Scoala Gimnaziala Slobozia Mandra
Slobozia Mandra, Teleorman

Activităţi extracurriculare

 

 

PROGRAM ACTIVITĂŢI EDUCATIVE

AN ŞCOLAR 2022 - 2023

 

 

 

 

Nr.

crt.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII

TERMEN

LOC DE DESFĂŞU-

RARE

RESPONSABILI

MENŢIUNI

1.

Sună din nou clopoțelul!

Bine aţi re/venit la şcoală

05 sept. 2022

Curtea scolii/Sali de clasă

Director şi toate cadrele didactice

  Careu omagial

2.

Ziua Mondiala a Pacii

 

21

sept. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

 

Diriginţi, învățători, educatoare

Dezbateri ,

Discuţii libere

Desene,Coloarea unor imagini

2’.

Natura, frumusete si bogatie

15 – 17

 sept. 2022

Săli de clasă

Toate cadrele didactice

Dezbateri ,

Discuţii libere

Depozitarea corecta a deseurilor

3.

Proiect educaţional Ziua Limbilor Europene „Unitate în diversitate”- 26 sept.

 

26 sept. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela impreuna cu cadrele didactice

de limbi straine

 

Prezentare de referate

4.

Ziua Internaţională a Educaţiei

“Împreună pentru o educaţie mai bună!”

 

05 oct. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Diriginţi, Învăţători

Prezentări Power Point

Compuneri ale elevilor cu tema „Dascălul meu preferat”

5.

Ziua Nationala a Holocaustului

 

09 oct. 2022

 

Sali de clasa

Prof. Chiurtu Mihaela

Prof de istorie

Toader Aurel

Prezentari PPt

Referate

6.

“18 octombrie – Ziua Europeană Împotriva Traficului de Persoane”

16 – 20

oct. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Diriginţi

Clasele a V-a, a VI-a ,

a VII-a şi a VIII-a

7.

Ziua internaţională a toleranţei

16 nov. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Diriginţi

Prezentări Power Point

Referate

8.

Săptămâna educaţiei globale

Tema :

 

nov. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Profesori, Diriginţi, Învăţători

Diverse activităţi

 

 

9.

Ziua universală a drepturilor copilului„Tu îţi cunoşti drepturile?”

18 nov. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Diriginţi

 

Prezentări Power Point

Dezbateri

Panouri tematice

10.

“O lume fără violenţă”

“Fără violenţă în şcoala mea”

dec. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Invatatori,Diriginţii, Agent poliție

Colaborare cu poliţia locală

11.

“Spune NU drogurilor”

dec. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Diriginţi

Diverse activităţi

12.

Darul bucuriei

“Astăzi s-a născut Hristos!”

 

19 – 22

dec. 2022

Săli de clasă Sala de festivităţi

Consilier educativ, prof. de religie, diriginți, învățători, educatoare

O altfel de serbare/

Spectacol festiv

 

13.

“Omagiu lui Eminescu”

9 – 13

ian. 2023

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Prof. Dobromir Anda

Prof. Carbunaru Daniela

Expoziţii carte, recital de poezii, compoziţii proprii

14.

Unirea Principatelor Române Hai să dăm mână cu mână!”

20 – 24

ian. 2023

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Prof.de istorie Toader Aurel

Prezentări Power Point

Recital poezii

Referate

15.

“Caragiale mereu actual”

20 – 24

febr. 2023

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Prof.de limba romana

 

Prezentare şi interpretare personaje, referate , fişe de lucru, desene

 

Consilier educativ / Coordonator de proiecte şi programe educative şi extraşcolare,

Prof. Chiurtu Mihaela

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                  

 

 

 

PROGRAM ACTIVITĂŢI EDUCATIVE

 

Nr.

crt.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII

TERMEN

LOCUL DE DESFĂŞU-

RARE

RESPONSABILI

MENŢIUNI

1.

Ziua internaţională a siguranţei pe Internet10 februarie Împreună facem Internetul mai bun!

 

10 febr. 2022

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Diriginţi, învăţători, educatoare

Prezentări Power Point Dezbateri Studii de caz

2.

 

,,Mărţişoare originale”

27febr.-3 martie - 2023

Sala de festivităţi a şcolii

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Diriginţi, învăţători, educatoare

Panou aniversar cu mărţişoarele şi felicitarile lucrate

3.

“Ziua Internaţională a Francofoniei”

17 martie 2023

 

Săli de clasă

Prof. de lb Franceza

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Expoziţie , referate

4.

„Preţuim apa!”- Ziua Apei

22 martie 2023

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Prof. Militaru Raluca

Activităţi practice

5.

Elena Farago – poeta copiilor

 

29 martie 2023

Săli de clasa Biblioteca Scolii

Cons. Ed Chiurtu Mihaela

Învăţători

 

Activitate in parteneriat

6.

“Ziua Europei”

10 mai 2023

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela Prof. Invatatori, Diriginti

Expoziţie , referate

7.

Spune Stop Violentei in scoala

 

 19

mai 2023

 

Săli de clasă

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Invatatori,diriginti

Prezentari PPt

Desene

8.

Festivitatea de încheiere a anului şcolar

16 iunie 2023

Săli de clasă Curtea şcolii

Director, diriginţi şi învăţători

Premierea elevilor

9.

Concursul sportiv

“CUPA CLASELOR”

2022 – 2023

Terenul de sport

Director,

Prof. educatie fizica si sport

Concurs de fotbal

10.

Diferite concursuri judeţene , interjudeţene, naţionale , internaţionale

Proiecte educaţionale şi parteneriate educative

2022 – 2023

Conform planificări

Concursuri

 şi proiecte

Diferite şcoli şi instituţii ce au ca obiectiv educaţia elevilor

Profesori

Învăţători

Participare directă sau prin lucrări trimise spre evaluare

11.

Activităţi de prevenire și combatere a violenței,

a consumului de droguri,

a traficului de persoane și de sprijinire a copiilor cu părinți plecați în străinătate

2022 – 2023

CDI Leotești

Săli de clasă

Cons. Ed Chiurtu Mihaela Diriginţi , învăţători, profesori

Activităţi conform graficului la dirigentie

12.

Activităţi de simulare a unor situații de urgență

2022 – 2023

Săli de clasă

Curtea şcolii

Prof. Constantinescu Elena

Cons. ed. Chiurtu Mihaela

Diriginţi , învăţători, profesori

Activităţi conform graficului

 

 

 

 

 

Consilier educative / Coordonator de proiecte şi programe educative şi extraşcolare,

Prof. Chiurtu Mihaela