţionale şi reforma în învățământul primar; organizarea unor schimburi de experienţă vizând aplicarea Curriculum-ului Naţional şi abordarea unor alternative educaţionale; realizarea  unor parteneriate şi derularea de activităţi complexe de formare continuă, pe teme actuale.

PARTENERI DIN ȚARĂ:

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin

-Casa Corpului Didactic Caraş-Severin

-Organizaţia “SALVAŢI COPIII!”- filiala Reșița

-Direcţia pentru Sănătate Publică Caraş-Severin

-Societatea de Ştiinţe Filologice - filiala Caraş-Severin

-Asociaţia Învăţătorilor Bănăţeni – Timişoara

PARTENERI EXTERNI:

1. N.G.O. SKOLA PLUS “DOSITEJ OBRADOVIC”- BELA CRKVA – SERBIA  & MUNTENEGRU

2. EDUCATIONAL SOCIETY OF MALOPOLSKA - NOWY SACS-POLONIA

- Târgul Internaţional Skola Plus  - Timişoara, 24-25 aprilie 2004

- Curs opţional „Lumea strălucitoare”- iniţiativă civică, la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşiţa - 2004

3. ALCOA FOUNDATION

SIMPOZIOANE ORGANIZATE:

-Copilăria şi valorile morale - 1999

-Eminescu - pedagog - 2001

-Educaţia pentru democraţie - 2001

-Educaţia în perspectiva integrării europene-2004

-Păstrarea valorilor culturale naţionale în perspectiva integrării europene – 2005, 2006, 2007

-Parteneriatul  şcoală – familie – comunitate în formarea caracterului  - 27 martie 2009 Oraviţa

-Creativitate şi inovaţie în curriculumul şcolar pentru clasele primare - 10-11 aprilie 2009 Reşiţa

-Dascălul — promotor al şcolii incluzive – 30 iunie 2010 Băile Herculane

-Dascălul - promotor al voluntariatului - 28 mai 2011 Reşiţa

-Dascălul – promotor al valorilor culturale şi spirituale - 24 iunie 2011 Timişoara

-Modern şi tradiţional în şcoala românească - noiembrie 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Reşiţa

-Rolul şcolii în comunitate şi valorile tradiţionale ale satului românesc - aprilie 2009, 2010, 2011 – Dalboşeţ, Eftimie Murgu

-Creativitate şi perspectivă în educaţie  - mai 2010, 2011, 2012 Reşiţa

SEMINARII:

-Educaţia pentru sănătate - 2000

-Voluntari în sprijinul copiilor - 2001

-Non-discriminarea între ideal şi real - 2002

-Protejaţi copiii, nu le răniţi sufletul! – 2005

CURSURI DE PERFECŢIONARE:

-Dezvoltarea prin proiecte după accesarea Fondurilor Structurale – 2007

-Programele de Învăţare pe tot parcursul Vieţii, Programul Sectorial Grundtvig - 2008 – decembrie (în  cadrul Festivalului Naţional al Şanselor

Tale)

-Educaţia pentru o cultură a drepturilor fundamentale - 16 decembrie 2010  Reşiţa (în  cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale)

-Managementul de proiect - curs realizat de către Direcţia pentru Integrare europeană şi relaţii externe,din cadrul Prefecturii Judeţului Caraş-Severin - 2002

-Public Achievement - curs de formare de formatori realizat de Educational Society of Malopolska, Nowy Sacs, Polonia şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă - România - 2004

-Învăţarea în grup-tehnici de lucru interactive

-Formatori în educatia adulţilor -curs CNFPA, cu Centrul de Experienţe Pedagogice şi Culturale Onești, 31 ianuarie - 2 februarie 2009

-CONFERINȚA NAȚIONALĂ pe tema „Clasa Pregătitoare 2012” - iunie  2012 Reșița  (152 participanți direct), în parteneriat cu Editura RAABE România și CCD CS

PROIECTE:

-JUCĂRII PENTRU CEI MICI - confecţionare de jucării de către elevii claselor primare pentru cei din grădiniţe, în parteneriat cu Şcolile Nr. 6, 7, 9 din Reşiţa şi Nr. 7 Caransebeş, septembrie-decembrie, 2005

-LIDERI CREATIVI - ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ FRONTIERE - proiect de cooperare culturală, în perioada 26-31.08 2002, la Bela Crkva, Serbia & Muntenegru. Finanţator: Educational Society of Malopolsk

-DUNĂREA - LIANT ÎNTRE BĂNĂŢENI- în perioada: 25-30 iulie 2005, în judeţul Caraş-Severin - proiect educaţional vizând implicarea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în acţiuni de cooperare culturală transfrontalieră, finanţat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi membrii asociaţiei.

-AMBASADORII PRIETENIEI – decembrie 2009 - mai 2010 (finanţat de Ambasada Franţei în România, derulat la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşiţa, în parteneriat cu College “Saint Sauveur” din Rocheserviere - Franţa)

-DASCĂLI BĂNĂȚENI DE IERI ȘI DE AZI – 2010-2012 (parteneri: NVO Skola Plus Biserica Albă  - Serbia, Asociația Învățătorilor Bănățeni Timișoara), sărbătorirea Zilei Învățătorului în România (Caraș-Severin - 2010,  Timiș – 2011) și Serbia (2012) prin simpozioane internaționale și editarea publicației cu lucrările prezentate

-participarea la PROIECTUL ŞCOALA VINE LA TINE ACASĂ, POSDRU/91/2.2/S/63206, Beneficiar: Asociaţia Tineri pentru Viitor – 2011

-CLASA VERDE - aprilie – mai 2012, derulat în Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa, aplicant AÎCS  în parteneriat cu Școala  Nr. 7 Reșița și Primăria Reşiţa; finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi Mol România prin Programul “Spaţii Verzi” 2012.

PUBLICAŢII,  la care AÎCS este colaboratoare:

  • TIPĂRITE: Școala Caraș-Severineană - CCD CS; REVISTA AGIRo; Buletinul Congresului AGIRo  2008, 2009, 2010, 2011, 2012; Portrete de dascăl, volumul I, II, III, IV
  • ELECTRONICE: REVISTA Învățători.ro.; REVISTA ȘCOALA ROMÂNEASCĂ; REVISTA-EXCELENTA; REVISTA DIDACTIC.RO; SITE Sunt părinte.ro.