Grupul Scolar "Vintila Bratianu" Dragomiresti Vale
Dragomiresti Vale, Ilfov

Dotări

 

                   În ceea ce priveşte oferta spaţiilor de învǎţǎmânt şi a spaţiilor anexe, şcoala dispune de 7 clǎdiri: 2 corpuri de şcoalǎ, o bibliotecǎ, 1 internat, 1 cantinǎ, 1 salǎ de sport cu teren de fotbal şi handbal, 1 cabinet de practicǎ. Activitatea în şcoală se desfǎşoarǎ pe cabinete şi laboratoare într-un singur schimb, ora de curs fiind de 50 minute. Pentru fiecare disciplinǎ există cel puţin un cabinet, de exemplu: cabinet de lb. românǎ (2), cabinet de lb. englezǎ (2), cabinet de matematicǎ (3), etc...dar şi pentru cultura de specialitate: cabinet de veterinarǎ (1, cu cabinet de practicǎ de veterinarǎ), cabinet de agriculturǎ (3), etc. Existǎ o serǎ didacticǎ unde elevii fac practica de specialitate din domeniul agriculturii şi al culturii plantelor. Curtea şcolii este un adevǎrat parc (4,1ha) având alei şi bǎnci, îngrijite de personalul de întreţinere şi de elevi. Tot referitor la spaţiile şcolare, dispunem de un cabinet de consiliere psihopedagogicǎ, dotat cu materiale specifice, moderne (TV, calculator, video, etc.), acest cabinet deserveşte şi cele douǎ şcoli generale ale comunei. Existǎ laboratoare de fizicǎ, chimie, biologie dotate cu aparaturǎ specificǎ, care datoritǎ finanţǎrilor din ultimii ani au beneficiat de modernizǎri. Deasemenea sala de sport si terenul aferent au  beneficiat de modernizare şi dotare.

                Referitor la spaţiile anexe, şcoala dispune de centralǎ proprie, sursǎ de apǎ proprie, serǎ didacticǎ, staţie meteo.