Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti
Ploiesti, Prahova

Proiecte educaţionale

 

CANVASS+. Content Audio Video mAnagement System Plus

 

Proiect de parteneriat strategic în domeniul şcolar Erasmus+, KA2   2017-1-IT02-KA201-036749

Durata proiectului: 01.09.2017 - 31.08.2020

Obiectivul proiectului este dezvoltarea competențelor digitale la toate nivelele educaționale.

CANVASS+ este un proiect care contribuie la modernizarea activității didactice prin îmbunătățirea abilităților digitale.

CANVASS+  își propune să integreze TIC în fiecare curriculum educațional. CANVASS+ își propune să ajute la crearea unor resurse educaționale pentru ca procesul de învățământ să fie mai operativ.
Parteneri:
  • E.RI.FO.-ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE, Italia
  • IstitutoIstruzioneSuperiore Via Sarandì, 11, Italia
  • FONDAZIONE MONDO DIGITALE, Italia
  • CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA ASOCIACION C.E.C.E., Spania
  • Colegio Las Chapas, Spania
  • REGIONAL DIRECTORATE OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION OF CRETE, Grecia
  • 4th Vocational School (Evening) of Heraklion, Grecia
  • BEST CYBERNETICS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY, Grecia
  • LiceulTehnologic de TransporturiPloiești, România

Produse intelectuale ale proiectului:

·CANVAS+ CERCETARE- Un studiu stiințific asupra metodelor digitale
·CANVAS+ OR- Un software
·CANVAS+ MOOC- Un curs de formare pentru a dezvolta și întări abilitatea profesorilor de a integra tehnologia la ore cu scopul de a face procesul de învățare mai personalizat, mai activ, aliniindu-se la piața muncii.
 

Proiectul “T.O.T.I. în comunitate “

“T.O.T.I. în comunitate “ a fost un proiect educativ , finanțat prin programul YouthBank Ploieşti, coordonat local de Fundația Comunitară Prahova și la nivel național de Asociația pentru Relații Comunitare în parteneriat cu BRD – Groupe Societe Generale, care s-a desfăşurat în perioada martie 2014-septembrie 2014. Proiectul a fost iniţiat si implementat de o echipă de elevi din Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti, formată din Lupu Robert-a XII-a A, Popa Cosmin-a XI –a B, Nan Florina-aX-a D, Păun Viorel-a X-a B, coordonaţi de profesori Tuinete Mădălina şi Vartan Lucica.

Scopul principal al proiectului a fost de a forma şi de a dezvolta , în context non-formal, competenţe, aptitudini şi atitudini intra/interpersonale, încredere în sine, capacitate de lucru în echipă , disciplină , responsabilitate , capacităţi de planificare, spirit de iniţiativă, coordonare, organizare.

Proiectul T.O.T.I.(Tânar-Original-Tenace-Implicat) în comunitate porneşte de la premisa că educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, că activitatea care se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi nu poate face abstracţie de toate acestea, se impune o strȃnsă interdependenţă intre mediul educativ oferit de scoală, mediul familial şi mediul socio-economic din care acesta provine.

Motivaţii ale necesităţii proiectului:

-mulţi tineri din ziua de azi işi petrec timp îndelungat utilizȃnd calculatorul, neglijȃnd astfel alte activităţi de petrecere a timpului liber, iar prin utilizarea excesivă a internetului - programe de chat, işi pierd capacitatea de socializare direct;

-neavand o alternativă de petrecere a timpului liber, mulţi tineri îşi găsesc refugiul în localuri, consum de alcool, tutun şi unii în consumul de stupefiante;

-stilul sedentar de viaţă practicat în ziua de azi atrage după sine probleme de sănătate, obezitate, lipsa voinţei şi a încrederii in sine;

-se pierd anumite principii de moralitate prin lipsa implicării adulţilor şi a cadrelor didactice în acţiuni de voluntariat;

-lipsa culturii generale şi lipsa interesului faţă de artă şi cultură.

