Scoala Gimnaziala Pir
Pir, Satu Mare

Înscriere învăţământ primar

RAPOARTE DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

Clasa pregătitoare - An școlar 2021-2022

Lista copiilor admiși

An școlar 2021-2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR - Limba română - Tradițional

 PIR - SATU MARE

Nr. crt.

 

Nume

 

Prenume

Etapa

 

 

 

 

 

 

1

PETROVAN

 

YANNIS ALEX

 

I

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR - Limba maghiară - Tradițional

 PIR - SATU MARE

Nr. crt.

 

Nume

 

Prenume

Etapa

 

 

 

 

 

 

1

BALOG

 

ALISIA ALEXANDRA

 

I

2

BALOG

 

JOHANNA JAZMIN

 

I

3

BALOG

 

JUDIT REBEKA

 

I

4

BALOG

 

LIDIA

 

I

5

BANK

 

BOTOND

 

I

6

FORGACI

 

FANNI NATASA

 

I

7

GYULAI

 

ARON

 

I

8

GYULAI

 

DAVID

 

I

9

KOPANYI

 

HANNA

 

I

10

KOPANYI

 

VIVIEN

 

I

LOCURI RĂMASE LIBERE DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

Masă / Simultan / Tradițional / Buget / Limba română 

 

 

 

Oferta educațională

 

 

Nr. crt.

Localitate

Unitate școlară

 

 

Număr admiși

Număr locuri

 

 

 

 

libere pentru

Număr clase

 

etapa I

 

 

 

Capacitate locuri

etapa a II-a

 

 

 

 

 

 

 

aprobate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

0,25

1

1

0

Total Masă / Simultan / Tradițional / Buget / Limba română

0,25

1

1

0

 

 

 

 

 

 


Masă / Normal / Tradițional / Buget / Limba maghiară 

 

 

 

Oferta educațională

 

 

Nr. crt.

Localitate

Unitate școlară

 

 

Număr admiși

Număr locuri

 

 

 

 

libere pentru

Număr clase

 

etapa I

 

 

 

Capacitate locuri

etapa a II-a

 

 

 

 

 

 

 

aprobate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

1

11

10

1

Total Masă / Normal / Tradițional / Buget / Limba maghiară

1

11

10

1

Circumscripția Școlii Gimnaziale Pir

 

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 

 Anexele 1, 2 și 3 ale metodologiei de înscriere

 Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

 

1.Proiectul planului de scolarizare pentru clasa pregatitoare an scolar 2021-2022:

Unitatea cu personalitate juridica

Structura scolara

Limba de predare

Nr. clase

Nr. elevi

Scoala Gimnaziala Pir

 

Romana

0,25

1

Scoala Gimnaziala Pir

 

Maghiara

1

11

 

       

 

1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE :

Completarea, depunerea la unitatea de învățământ și validarea cererilor-tip de înscriere:             

29 martie – 28 aprilie 2021, în intervalul orar luni – joi: 8.00 – 18.00; respectiv 8.00 – 17.00 vineri.

            Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se

poate depune la secretariatul unității de învățământ. În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1) din Metodologie.

            Adresa de email scoalapir@yahoo.com.

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, părinții au posibilitatea de programare telefonică  pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.

Numărul de telefon la care părinții pot apela este 0261-821714.

            Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.


-Prima etapă de înscriere : 10 mai 2021– 20 mai 2021
-A doua etapă de înscriere: 21 mai 2021 – 10 septembrie 2021

 

2. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

– certificatul de naştere al copilului original și copie xerox ;
– copie xerox C.I. a ambilor părinți ;
– cerere tip de ÎNSCRIERE (se primeşte de la secretariat, la înscriere)

- anexa nr. 1 la Metodologie (dacă este cazul)

- anexa nr. 2 la Metodologie (dacă este cazul)

- anexa nr. 3 la Metodologie (dacă este cazul)

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021,

inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în

conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei

mari a învățământului preșcolar.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie

2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul

lor de dezvoltare este corespunzător.

3.CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 2021-2022

1- Locul de munca al cel putin unuia dintre parinti in circumscriptia scolara

2- Existenta unei rude (pana la gradul III) care se ocupa de cresterea si supravegherea copilului care are domiciliul in circumscriptia scolara 

3- Unul dintre părinții sau frații copilului a fost absolvent/ă al  unității  școlare

4.DOCUMENTE CARE FAC DOVADA INDEPLINIRII CRITERIILOR SPECIFICE

Criteriul 1: Adeverinta de la locul de munca
Criteriul 2: Declaratie notariala si dovada domiciliului 

Criteriul 3: Copie dupa actul de studii

5. NUMĂRUL DE CLASE SI LOCURI DISPONIBILE, CONFORM PLANULUI DE SCOLARIZARE APROBAT PE ANUL SCOLAR 2021-2022


–  0,25 clasă pentru SECŢIA ROMÂNĂ cu 1 elev
–  1 clasă pentru SECŢIA MAGHIARA cu 11 elevi

6. CIRCUMSCRIPȚII

Comuna Pir :-Loc.Pir

                            Loc.Sarvazel

                           Loc.Piru Nou


7. INFORMATII UTILE

La numărul de tel 0261-821714 sau adresa de email scoalapir@yahoo.com - secretariat Școala Gimnazială Pir,  părinții si alte persoane interesate pot obtine informatii referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar.

8. CE ESTE CLASA PREGĂTITOARE ?

– o perioada de trecere de la grădiniţă spre şcoală, de obişnuinţă a copilului cu noul mediu de învăţare
– primul pas din ciclul de achiziţii fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a ÎI-a)
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activităţii şcolare

9.CE ÎNVAŢĂ COPIII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

– Comunicare în limba română
– Matematică şi Explorarea mediului
– Dezvoltare personală
– Arte vizuale şi Abilităţi practice
– Muzică şi mişcare
– Educaţie fizică
– Religie
– Engleză

10.CARE ESTE SPECIFICUL AMBIENTAL AL CLASEI PREGĂTITOARE?

– spaţiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive şi cu lucrările copiilor
– mobiler modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu şi joacă Arte, Ludoteca, Biblioteca, ştiinţe
– condiţii specifice pentru activităţi integrate, audiţii şi video-audiţii, prezentări ppt, utilizarea unor softuri educaţionale
– covoraşul (mochetă) pentru întâlnirea de dimineaţă şi cercul poveştilor

11.CUM ÎNVAŢĂ COPIII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

De-alungul anului şcolar sunt parcurse Unităţi Tematice, care vor fi concepute şi desfăşurate pe principiile învăţării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinţilor (idei, colaborări, resurse)
– importantă învăţării prin joc
– necesitatea învăţării prin cooperare
– abordare integrată a învăţării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor

O lecţie durează 45 minute şi este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?

Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică şi motrică; dezvoltarea socio-emoţională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului şi a comunicării; dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârşitul anului şcolar) părinţii:
– vor cunoaşte punctele forţe ale propriului copil
– vor înţelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună devoltare a copilului

Pe parcursul anului şcolar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.

Nu se acordă note sau calificative!

 

 

 

Clasa pregatitoare

  

 

 

Presedinte Comisia de Inscriere

Prof.Szasz Endre Carol