COLEGIUL DE AFACERI
Alba Iulia, Alba

Informaţii utile

CO L E G I U L    D E   A F A C E R I    A L B A   I U L I A

Alba Iulia, str. Avram Iancu nr. 7A, tel/fax 0258819799, 0258818390,0258811909 email:sraalba@yahoo.com


 

P R O G R A M U L

de audienţe/relaţii cu publicul

 

Locaţia

Numele şi prenumele

Program

audienţe

Etajul 1,

Sala 21

URSU VASILE DOREL

director

Luni, Marţi, Miercuri, Joi

10,00 – 12,00

Parter,

Sala 1

URSU VASILE

director adjunct

Miercuri      16,00 – 18,00

Joi              12,00 – 14,00

Locaţia

Numele şi prenumele

Program

relaţii cu publicul

Secretariat,

Etajul 1,

Sala 21

Ghenescu Daniela

secretar şef

Zilnic  10,00 – 12,00 şi 14,00 – 16,00

Anca Emanuela

ajutor analist programator

Zilnic                             10,00 – 12,00

Secretariat,

Parter,

Sala 1

Măriuţă Georgeta

secretar

Joi                                 14,00 – 16,00

Luni,Marţi,Miercuri,Vineri

10,00 – 12,00

Biblioteca,

Parter,

Sala 3

Măriuţă Georgeta

bibliotecar

Luni, Miercuri,Vineri   12,00 –16,00

Marţi, Joi                       14,00 - 18,00

Casierie

Etaj 1,

lângă sala profesorală

Daian Diana

casier

Luni,Miercuri                 9,00 – 17,00

Marţi, Joi, Vineri         10,00 – 16,00