Beneficiarii proiectului au fost elevi din Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti, cu vȃrsta intre 15-18 ani, din Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza “ Ploieşti, cu vȃrsta intre 11-14 ani, din Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti, cu vȃrsta intre 15-18 ani, din Liceul Tehnologic “1 Mai” Ploiesti, cu vȃrsta intre 15-18 ani, din Liceul Tehnologic “Sf. Apostol Andrei “ Ploieşti, cu vȃrsta intre 15-18 ani şi cu vȃrsta intre 11-14 ani, din Şcoala “Toma Caragiu “Ploieşti, cu vȃrsta intre 11-14 ani, parintii elevilor implicati, cadrele didactice, comunitatea ploieşteana.

Activităţile proiectului au constat in : Treasure hunt urban, ateliere de creatie, obiecte decorative, bricolaj , provocarea cercetasului “Step-up in spirit cercetăsesc !”–campare in Cocorăştii Mislii, Festivalul luminii, Funny Wall.

Proiectul T.O.T.I.(Tânar-Original-Tenace-Impli-cat) în comunitate şi-a propus ca prin activităţile desfăşurate să atragă, pe de o parte, tot mai mulţi elevi/tineri care vor fi interesaţi de domeniul cercetãşesc şi doresc sã învete experenţial prin diverse componente ale activitãţilor de educaţie nonformalã şi, pe de altã parte, adulţi care vor să-şi dezvolte şi sã-şi perfecţioneze instrumentele de educaţie non-formalã. Elevii participanţi au învaţat să comunice, sã lucreze in echipă-sistemul patrulelor, ce are la bază legea și promisiunea cercetașului şi aditional procesului de invãţare şi de punere in practica a strategiilor recente în instruirea într-un mediu social, au avut posibilitatea de a colabora cu ceilalţi tineri, membri ai patrulelor de cercetaşi din liceele implicate.

Prin activităţile sale cercetăşeşti, proiectul şi-a propus să obisnuiasca tinerii cu o gȃndire creativă, pozitivă , cu iniţiative civice , cu o viaţă sănătoasă prin petrecerea timpului liber în natură şi nu în ultimul rȃnd cu dorinţa de a relaţiona cu alte persoane în medii separate de cel virtual.

 

SERVICII INTEGRATE EDUCAȚIONAlE PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMI

Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploieşti a devenit in anul 2014 centru SEI pentru Județul Prahova. Şcoala noastrã s-a implicat în proiectul “Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi” avãnd ca beneficiar: Roma Education Fond Romania.

Proiectul face parte din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Partenerii sunt: Agentia de dezvoltare comunitara “Impreuna”, Partener 1 national si Roma Oktatasi Alap (Roma Education Fond), Partener2 transnațional. Perioada de implementare: Aprilie 2014- August 2015 .

Regiunile în care s-a derulat proiectul: Centru, Nord Est, Sud Est, Bucuresti Ilfov si Sud Muntenia.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea și îmbunățățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă în vederea facilitarii inserției acestora pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație.

Unul dintre obiectivele proiectului a fost asigurarea accesului egal la educație pentru un număr de 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XII aflați în risc de părăsire timpurie a sistemului, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare și consiliere, suport educațional suplimenentar și subvenții.  Un alt țel important al proiectului a fost si imbunatatirea competentelor a 220 de persoane implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectere a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romã.

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti este implicat în proiect prin participarea elevilor sãi de etnie romã din clasele a IX-a şi a XII-a, a monitorilor, director Ciobotaru Anca şi director adjunct Cîrjan Anca precum şi a profesorilor Vartan Lucica, Manolache Alina şi Irimescu Alina.

 

PROIECT EDUCATIV “ SĂ SPUNEM NU VIOLENȚEI! ”

Violența este una din marile probleme ale lumii contemporane și cunoaşte forme diverse de manifestare, de la violența non-verbală, la cea verbalã, ambele având repercusiuni grave.

