Scoala Gimnaziala ,,George Cosbuc" 23 August
23 August, Constanta

Proiecte educaţionale

PROIECT JUDEȚEAN

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

Domeniul educație pentru sănătate

- ediţia a II-a, 24 martie 2021, an școlar 2020-2021

 

Coordonator(i) de proiect:

 • Marinela Mrejeru, Inspector ISJ Constanța
 • Stoica Florian, Inspector ISJ Constanța
 • David Valentina, Școala Gimnazială ”George Coșbuc” 23 August
 • Ghiță Monica Luciana, Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) București
 • Stroe Abibula Laura Ștefania, Asociația Culturală ”Wild Art” Constanța
 • Roșu Costina, Asociația pentru sprijinirea pacienților cu tuberculoză multidrog rezistentă Filiala Constanța

 

 

Parteneri:

 1. Inspectoratul Școlar Județean Constanța
 2. Direcția de Sănătate Publică Constanța, reprezentată de Cocu Mihaela
 3. Fundația Romanian Angel Appeal București
 4. Asociația pentru sprijinirea pacienților cu tuberculoză multidrog rezistentă Filiala Constanța
 5. Școala Gimnazială „ George Coșbuc” 23 August
 6. Asociația Culturală ”Wild Art” Constanța

 

 

 • Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul educație pentru sănătate

 

Descrierea proiectului prin obiective (max. 5 fraze):

O1     cunoaşterea aspectelor specifice de manifestare a tuberculozei, generalități despre sănătate;

O2      formarea unor abilităţi de protejare a sănătății proprii și în comunitate;

O3     dezvoltarea interesului pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

O4     promovarea în rândul elevilor și al comunității a obiceiurilor de viață sănătoasă;

O5     realizarea individuală a materialelor de exprimare artistică propuse, respectiv: prezentări PPT, desene.

 

Durata proiectului: februarie 2021 – iunie 2021

Grupul țintă: școlari de nivel primar și gimnazial, părinți, comunitate locală

Modalitatea de înscriere : fișa de înscriere în anexă

Toți participanții (cadre didactice și elevii claselor a III-a – a VIII-a) vor primi anterior informații în format electronic/ prezentare a specialiștilor parteneri în proiect la fiecare unitate participantă referitor la subiectul-temă;

 

Regulamentul de participare: ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

la nivel mondial sloganul de anul acesta  este The Clock Is Ticking

 1. Concurs online educație pentru sănătate, subiect TUBERCULOZA
 2. Pot participa școlari de la clasele III – VIII. Participanții vor primi anterior informații în format electronic/ prezentare a specialiștilor parteneri în proiect la fiecare unitate participantă referitor la subiectul-temă;
 3. Quiz contest sau google link chestionar cu 10 întrebări cu o singură variantă de răspuns;
 4. Se va juriza în funcție de clase (categoria claselor III-IV, categoria claselor V-VI și categoria claselor VII-VIII). Pot participa minim 1 elev - maxim 3 elevi/ nivel de clasă(de ex: 3 elevi din toate clasele a III-a, 3 elevi din clasele a IV-a ...etc.
 5. Subiectele (linkurile testelor), vor fi trimise pe e-mail către coordonatori. Aceștia vor fi la ora desemnată prin proiect într-o singură sală de clasă sub supravegherea unui cadru didactic (adeverință de coordonator grup concurs quiz);
 6. Timpul necesar desfășurării concursului nu trebuie să depășească 20 minute.

 

Concurs de desene cu tema Super puterilor noastre în lupta cu tuberculoza

La nivel mondial sloganul de anul acesta  este The Clock Is Ticking

 • Concursul se adresează elevilor claselor III-VIII, atât din școlile gimnaziale de masă, cât și din învățământul vocațional artistic;
 • Elevii din învățământul vocațional artistic vor avea secțiune separată de jurizare.
 • Tehnicile de lucru vor fi:

1. PICTURĂ: acuarelă, tempera, culori acrilice, guașă, tehnică mixtă.

     2. GRAFICĂ: tuş negru, tuşuri colorate, creioane colorate, creion grafic, pasteluri etc.

 • Pot participa individual până la 3 elevi pentru fiecare profesor coordonator, clasele III-VIII.
 • Se va urmări: încadrarea lucrării în tema concursului (40p); gradul de originalitate al lucrării (40p); expresivitate (20p); Total 100 p
 • Desenul va fi realizat pe foaie A4, se va face o poza/scanare calitativa(pdf/jpeg) si va denumi cu numele elevului_clasa_scoala_localitatea_coordonator- si maxim 3 desene de coordonator, vor fi trimise la concurstbc@gmail.com , in formt digital, împreuna cu acordul de parteneriat,înregistrat, semnat si ștampilat. Mailul are ca subiect ,,CONCURS TBC_SCOALA...”
 • Lucrările vor fi expuse la Galeria de Artă ”Virgil Coman” Constanța, în perioada 24 martie – 15 aprilie 2021
 • Se va juriza în funcție de nivelul de clasă

 

Calendarul activităților (titlul/loc de desfășurare/data/observații):

