Scoala Gimnaziala Nr.10 Sibiu
Sibiu, Sibiu

Informaţii utile

 

 

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVAȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR AN ȘCOLAR 2021/2022

 

CALENDAR

 

ETAPA DE REÎNSCRIERI ARE LOC

ÎN PERIOADA 17.05.-28.05.2021

 

ETAPA I  DE ÎNSCRIERE ARE LOC

ÎN PERIOADA 31.05.- 11.06.2021

AFIȘAREA REZULTATELOR DUPĂ ETAPA I ARE LOC 17.06.2021

ETAPA II  DE ÎNSCRIERE ARE LOC

ÎN PERIOADA  18.06-02.07.2021

ETAPA DE AJUSTĂRI PENTRU LOCURILE RĂMASE LIBERE ARE LOC ÎN PERIOADA  02.08-31.08.2021

 

 • Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. În acest mod, toți solicitanțil vor fi înregistrați în aplicația specifică din Modul SIIIR - înscrierea la grădiniță 2021-2022.

TEL/FAX: 0269227502  e-mail: scoala10sibiu@gmail.com

Pentru înscrierea copiilor direct la sediul unității VĂ RUGĂM ȘĂ FACEȚI O PROGRAMARE LA NR. DE TELEFON 0269227502

ACTE NECESARE:

 1. 1.    CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL (ORIGINAL ȘI COPIE)
 2. 2.    CARTE DE IDENTITATE PĂRINȚI (ORIGINAL ȘI COPIE)
 3. 3.    ADEVERINȚĂ DE SERVICIU ( PENTRU PROGRAM PRELUNGIT)
 •            Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.
 •       Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrierl, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.
 •              În situația jn care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează: Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:
  - unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  - unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  - unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;
  - unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
 • ATENȚIE STRĂZILE DIN CIRCUMSCRIPȚIA GRĂDINIȚEI NR. 20 SUNT URMĂTOARELE:
  Agricultorilor, Șoseau Alba Iulia (de la calea ferată până la ieșirea din oraș), Aviației, Barcelona, Berna, Bruxelles, Cimitirului, Cooperatorilor, Cucului, D.D. Roșca, E.A. Bielz, Europa Unită, Florian Rieger, George Topârceanu, Gheorghe Asachi, Ghiocelului, Grâului, Piața Iancu de Hunedoara, Aleea Iasomiei, Iazu Morii, Livezii, Lucernei, Lyon, Milano, Monaco, Munchen, Neppendorf, Ogorului, Orzului, Ovăzului, Pajiștei, Pomicultorilor, Rozmarinului, Salzburg, Scurtă, Secerătoarelor, Semănătoarelor, Stăvilarului, Șt.O. Iosif, Trandafirilor, Trifoiului, Turda, Calea Turnișorului(pănă la linia ferată), Varșovia, Verzăriei, Zăvoi.

 

REÎNSCRIEREA/ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

AN ȘCOLAR 2020/2021

REÎNSCRIERILE SE VOR FACE ÎN PERIOADA 25.05.20202 – 04.06.20202

REÎNSCRIERILE SE POT EFECTUA PRIN FAX, E-MAIL .

TEL./FAX:0269/227502  E-MAIL: scoala10sibiu@gmail.com

 

ÎNSCRIERILE SE VOR FACE PRIN FAX, E-MAIL, TELEFON(ÎNTRE ORELE 9-12) ÎN TREI ETAPE:

E-MAIL: scoala10sibiu@gmail.com TEL./FAX:0269/227502

ETAPA I  08.06-26.06.2020

ETAPA A II-A 20.07-31.07.2020

ETAPA A III-A (ETPA DE AJUSTĂRI) 11.08.-31.08.2020

PENTRU VALIDAREA FIȘELOR VEȚI FI CONTACTAȚI TELEFONIC.