Creșterea numărului de forme pe care le înregistreazã violența în general, dar, mai ales în școala, face necesară intervenția tuturor factorilor educativi, prin acțiuni de prevenire și combatere a violenței și prin desfășurarea unor activități extracurriculare, care să vizeze dezvoltarea cetățeniei active.

Violența în școala este o temă de reflecție pentru actorii educaționali, care trebuie să preîntâmpine și să dezarmeze comportamentul violent din școală, astfel încât acesta sã nu se transforme în normalitate.

In acest sens, s-a propus derularea proiectului cu tema „ Sã spunem NU violenței!”, în cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Ploiesti.

Proiectul a avut ca scop responsabilizarea elevilor, pãrinților, membrilor comunitãții locale şi, nu în ultimul rând, a cadrelor didactice în vederea prevenirii şi combaterii eficiente a violenței.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

•        Identificarea şi evaluarea dimensiunii fenomenului de violenţă în şcoli şi în mediul proxim acesteia;

•        Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor;

•        Implicarea elevilor, cadrelor didactice, pãrinților şi membrilor comunitãții locale în diverse activitãți educative, cu tematica specificã prevenirii şi combaterii violenței;

•        Responsabilizarea actorilor educaționali şi a comunitãții locale în scopul prevenirii şi combaterii violenței;

•        Diseminarea exemplelor de bunã practicã.

Proiectul s-a adresat elevilor din cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Ploieşti, precum şi cadrelor didactice implicate în desfãşurarea proiectului (elevi din clasele IX-XII, forma de învãțãmânt zi, filiera tehnologicã, cu diverse specializãri din do-meniile: mecanic, electric, automatizãri).

Marea majoritate a acestor elevi provin din mediul rural şi fac parte din familii mono-parentale, dezorganizate, cu situație financiarã precarã şi instabilã, fãrã a beneficia de condițiile necesare unei educații adecvate. Din aceastã cauzã, aceştia manifestã predispoziții pentru atitudini agresive, atât din punct de vedere verbal, cât şi comportamental. De multe ori comportamentul lor violent reitereazã modele existente în familiile din care provin, în societate sau pe cele propagate de mass-media.

Violența tinerilor reflectã dezechilibrele existente atât în familie, cât şi în societate. De aceea, este necesar sã conştientizãm gravitatea fenomenului, pentru a preveni şi combate violența.
 

 

PROIECTE CARE SE VOR DERULA ÎN ŞCOALA NOASTRĂ

 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

Proiectul european: “SPUNE “PREZENT!” EDUCAȚIEI!”

În contextul societății contemporane actuale se resimte din ce in ce mai mult necesitatea sporirii gradului de conștientizare a nevoii de educație în rândul tinerilor. În același timp aceștia trebuie să fie motivați pentru a se implica activ în propria formare și dezvoltarea unei relații de parteneriat între școală-familie și comunitate.

În acest sens, ne-am propus  derularea proiectului “Spune ,, Prezent! "educației!” în cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Ploiești, o organizație școlară în care se observă din ce în ce mai mult necesitatea unor măsuri imediate pentru menținerea în rândul școlilor de tradiție din regiune și includerea în circuitul european. Prin acest proiect școala noastră a obținut grantul necesar trimiterii de personal la cursuri de formare profesională și transfer de bune practici în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea AK1.

Având în vedere faptul că profesorii sunt cei care, prin tactul lor pedagogic, precum și prin pregătirea și experiența potrivită, pot iniția această schimbare la nivelul școlii și imprimă un suflu nou întregii culturi organizaționale, s-a constituit la nivelul școlii, prin selecție, o echipă de 12 cadre didactice titulare, cu o bogată experiență didactică, în vederea derulării de mobilități cu scop de perfecționare și experimentare a unor metode moderne, conform unor standarde europene. Echipa de proiect este alcătuită din: prof. Ciobotaru Anca – director, prof. Cîrjan Anca – director adjunct, prof. Tuinete Mădălina- coordonator programe şi proiecte educative, prof. Cârlan Angela, prof. Nedelcu Laurenția, prof. Suflea Amalia, prof. Tănase Anca, prof. Lungescu Violeta, prof. Irimescu Alina, prof. Gligor Monica, prof. Mihai Rodica, prof. Sandu Petruța.

