Liceul Tehnologic Ardud
Ardud, Satu Mare

Profesorii noştri

Număr total cadre didactice -44 / Număr cadre didactice titulare -40 / din care :

Profesori de cultură generală, profesori discipline tehnice/de specialitate şi maiştri instructori pe domeniile şi calificările din planul de şcolarizare prezentat - 25

-    Cadre didactice cu examen de definitivat - 16

-    Cadre didactice cu gradul didactic al II - lea - 13

-    Cadre didactice cu gradul didactic I – 4

Număr de profesori care au participat la cursuri de perfecţionare sau postuniversitare (ultimii 5 ani)  - 30