Gradinita cu program prelungit Nr.8 Focsani
Focsani, Vrancea

Regulament

Fiecare educatoare are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ţinută morală şi profesionlă în grădiniţă, să respecte programul de muncă stabilit, să răspundă de viaţa şi securitatea copiilor, să nu pedepsească copiii prin metode fizice sau psihice etc.

Personalul nedidactic are obligaţia să asigure ordinea şi disciplina în unitate, să respecte sarcinile specifice şi obligatorii din fişa individuală a postului, să repecte normele privind asigurarea vieţii şi integrităţii copiilor etc.