 1. Termen înscriere 20 februarie-10 martie 2021 (prin trimiterea Parteneriatului scanat pe e-mail concurstbc@gmail.com, cu SUBIECTUL Proiect Prevenirea Tuberculozei) și completarea formularului de înscrierere https://forms.gle/K5YtEDgEwKQKCiRe8
 2. Informare directă sau online – 20 februarie - 10 martie 2021 (vom transmite site pentru informații; coordonatorii de echipe din școlile partenere organizează sesiuni de pregătire a elevilor selectați ca participanți; teste create în format online Google sau quiz de către echipa școlii organizatoare, care vor fi transmise spre verificare specialiștilor din asociațiile partenere; concurs online)
 3. Concurs quiz 12 martie 2021, ora 11.00-12.00 ( linkul/codul testului va fi transmis pe mailul/whatsapp coordonatorului acesta urmând sa-l redirectioneze elevilor înscriși.
 4. Concurs desene : 20 feb - 19 martie 2021 la nivelul fiecărei unități școlare (au libertatea de a se organiza)
 5. Etapa de selecție a lucrărilor la nivel de unitate școlară/partener: 19 - 20 martie 2021
 6. Transmiterea lucrărilor in format digital (scanat pdf/poza jpeg/jpg) către școala organizatoare, la adresa concurstbc@gmail.com . Lucrarea se va denumi cu numele elevului_clasa_scoala_localitatea_coordonator- si vor fi trimise la adresaconcurstbc@gmail.com  mailul avand ca subiect ,,CONCURS TBC_SCOALA...”
  1. Depunerea lucrărilor la ISJ Constanța de către școala organizatoare până la data de 22 martie 2021
  2. Expunerea lucrărilor la Galeria de Artă ”Virgil Coman” Constanța, în perioada 24 martie –15 aprilie 2021
  3. Jurizarea: selecția lucrărilor de la secțiunile 1.,2. se face în școlile participante; lucrările considerate câștigătoare ale fazei pe școală sunt trimise în plic către școala organizatoare care se va ocupa de expunerea lor. Toți profesorii coordonatori din școlile participante (de preferat, de specialitate biologie și TIC, dar nu e condiție) primesc adeverințe de participare. Toți copiii implicați primesc diplome de participare.
  4. Premierea: Rezultatele concursului vor fi anunțate până la finalul lunii martie, iar diplomele și adeverințele de participare vor fi expediate în format digital, coordonatorilor, până la finalul lunii iunie 2021.

 

Fără taxă de participare!

 

De retinut!

Coordonatorul care doreste corespondenta fizică, pentru expedierea acordurilor, diplomelor si adeverintelor în original/listate trimite acordul completat în dublu exemplar si un plic A4, autoadresat, cu timbru de 6 lei, pe adresa

 

Școala Gimnazială ”George Coșbuc” 23 August,

Strada George Călinescu nr.42

Loc. 23 August, jud. Constanța,cod 907005

In atentia d-nei DAVID VALENTINA – concurs TBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi,………………………….între şcolile:

 1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC 23 AUGUST reprezentată de profesor David Valentina, în calitate de director, coordonator de proiect și Prof. Baciu Iacob Magdalena, Prof. Alexandru Camelia Nicoleta, prof. Ioniță Georgeta (biologie) și prof. Ștefan Elena – Monica (TIC), prof.î.p.Oltean Mariana- în calitate de coordonatori de activități din cadrul Proiectului - ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI, ediţia a II-a, 2021.                      

şi

 1. Şcoala/Liceul………………………………….............................................................................................

reprezentată de…………………………………....….................................................…., în calitate de director şi ………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………….în calitate de parteneri/cadre didactice îndrumătoare ale elevilor participanţi la Proiectul - ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI, ediţia a II-a, 2021.

 

Şcoala organizatoare / aplicantul se obligă :

-          să disemineze informaţiile despre regulamentul proiectului;

-          să asigure desfăşurarea în bune condiţii a acestuia;

-          să asigure jurizarea la toate secțiunile;

-          să organizeze festivitatea de premiere a participanţilor;

-          să organizeze vernisajul expoziției lucrărilor rezultate;

-          să mediatizeze rezultatele festivalului şi impactul acestuia asupra comunităţii.

Şcoala parteneră se obligă :

-          să înscrie participanții la secțiunile proiectului în funcție de cerințele precizate;

-          să organizeze o selecţie corespunzătoare la nivelul şcolii;

-          să respecte regulamentul proiectului.

-          Să popularizeze proiectul în școală și în comunitate.

Parteneriatul este valabil pe toată perioada desfăşurării Proiectului - ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI, ediţia a II-a, 2021.                      

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada proiectului pentru ca acesta să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.

 

Prezentul Acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC                           ŞCOALA/LICEUL

       23 AUGUST, CONSTANŢA                                                      ..................................................................

             Director,                                                                                 Director,

Prof. David Valentina                                                                 ..............................................................

 

 

 

 

 

 

Anexa2

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Proiectul - ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

ediţia aII-a, feb-iunie2021

 

 

https://forms.gle/K5YtEDgEwKQKCiRe8