Scoala Gimnaziala "Iuliu Maniu" Zalau
Zalau, Salaj

Proiecte educaţionale

AN ŞCOLAR 2009-2010:

S-au derulat proiecte educative ( la nivel local, judeţean şi naţional) :

-A,B,C-TEHNIC 2 – Şcoala Gimnazială „I. Maniu”, Zalău -Palatul Copiilor Zalău; Să ne cunoaştem copiii- Grupa pregătitoare- Grădiniţa Sf. Vineri-Zalău şi clasa a IV-a C, părinţii şi elevii clasei a III-a A; La doctor- Cabinetul şcolii şi elevii clasei aIII-a A sbs; Cu părinţii de partea noastră nimic nu poate da greş!- Părinţii şi elevii clasei II A sbs; Clasa din vecini- Elevii clasei a II-a C şi elevii clasei I Asbs; Mens sana... in corpore sano!- Elevii clasei a II-a C; Prietenii pădurilor- Direcţia Judeţeană a Ocolului Silvic Zalău şi elevii clasei a III-aC; Lumea cărţilor- Biblioteca şcolii, Biblioteca Judeţeană, elevii clasei III A sbs; Să păşim în lumea cărţilor- Elevii clasei II sbs I. Maniu, elevii claselorV B si VII D, Şc. „M. Eminescu” Zalău, Biblioteca Judeţeană „Scipione Badescu”/ secţia împrumut pentru copii; Micii creştini- Elevii cl. I C, Sc. I. Maniu şi elevii claselor primare ,Şc. Gimn. „O. Goga” Jibou, elevii cls. I A SbS, elevii cls. I-IV Hereclean, Biserica Ortodoxă Hereclean; Să ne cunoaştem eroii neamului-  Clasele II, IV S.b.S şi Şcoala Gimn. Moisei –Maramureş, elevii claselor I-VIII Rohia, jud. Maramureş, elevii Şcolii nr. 1 Medgidia şi clasa a IV-a C;Gândeşte cutezător!- s-a realizat o serie de seminarii cu titlul Gândeşte cutezător!, destinate elevilor şcolii, având ca obiectiv motivarea elevilor pentru a-şi valorifica potenţialul intelectual. A fost încheiat acest protocol de colaborare între Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie şi Şcoala Gimnazială Iuliu Maniu, Zalău; Mai aproape de Dumnezeu- proiect educaţional încheiat între Scoala Gimnazială “Iuliu Maniu”, Zalău, şi Biserica “Sfânta Vineri”, Zalău.