Clubul Copiilor si Elevilor "Marius Bunescu" Caracal
Caracal, Olt

Prezentare

INSTITUTIE PENTRU TIMPUL LIBER AL COPIILOR SI ELEVILOR, CUNOSCUTA PANA IN 1990 SUB DENUMIRE DE "CASA PIONIERILOR"

La 1 septembrie 1954 s-a înfiinţat "Casa Pionierilor", în apropiere de casa memorială Iancu Jianu, menită să modeleze sufletele copiilor, să le dezvolte aptitudinile şi abilităţile, talentele, să le îmbogăţească cunoştinţele. Iniţial, a funcţionat cu un număr de 10 cercuri, ulterior în 1970 având 15 cercuri, cu următoarele profiluri: turism, carturi, muzică instrumentală, cineclub, foto, artizanat, teatru, literar, radio, aeromodele, rachetomodele, navomodele, artă plastică, dansuri populare, electrotehnică. După 1990 a căpătat denumirea de PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR, modificându-se în acelaşi timp structura şi denumirea catedrelor. În prezent palatul are 11 catedre: Informatică, Navomodele, Construcţii Electronice, Karting, Creaţie Vestimentară, Tenis de masă, Muzică vocal-instrumentală, Pictură, Jurnalism-ziaristică, Cultură  şi Civilizaţie franceză, Dans modern. În această perioadă copii implicaţi în activităţile extraşcolare au obţinut numeroase premii şi trofee la concursurile judeţene şi interjudeţene în specialitatea catedrelor.