Grupul Scolar Agricol Holboca
Holboca, Iasi

Profesorii noştri

    Structura personalului şcolii se prezintă după cum urmează:

  1. - 21cadre didactice calificate dintre care 10 titulari şi 11 suplinitori
  2.     Personal didactic auxiliar - 5 persoane: 1 administrator financiar,1 secretar,

 1 laborant,1 inginer sistem. 

  •      Personal nedidactic -9 persoane: 1 administrator, 1 electrician, 1 tâmplar, 1 mecanic,

 3 paznici, 2 îngrijitori.

  •         Toate cadrele didactice din şcoala au participat la cursuri de iniţiere în folosirea computerului, iniţiate de C.C.D., I.Ş.J. Iasi şi de conducerea şcolii.

        Deoarece şcoala funcţionează ca un mediu de învăţare deschis, profesorii colaborează cu membrii comunităţii locale precum şi cu profesorii din alte şcoli. Totodată cadrele didactice din unitatea noastră au participat activ în comisiile metodice pe obiecte la nivel judeţean.

dscf2956_400