OCUPAREA LOCURILOR LIBERE RĂMASE, DUPĂ FINALIZAREA ETAPEI DE REÎNSCRIERE, SE VA FACE ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE VÂRSTEI DE 5 ANI.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NUMĂRUL CERERILOR DE ÎNSCRIERE ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL LOCURILOR LIBERE SE VOR APLICA SUCCESIV URMĂTOARELE CRITERII GENERALE:

-          EXISTENȚA UNUI DOCUMENT CARE DOVEDEȘTE CĂ, COPILUL  ESTE ORFAN DE AMBII PĂRINȚI (SITUAȚIA COPILULUI CARE PROVINE DE LA O CASĂ DE COPII/CENTRU DE PLASAMENT/PLASAMENT FAMILIAL SE ASIMILEAZĂ SITUAȚIEI COPILULUI ORFAN DE AMBII PĂRINȚI)

-          EXISTENȚA UNUI DOCUMENT CARE DOVEDEȘTE CĂ ESTE ORFAN DE UN SINGUR PĂRINTE

-          EXISTENȚA UNUI FRATE/SORĂ ÎNMATRICULAT/ÎNMATRICULATĂ, ÎN ANUL ȘCOLAR URMĂTOR, ÎN UNITATEA NOASTRĂ

-          EXISTENȚA UNUI CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI, ÎNSOȚIT DE CERTIFICATUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ELIBERAT DE COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ.

-          ACTE NECESARE: - COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL

 • COPII DUPA C.I. PĂRINȚI
 • ADEVERINȚE DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINȚIILOR (PENTRU PROGRAM PRELUNGIT)

 Model de cerere de înscriere se găsește pe site-ul ISJ

Înscrierea în clasa pregătitoare,an şcolar 2020-2021, se face în două etape: între 4-23 martie şi 2 aprilie-8 aprilie

In clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) în perioada 26.02 – 20.03.Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 04-9 martie, A doua etapă între 2.04-8.04. 

In planul de şcolarizare Şcoala Gimnazială nr.10 Sibiu are prevăzute, pentru Clasa Pregătitoare, 6 clase cu 151 de locuri.

INSCRIERILE ÎN CLASA PREGĂTITOARE AU LOC ZILNIC ÎNTRE ORELE 8,00-18,00 DE LUNI PÂNĂ JOI, IAR VINERI ÎNTR ORELE 8,00-17,00, PENTRU AMÂNDOUĂ PERIOADELE DE ÎNSCRIERE. ACTE NECESARE: C.I. PARINTE COPIE ŞI ORIGINAL ŞI CERTIFICAT NAŞTERE COPIL COPIE ŞI ORIGINAL, IAR PENTRU COPII CARE AU SUSȚINUT EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ, CERTIFICATUL ELIBERAT DE CJRAE IN ORIGINAL

ZIUA PORŢILOR DESCHISE ARE LOC MARŢI 04.03.2020  între orele 8.00-12.00.

 

n clasa pregătitoare,an şcolar 2019-2020, se face în două etape: între 4-22 martie şi 23 aprilie-30 aprilie

In clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) în perioada 26.02 – 20.03.Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 22 martie și va fi urmată de o adoua etapă, programată între 2 și 8 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

In planul de şcolarizare Şcoala Gimnazială nr.10 Sibiu are prevăzute, pentru Clasa Pregătitoare, 1 clase cu 25 locuri.

 

INSCRIERILE ÎN CLASA PREGĂTITOARE AU LOC ZILNIC ÎNTRE ORELE 8,00-18,00 DE LUNI PÂNĂ VINERI, PENTRU AMÂNDOUĂ PERIOADELE DE ÎNSCRIERE. ACTE NECESARE: C.I. PARINTE COPIE ŞI ORIGINAL ŞI CERTIFICAT NAŞTERE COPIL COPIE ŞI ORIGINAL

ZIUA PORŢILOR DESCHISE ARE LOC MARŢI 05.03.2019  între orele 8.00-12.00.

 

Înscrierea în clasa pregătitoare,an şcolar 2018-2019, se face în două etape: între 8-26 martie şi 11 aprilie-23 aprilie

In clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1 – 23 martie.Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 8 și 26 martie și va fi urmată de o adoua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

In planul de şcolarizare Şcoala Gimnazială nr.10 Sibiu are prevăzute, pentru Clasa Pregătitoare, 2 clase cu 50 locuri.

 Evaluarea psihosomatică are loc la Grădiniţa cu PP nr.28 Sibiu, str.Aleea Filozofilor nr.1, în perioada 01.03.2018-23.03.2018. 

INSCRIERILE ÎN CLASA PREGĂTITOARE AU LOC ZILNIC ÎNTRE ORELE 8,00-18,00 DE LUNI PÂNĂ VINERI, PENTRU AMÂNDOUĂ PERIOADELE DE ÎNSCRIERE.

