Liceul Tehnologic "Petru Cupcea" Supuru de Jos
Supuru de Jos, Satu Mare

Înscriere învăţământ primar

 

1. Descrierea unităţii

Liceul Tehnologic "Petru Cupcea" Supuru de Jos are in planul de scolarizare pentru anul scolar 2014- 2015 un numar de 2,75 clase pregatioare . La Supuru de Jos clasa pregatitoare va functiona in localul gradinitei iar in localitatile Supuru de Sus, Giorocuta si Hurezu Mare in cadrul scolilor primare. Toate clasele sunt dotate cu mobilierul adecvat varstei copiilor si au dotarea necesara pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a procesului instructiv educativ (vezi fotografia). In localitatile  Supuru de Sus si Hurezu Mare clasa pregatitoare va functiona in regim simultan cu clasa I

 

Pentru anul școlar 2015-2016, planul de școlarizare prevede functionarea la nivelul unitatii a urmatoarelor clase:

  • Liceul Tehnologic “Petru Cupcea” Supuru de Jos:

-Clasa pregatitoare: 1 clasa

-Casa I: 1 clasa

  • Şcoala Gimnazială Giorocuta:

- clasa pregatitoare: 1 clasa

- clasa I : 1 clasa

  • Şcoala Gimnazială “Moise Sora Noac” Hurezu Mare:

- clasa pregatitoare: 0,25 clase

- clasa I : 0,25 clase

  • Şcoala Primara “Ioan Galu” Supuru de Sus:

- clasa pregatitoare: 1 clasa

- clasa I : 0,5 clase

 

2. CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2015-2016

DATA / PERIOADA

EVENIMENTUL

22 februarie 2016

- Afişarea circumscripţiilor şcolare , a planului de şcolarizare propus şi a ofertei educaţionale;

- Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016;

29 februarie 2016

800- 1500

 

„ Ziua porţilor deschise ”

29 februarie –

18 martie 2016

- Completarea de către părinţi a cererilor –tip de înscriere;

- Validarea cererilor –tip de înscriere , după următorul program :

- luni           - 900 - 1600

- marţi         - 900 - 1600

- miercuri    - 900 - 1800

- joi             - 900 - 1600

- vineri        - 900 - 1600

21 martie 2016

- Procesarea de către Comisia naţională a cererilor –tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie.

25-26 martie  2016

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

 

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

29 martie 2016

 

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

30 martie – 08 aprilie 2016

 

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

11 -15 aprilie 2016

 

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

 

15 aprilie 2016

 

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2015-2016 și ai căror părinți solicită

 

22 februarie – 28 februarie 2016

Depunerea cererilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.

 

 

 


 


 


3. Circumscriptia scolara Supur cuprinde localitatile si untatile scolare: Supuru de Jos, Hurezu Mare, Giorocuta, Supuru de Sus.

4. Informații pentru părinți

Liceul Tehnologic "Petru Cupcea" Supuru de Jos scolarizeaza elevi de la nivelul invatamantului prescolar pana la nivelul liceal. Unitatea noastra scolara poate prelua un elev de la clasa pregatitoare pe care poate sa-l duca pana la finalizarea liceului obtinand atat certificat de calificare in meseriile de tehnician prelucrarea lemnului si tehnician textile pielarie cat si obtinerea bacalaoreatului si posibilitatea de a urma studiile superioare. Liceul Tehnologic "Petru Cupcea" Supuru de Jos este unitate dotata prin Proiectul PHARE TVET si dispune de o foarte buna baza materiala care ofera conditii optime tuturor elevilor

  • Informații pentru părinți oferite de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

http://www.isj.sm.edu.ro/isj/index.php?option=com_content&task=view&id=118

  • Informații pentru părinți de pe pagina oficială a Ministerului Educației  Naționale

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/

 

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?

 Părintele poate opta:

a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.

b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.

 părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea.

 

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

 Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

 Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învățământul primar.

 În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

 

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?

 Cerere-tip de înscriere

 Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

 Certificatul de naștere al copilului

 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC?

I. Criterii generale:

 Are un anumit tip de handicap

 Este orfan de unul sau de ambii părinți

 Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial

 Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită

II. Criterii specifice:

 Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.

 Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

 

DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII?

 Din patru surse:

1) Internet - Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2013, care poate fi accesată și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învățământul primar 2013. Pagina devine valabilă începând cu data de 25 martie.

2) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.

3) De la grădinițe. Vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădință și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2014 – 2015.

4) Telverde – poate fi apelat numărul 0 800 816 261.

 

UNDE SE ORGANIZEAZĂ CLASA PREGĂTITOARE?

 Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar.

 Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, în funcție de situația particulară a fiecărei unități de învățământ.

 Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unor decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlilor sau a grădinițelor), la posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.

 

CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR?

 Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional.

 În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare.

 Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare.

 Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.

 Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.

CE FEL DE ACTIVITĂȚI SE VOR DESFĂȘURA LA CLASA PREGĂTITOARE?

 Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.

 Se vor face mai multe ore de mișcare (două ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).

NUMĂR LOCURI OCUPATE DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE INSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARE

Liceul Tehnologic "Petru Cupcea" Supur- 12 candidati admisi

Scoala Gimnaziala Giorocuta- 9 candidati admisi

Scoala Primara "Ioan Galu" Supuru de Sus -11 candidati admisi

NUMĂR LOCURI RAMASE LIBERE DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE INSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARE

Liceul Tehnologic "Petru Cupcea" Supur- 2 locuri

Scoala Gimnaziala Giorocuta- 3 locuri

Scoala Primara "Ioan Galu" Supuru de Sus -1 loc