Activitățile proiectului din etapa premergătoare mobilității, etapa mobilității și etapa post-mobilității vor fi organizate, desfășurate și monitorizate îndeaproape de echipa de proiect,  astfel încât impactul asupra elevilor, a  școlii și a propriei dezvoltări personale și profesionale, să fie cel scontat și să ducă la perfecționarea la nivel european a cadrelor didactice și la dezvoltarea organizației în termeni de rezultate școlare și să contribuie la redobândirea locului între școlile de prestigiu și la internaționalizarea unității de învătământ.

Echipa a conștientizat faptul că proiectul nu se termină în momentul încheierii mobilității, urmează faza cu o importanță deosebită asupra eficacității proiectului, diseminarea, evaluarea și monitorizarea rezultatelor.

În acest sens, diseminarea va fi un proces complex, treptat, la nivel de școală, local, județean, național și internațional, prin mijloace diverse, de la simple informări și prezentări, până la proiecte și parteneriate.

Sperăm ca prin derularea acestor activități să întâlnim colegi care, deși provin din medii culturale diferite și au naționalitate diferită, au aceleași nevoi cu privire la propria organizație și la elevi, și, împreună, să inițiem un schimb de bune practici. Acestea ne vor ajuta să ne menținem identitatea profesională și pe cea a organizației noastre. Ne propunem ca acest proiect să fie doar un prim pas în includerea în circuitul școlilor europene și dezvoltarea unui parteneriat strategic.

 

PROIECTE DERULATE ÎN ŞCOALA NOASTRĂ

 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

 

CENTRUL LOCAL DE CERCETAŞI B.E.S.T. PLOIEŞTI

Incepând cu data de 23 noiembrie 2013, Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti a devenit sediul Centrului de Cercetaşi B.E.S.T. (Be Explorer Scout and Trustworthy) Ploieşti sub coordonarea doamnei coordonator de programe şi proiecte educative, profesor Tuinete Mădălina.

Entuziasm, cadru generos, gânduri bune şi sincere aprecieri la deschiderea oficială a Centrului B.E.S.T. Ploieşti care a avut loc în Sala de Consiliu a Casei Corpului Didactic Ploieşti, Inspectoratul Scolar Prahova. Cu mândrie precizăm faptul că lansarea centrului a avut loc în anul Centenarului Cercetăşiei în România, un secol de mişcare scout şi generaţii de oameni puse în slujba Educaţiei pentru viaţă. Acum 100 de ani, părintele spiritual al Cercetăşiei în România, Savantul Gheorghe Munteanu Murgoci, a adus prima veste despre Mişcarea scout în ţara noastră. A fost momentul în care a pornit mişcarea care azi ne uneşte. La evenimentul de deschidere au participat membri de onoare ai Centrului Local “Gheorghe M. Murgoci” Bucureşti, urmaşii Părintelui Spiritual al Cercetăşiei în România, Constantin Murgoci, Carmen Murgoci, Adrian Murgoci şi lupişorul, Teo Murgoci.

La eveniment au participat patrule din Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti, Colegiul National “A. I. Cuza “ Ploieşti, Colegiul Economic  “Virgil Madgearu” Ploieşti, Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti, Liceul Tehnologic “1 Mai” Ploieşti, Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii “Sf. Apostol Andrei” Ploieşti, Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti, Scoala Gimnazială “Carol 1” Plopeni, Scoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Ploieşti, Scoala Gimnazială “Toma Caragiu” Ploieşti, Scoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Ploieşti. I.S.J. Prahova a fost reprezentat de doamna inspector pentru educaţie permanentă, Cristina Petre. Din partea comunităţii au răspuns invitaţiei: viceprimar Raul Petrescu, Cosmin Neagu – Centrul  Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova, Constantin Croitoru – Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă “Serban Cantacuzino” Prahova, Ion Ioniţă – reprezentant Cerc de Creativitate Umană – Muzeul de Stiinţe ale Naturii Ploieşti, Magda Coman – Centrul de Trasfuzie Sanguină Ploieşti.

