Școala Gimnazială Voievod Neagoe Basarab
Sectorul 3

Prezentare

Viziunea și deviza școlii

Viziunea școlii:

 „Nu învățăm pentru școală, învățăm pentru viață, învățăm să fim, știind că la rezultate strălucite se ajunge pe căi înguste, dificile.”

Misiunea școlii:

  • Împlinirea nevoii fiecărui elev, începând de la nivelul preșcolar și continuând cu cel primar și apoi gimnazial, de a se simţi competent, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice.
  • Crearea unui cadru propice formării şi dezvoltării deprinderilor şi capacităţilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ, acest lucru însemnând şansa către dezvoltarea personală şi profesională. 
  • A fi o școală deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri, adulţi) indiferent de etnie sau religie, un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.

Deviza școlii:

„PER ASPERA AD ASTRA!”

„Azi, cavaleri ai învățăturii, mâine călători prin stele!”

 

Istoric

Școala gimnazială „Voievod Neagoe Basarab”, cu denumirea veche Școala gimnazială nr.16,  a fost dată în folosință la 1 septembrie 1964. A fost consolidată în anii 1994-1995, iar începând cu anul școlar 2009-2010 a intrat în programul de reabilitare B.E.I.

Școala este situată în cartierul Balta Albă, la intersecția bulevardelor Nicolae Grigorescu, Basarabia și Chișinău. Este formată din parter și 2 etaje, fiind recent renovată în cadrul programului B.E.I. Dispune de mobilier nou în toate sălile de clasă și laboratoare, precum și de o sală mare de sport în curs de finisare.

Limbile străine predate sunt limba engleză (limba modernă 1) și limba franceză (limba modernă 2).

În perioada 2007-2015, a existat în oferta școlară alternativa educațională STEP BY STEP.

Un alt pas important în dezvoltarea școlii s-a realizat odată cu avizarea unui nou nivel educațional – învățământ preșcolar (grădiniță cu program normal – din anul școlar 2013-2014), sub coordonarea și îndrumarea doamnei director Hrisanti Bulugea.

La 1 septembrie 2014, după 50 de ani de existență continuă sub denumirea Școala nr.16, în drumul spre conturarea unei identități clare, școala primește numele de „Voievod Neagoe Basarab” .

Jubileul școlar a fost sărbătorit împreună – elevi, cadre didactice, părinți- în perioada 5-8 mai 2015, prin evenimente sportive, artistice, culturale, științifice.

Jubileul s-a bucurat de prezența unor invitați din comunitatea locală: primul director al școlii, d-l Rotaru Alexei, foști profesori, foști elevi – actuali părinți, precum și din Uniunea Europeană, d-l Nick Mead, profesor asociat la Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea Oxford Brookes, Marea Britanie.

Elementul de identitate școlară pentru elevi este vestă (bleumarin cu verde) cu emblemă brodată și accesorii (eșarfă pentru fete și cravată pentru băieți).

De ce să ne alegi pe noi?

Iată doar câteva motive pentru care să ne alegi pe noi:
• colectivul nostru este o echipă de oameni frumoşi care pun suflet şi profesionalim în ceea ce fac
• suntem transparenţi în ceea ce întreprindem
• dăm dovadă de bunăvoinţă
• la noi primează calitatea, nu cantitatea
• suntem un colectiv mic şi unit, ceea ce nu lasă loc de alte interese, copilul dvs. este în centrul atenţiei noastre
• suntem competitivi şi oneşti
• susţinem performanţa, competitivitatea şi onestitatea
• oferim o paletă largă de activităţi copiilor dvs.
• contribuim pozitiv la dezvoltarea intelectuală şi culturală a copiilor
• apreciem munca elevilor
• avem răbdare cu elevii
• clasele sunt echipate corespunzător