ZIUA PORŢILOR DESCHISE ARE LOC MARŢI 06.03.2018  între orele 8.00-12.00.

 

 

 

 

Înscrierea în clasa pregătitoare,an şcolar 2016-2017, se face în două etape: între 21-25 martie şi 29 martie-8 aprilie

Înscrierea în clasa pregătitoare se va face, în acest an, potrivit proiectului postat pe site-ul Ministerului Educaţiei, în două etape, şi anume între 21 şi 25 martie pentru copiii din circumscripţia şcolară şi din afara ei şi între 29 martie şi 8 aprilie pentru copiii rămaşi nerepartizaţi, potrivit Mediafax.

Astfel, potrivit proiectului privind înscrierea în clasa pregătitoare, în 22 februarie are loc afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar, iar între 29 februarie şi 18 martie părinţii copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa pregăttitoare trebuie să completeze, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile tip de înscriere, care vor fi validate zilnic, la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Tot în această perioadă se vor depune şi valida cererile-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare va începe în 21 martie, când Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar va procesa cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi va repartiza la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

Între 22 şi 24 martie va avea loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Tot acum vor fi admise sau respinse cererile acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, urmând ca membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ să valideze lista candidaţilor admişi în această fază şi să marcheze, în aplicaţia informatică, cererile – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.

Potrivit aceluiaşi proiect, în 25 martie 2016 va avea loc procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

În zilele de 25 şi 26 martie, în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ, se vor afişa candidaţii înmatriculaţi, numărul de locuri rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă.

În data de 29 martie va începe etapa a doua de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă şi se va încheia în 8 aprilie. Astfel, între 30 martie şí 8 aprilie vor fi depuse cererile-tip de înscriere, la secretariatul unităţii de învăţământ aflată pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă, urmând apoi validarea acestor cereri.

Între 11 -15 aprilie vor fi procesate, la nivelul unităţilor de învăţământ, cererile-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile şi vor fi completate, în aplicaţia informatică, datele din aceste cereri-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.

În 15 aprilie, vor fi afişate, la fiecare unitate de învăţământ, listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

În perioada 18 – 22 aprilie vor fi centralizate şi soluţionate de către inspectoratul şcolar cererile părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ şi vor fi rezolvate orice alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016.

Calendarul examenelor pentru clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a
Informaţiile sunt incluse în Ordinul MENCS nr. 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 956 din 23 decembrie 2015 şi se aplică de la data publicării.
EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Primii care vor fi evaluaţi la finalul anului şcolar 2015-2016 vor fi elevii din clasa a VI-a. Aceştia vor susţine două examen, după cum urmează:
• 23 mai: Limbă şi comunicare
• 24 mai: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Apoi va urma evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a:
• 30 mai: Limba română
• 31 mai: Matematică
• 2 iunie: Limba maternă
EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Ultimii care vor fi evaluaţi sunt elevii din clasa a II-a:
• 6 iunie: Limba română - scris
• 7 iunie: Limba română - citit - şi Limba română pentru minorităţile naţionale - scris şi citit
• 8 iunie: Matematică
• 9 iunie: Limba maternă - scris
• 10 iunie: Limba maternă - citit
SUCCES ELEVILOR, PARINTILOR SI DASCALILOR!

Calendarul anului scolar 2015-2016

Anul scolar 2015-2016 incepe pe 1 septembrie 2015, se incheie pe data de 31 august 2016 si are urmatoarea structura:

Semestrul I
Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2013
In perioada 31 octombrie -08 noiembrie 2013, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta
Vacanta de iarna: sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016
Cursuri: luni, 11 ianuarie 2015- vineri, 5 februarie 2016
Vacanta intersemestriala – sambata, 6 februarie 2016 – duminica, 14 februarie 2016

Semestrul II
Cursuri: luni, 15 februarie 2016-vineri, 22 aprilie 2016

În perioada luni, 18 aprilie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016, se derulează programul "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fi mai bun"

Vacanta de primavara: sambata, 23 aprilie 2016 - marţi, 3 mai 2016
Cursuri: miercuri, 4 aprilie 2016 – vineri, 24 iunie 2016
Vacanta de vara: sambata, 25 iunie 2016 – duminica, 11 septembrie 2016