Centrul Local de Cercetaşi B.E.S.T. Ploieşti îşi propune să contribuie la dezvoltarea tinerilor în vederea împlinirii lor fizice, intelectuale, spirituale, sociale pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţii locale în concordanţă cu Metoda Scout. Metoda Scout este un sistem de educaţie progresivă bazată pe sistemul de valori format din:

-         Legea CERCETASULUI

-         Promisiunea CERCETASULUI

-         Invăţare prin acţiune

-         Activităţi în grupuri mici: patrule/ unităţi urmărind sub îndrumarea adulţilor descoperirea progresivă, asumarea responsabilităţilor, însuşirea de deprinderi şi abilităţi.

 

Informaţii suplimentare despre Centrul Local de Cercetaşi B.E.S.T. Ploieşti găsiţi accesând: http://cercetasiibestploiesti/weebly.com şi

https://www.facebook.com/Cercetasiibestploiesti

 

 

 

 

TRĂIEŞTE SĂNĂTOS, MĂNÂNCĂ INTELIGENT– proiect judeţean

Un factor important în succesul şcolar îl constituie şi alimentaţia sănătoasă. Am propus acest proiect deoarece elevii, când vor părăsi băncile şcolii, vor trebui să-şi procure singuri bunurile de consum, inclusiv alimentele. Din acest motiv ei trebuie să cunoască criteriile de selectare ale unui produs alimentar şi să-şi cunoască drepturile de cumpărător. Avand deja o vechime de 5 ani în promovarea acestor idei, considerăm că demersul nostru este benefic generaţiei tinere de consumatori.

Coordonatori :  prof. Cârlan Angela, prof. Nedelcu Laurenţia, prof. Popescu Nicolescu Mihai

Resursele implicate : 6 de cadre didactice, 100 de elevi

Parteneri implicaţi : Casa de Cultură I.L. Caragiale Ploieşti, Fundaţia Oamenilor de Ştiinţa Prahova, Protecţia Consumatorului Ploieşti., DSP PH

Obiective urmărite:

a.  Reducerea consumului de alimente nesănătoase în randul populaţiei şcolare din judetul Prahova;

b. Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice privind promovarea unui stil de viaţă sănătos prin alimentele consumate;

c. Identificarea modelului alimentar al elevilor şi a efectelor acestuia asupra randamentului şcolar;

d. Conştientizarea elevilor şi părinţilor despre drepturile consumatorilor.

Rezultate înregistrate: compoziţii plastice şi creaţii artistice originale reunite în portofolii; realizarea unei expoziţii cu desene, fotografii, CD-uri, slide show-uri, minieseu; prezentare Power Point a rezultatelor proiectului etc.

 

“PRIN EDUCAŢIE, ÎNVINGĂTORI!”– proiect judeţean

Mass-media exercită o influenţă deosebită asupra personalităţii în formare a minorului, deoarece  noua generaţie îşi creează o lume proprie a telenovelelor, a fantasmelor din filmele cu violenţă şi erotism, şi a culturii suburbane generată de favorizarea stereotipului prin emisiuni de divertisment.

De asemenea, se ştie foarte bine că agresivitatea infantilă manifestată pe Internet este un fenomen extrem de răspândit. Foarte multi minori sunt insultaţi sau ameninţaţi în mediul on-line, mai mult chiar acestora le sunt publicate fotografiile şi informaţiile personale de cele mai multe ori fără permisiunea lor.

