Asociaţia Învăţatorilor Buzoieni
Patarlagele, Buzau

Prezentare

Motto:

"Mai presus de luceferi, de brazi, de fiare, suntem mai presus.

Caci faptele noastre traiesc clipa cand noi am apus"(Nicolae Labis)

 

 

Inscrierea in asociatie

 

-Cadrele didactice, invatatori si nu numai, care doresc sa se inscrie in Asociatia Invatatorilor Buzoieni  au la dispozitie urmatoarele doua variante:

 

1. Inscrierea pe internet. Etape:

a. descarca in calculator sau imprima FISA de inscriere tip ce se gaseste  mai jos;

b.  completeaza de mana (si apoi scaneaza) sau folosind calculatorul, aceeasi fisa;

c.  trimite fisa pe adresa de e-mail doamnei secretare a asociatiei (rocarmenstefanescu@yahoo.com) si depune taxa de inscriere de 5 ron si cotizatia de 20 ron (aceasta pentru anul in curs) la banca, in contul urmator (cont valabil incepand cu anul 2019):

Titular: Asociatia Invatatorilor Buzoieni,

Cont IBAN:  RO 58BRDE100SV58276011000,

BRD, Agentia Patarlagele

Depunerea cotizatiei se va face numai de catre cei care doresc sa devina membri activi.

 

 

2. Inscriere clasica. Etape:

a. Se procura fisa de inscriere tip, de mai jos  sau de la sediu

b. Se completeaza cu datele solicitantului

c. Se va depune impreuna cu taxa de inscriere de 5 ron si cu cotizatia anuala (20 ron pentru anul in curs) la doamna Stefanescu Carmen (secretara asociatiei).

Depunerea cotizatiei se va face numai de catre cei care doresc sa devina membri activi.

 

Este de preferat ca inscrierile clasice sa se faca centralizat prin responsabilii de cercuri. Acestia vor strange cotizatia si fisele si le vor preda impreuna cu un tabel centralizat secretarei asociatiei.

Se va elibera adeverinta de membru al AIB, la cerere.

 

 

ASOCIATIA INVATATORILOR BUZOIENI                                        NR...........................

PATARLAGELE/BUZAU

Str. A.I.Cuza

 

                              FISA      DE    INSCRIERE

 

NUMELE.............................................................................................................................

PRENUMELE.....................................................................................................................

B.I/C.I...seria...........nr............C.N.P.................................................................................

ADRESA...........................................................................................................................

................................................................................................................................................

TELEFON..........................................................................................................................

STUDII.................................................................................................................................

................................................................................................................................................

PROFESIA.............................................

LOCUL DE MUNCA...........................................................................................................

...............................................................................................................................................

ADRESA LOCULUI DE MUNCA.........................................................................................

...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

TELEFON...........................................................................................................................

Am luat la cunostinta despre prevederile Statutului Asociatiei Invatatorilor Buzoieni  si

sunt de acord sa le respect.

Suma de 25 lei reprezențând taxa de înscriere și cotizația pentru anul școlar 

se va depune în contul Asociației Învățătorilor Buzoieni 

la BRD – Agenția Pătârlagele RO58BRDE100SV58276011000

 

       OPTEZ sa ma inscriu ca :-membru activ..(da)......................

      (Subliniaza optiunea)        -mambru simpatizant....(da).........

 

Data                                                                                              Semnatura

Validat :-presedinte A.I.B...................................

             -secretar   A.I.B......................................                                                                    L.S.            

 

 

PREZENTAREA ASOCIATIEI

Asociatia Invatatorilor Buzoieni (AIB), persoana juridica cu scop nelucrativ si nepolitic, are caracter profesional, stiintific si cultural si este continuatoarea asociatiei invatatorilor buzoieni, intemeiata in anul 1894.

Sediul asociatiei se afla pe strada Al. I. Cuza din orasul Patarlagele, in incinta Liceului Teoretic Radu Vladescu.

Extras din statutul AIB:

"Art.5 Asociatia Invatatorilor Buzoieni, fiind o asociatie cu caracter profesional, stiintific si cultural, are drept scop promovarea educatiei, stiintelor, artelor, traditiilor locale, a culturii in general, precum si sprijinirea cadrelor didactice, in speta a celor care predau la ciclul primar, in vederea perfectionarii profesionale.

Art.8, alin. 2 Asociatia poate infiinta sucursale si/sau filiale in localitati in care se solicita prezenta asociatiei, conform statutului.

Art. 14 Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la la toate activitatile initiate in cadrul asociatiei, precum si la manifestarile organizate de societati sau asociatii cu care AIB are relatii;

b) sa publice materiale cu caracter didactic sau cultural in revista si/sau in publicatiile acesteia;

c) sa aleaga si sa fie alesi in consiliul director;

d) sa poata face parte din comisiile pentru care opteaza;

e) sa beneficieze de toate resursele asociatiei: sediu, documentatie, acte cu caracter didactic, fonduri, aparatura din dotare etc., in vederea realizarii scopului si obiectivelor asociatiei.

Art. 18 Organele de conducere si administrare ale asociatiei sunt:

A. Adunarea generala;

B. Consiliul director.

Art. 23 Consiliul director asigura punerea in aplicare a hotararilor Adunarii generale. Consiliul director este alcatuit din 9 membri, alesi de Adunarea generala pe o perioada de 4 ani. Un membru al Consiliului director nu poate fi ales mai mult de 2 mandate consecutive.

Functiile in Consiliul director sunt: un presedinte, doi vicepresedinti si un secretar, alesi pe durata mandatului Consiliului director."

 

Intregul statut asociatiei se sfla postat pe site la rubrica Stiri si evenimente, penultima pagina, in format PDF.


 

 

 

SCURT ISTORIC:

-1894: Se infiinteaza Asociatia Invatatorilor din Buzau prima asociatie a invatatorilor din judet, asociatie cu o bogata activitate profesionala, stiintifica si culturala. Aceasta isi inceteaza activitatea dupa cateva decenii de functionare;

-octombrie 2006: Are loc cel de-al XXVIII-lea Congres al Invatatorilor din Romania si de peste Hotare, desfasurat la Arad. Din judetul Buzau au participat la acest congres urmatorii invatatori/institutori:  Tatulescu Filofteia (insp. scolar), Baicus Joita, Codescu Elena-Nela, Stanescu Elena (membra fondatoare a AGIRo), Jipa Mariana, Stanciu Corina, Stefanescu Carmen,  Lungu Maria, Dumitru Gheorghe, Radu Constantin Nicolae;

-noiembrie 2006: Participantii la congres din judetul Buzau se constituie intr-un grup de initiativa si propun infiintarea Asociatiei Invatatorilor Buzoieni;

-martie 2007: Are loc la Patarlagele in cadrul unei Adunari Generale infiintarea Asociatiei Invatatorilor Buzoieni (AIB). Aceasta isi propune sa reia si sa continue activitatea asociatiei judetene Buzau infiintata in anul 1894;

-iulie 2008: AIB devine membra a Asociatiei Generale a Invatatorilor din Romania.

Galerie foto