De aceea, încurajarea elevilor să participe la diferite secţiuni ale Concursurilor Internationale Şcolare Winners  şi Cangurul, precum şi realizarea de activităţi (mese rotunde, sesiuni de lucru, vizite la supermarmarket, diseminări) prin care atât elevii, cât şi părinţii să fie informaţi despre cauzele, sursele şi formele agresivităţii pot fi modalităţi de combatere a agresivităţii.

Scopul acestui proiect a fost ca elevii să discearnă reclama ca artă a audio-vizualului de reclama agresivă făcută în scopuri mercantile, să implementeze o atitudine pozitivă și responsabilă a copiilor și părinților față de Internet, să ia atitudine în scopul conștientizării consumatorului de existența agresivității în mass-media.

Coordonatorii acestui proiect au fost: director prof. Ciobotaru Anca, director adjunct prof. Cîrjan Anca, coordonator programe și proiecte educative prof. Tuinete Mădălina, prof. Lungescu Violeta, prof. Nedelcu Laurenţia, colaboratori: prof. Suflea Amalia, prof. Tiut Emil,  prof. Oprea Silviana, prof. Gligor Monica, prof. Irimescu Alina, prof. Manolache Alina 

Prin acest proiect s-a urmarit:

- Educarea elevilor şi părinţilor pentru evitarea situaţiilor generatoare de agresivitate din mass-media, din reclame și de pe Internet, pentru contracararea lor;

- Promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei on-line și a telefoanelor mobile, mai ales de către tineri;

- Conștientizarea și educarea tinerilor și a părinţilor lor asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet;

- Creșterea performanţelor școlare.

In urma derularii acestui proiect, s-a constatat ca elevii sunt capabili sã descopere care sunt tipurile de reclame întâlnite de ei în viaţa cotidianã, sã identifice reclamele agresive, sã deosebeascã reclamele-artã de reclamele-chici.

Elevii participanţi la proiect sunt capabili sã înveţe pe alţi colegi ce au învãţat şi sã promoveze o viaţã fãrã agresivitate, te impui prin educaţie şi nu prin forţã.

 

 

„SĂ SPUNEM NU VIOLENŢEI!“ – proiect local

Violența este una din marile probleme ale lumii contemporane și cunoaste forme diverse de manifestare, de la violenta non-verbală, la cea verbala, ambele avand repercusiuni grave.

Creșterea numărului de forme pe care le inregistreaza violenta in general, dar, mai ales în școala, face necesară intervenția tuturor factorilor educativi, prin acțiuni de prevenire și combatere a violenței și prin desfășurarea unor activități extracurriculare, care să vizeze dezvoltarea cetățeniei active.

Violența în școala este o temă de reflecție pentru actorii educaționali, care trebuie să preîntâmpine și să dezarmeze comportamentul violent din școală, astfel incat acesta sa nu se transforme în normalitate.

Proiectul a avut ca scop responsabilizarea elevilor, parinților, membrilor comunității locale și, nu în ultimul rând, a cadrelor didactice în vederea prevenirii și combaterii eficiente a violenței.

Coordonatorii acestui proiect au fost: director, prof. Ciobotaru Anca, prof. Sandu Elena, prof. Carlan Angela, prof. Mihai Rodica, prof. Tanase Anca, prof. Banica Dana și prof. Oprea Silviana.

Prin acest proiect s-a urmarit:

- Prevenirea şi combaterea violenței în şcoală;

- Formarea unui comportament asertiv în situații care pot escalada în violență;

- Sensibilizarea elevilor privind consecințele actelor de violență;

- Pregătirea antiinfracțională şi antivictimă a  elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de conviețuire socială.

S-a constatat o scădere a numărului de acte de violență din școală comparativ cu anul școlar 2012-2013. Daca în anul școlar 2012-2013, în comisia de prevenire si combatere a violenței în mediul școlar au fost discutate 33 de cazuri de indisciplina, cele mai multe soldate și cu acte de violență,   în anul școlar 2013-2014 numărul acestora a scăzut la 17.

 

T.O.T.I.(Tânar-Original-Tenace-Implicat) în comunitate este un proiect finanțat prin programul YouthBank Ploieşti, coordonat local de Fundația Comunitară Prahova și la nivel național de Asociația pentru Relații Comunitare în parteneriat cu BRD – Groupe Societe Generale. Programul YouthBank Ploieşti este realizat în parteneriat cu I.S.J. Prahova şi C.C.D. Prahova.

Proiectul “T.O.T.I în comunitate”îşi propune ca prin activităţile desfăşurate să atraga, pe de o parte,  tot mai mulţi elevi/tineri care vor fiinteresaţi de domeniul cercetãşesc şi vor dori sã învete experenţial prin diverse componente ale activitãţilor de educaţie nonformalã  şi, pe de altã parte, adulţi care vor dori să-şi dezvolte şi sã-şi perfecţioneze instrumentele de educaţie non-formalã. Elevii participanţi vor învaţa să comunice, sã lucreze in echipă-sistemul patrulelor, ce are  la bază legea și promisiunea cercetașului  şi aditional procesului de invãţare şi de punere in practica a strategiilor recente în instruirea într-un mediu social, vor avea posibilitatea de a colabora cu ceilalţi tineri, membri ai patrulelor de cercetaşi din liceele implicate.

 

 

CAMPANIE DE PROMOVARE POSDRU

Marti, 25.01.2011, ora 10.00, a avut loc la Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti, campania de constientizare asupra  beneficiilor pregatirii practice la elevi .Campania de promovare este o activitate in cadrul proiectului ”STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE  VOCATIONALA PENTRU ELEVI  IN VEDEREA  FACILITARII  INTEGRARII LOR  ULTERIOARE PE PIATA MUNCII, in cadrul caruia Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti este partener- beneficiar, alaturi  de  unitati de invatamant selectionate din regiunea Sud-Muntenia (Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu “, Colegiul Tehnic “Elie Radu “, Grupul Scolar Industrial “1 Mai “) si unitati de invatamant selectionate din regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia.

Partener-angajator in cadrul proiectului, in regiunea Sud-Muntenia, este S.C.Excelent S.R.L, iar partener transnational este Teset Austria GmbH.

Proiectul ”STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE  VOCATIONALA PENTRU ELEVI  IN VEDEREA  FACILITARII  INTEGRARII LOR  ULTERIOARE PE PIATA MUNCII “ este  un proiect cofinantat din Fondul Social European  prin POSDRU  si are ca obiectiv dezvoltarea cunostintelor practice si aptitudinile specifice ale viitorului absolvent, pe domeniul de pregatire ales (operator tehnician, proiectant CAD, mecatronist), in vederea cresterii sanselor de insertie profesionala si pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la piata muncii.

Perioada de implementare este 2010-2013

Grupul tinta ( format din elevi ai claselor a XII-a, cu specializarile operator tehnician, proiectant CAD, mecatronist) va beneficia de activitati de pregatire practica  si consiliere vocationala.

Pentru informatii detailate despre activitatile proiectului (mod de desfasurare, organizare, evaluare, forum de discutii, galerie foto-film),

accesati http://www.invataomeserie.ro.

 

SAFE SCHOOL

Proiectul National “SAFE SCHOOL“ are ca obiectiv formarea de cunostinte si deprinderi de urmat in situatii de criza educationala: cazuri de violenta in spatiul scolar, situatii de urgenta –incendiu, cutremur, inundatii, etc.

Coordonator proiect : prof. Madalina Tuinete

Parteneri :

Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia “Focsani-jud. Vrancea

Consiliul Judetean al Elevilor Prahova

Inspectoratul Scolar Prahova

Inspectoratul de Politie Prahova –Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino “ Prahova

Centrul de Evaluare, Prevenire si Combatere Antidrog Prahova

Crucea Rosie Pahova

Comitetul de Parinti din GST

Asociatia de elevi Pro Trans din GST

Clubul de Cercetare Stiintifica Focsani –jud. Vrancea