Liceul Tehnologic Forestier Bistrita
Bistrita, Bistrita-Nasaud

Regulament

Prevederi ale Regulamentului intern pentru elevi

Pe lângă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elevii şcolii noastre trebuie să respecte şi următoarele :

 1. Prezenţa la şcoală cu 5 minute înainte de începerea programului.
 2. Elevii se legitimează cu propriul carnet de elev, pe care au obligaţia să-l prezinte şi pentru a-i fi trecute notele.
 3. Accesul în clădire prin intrarea şi pe scara elevilor.
 4. Părăsirea sălilor de clasă pe durata pauzelor.
 5. Pentru orele de curs desfăşurate dimineaţa, pauza mare este între 1050 - 1110.
 6. Accesul în sala de clasă doar odată cu profesorul.
 7. Este interzisă prezenţa pe coridoarele şcolii în timpul orelor, cu excepţia elevului de serviciu.
 8. Elevii fac de serviciu pe şcoală conform graficului stabilit de conducerea şcolii.În sala profesorală intră doar elevul de serviciu pe coridor.
 9. După un grafic stabilit de diriginte, elevii fac de serviciu în clasă ( şterg tabla, anunţă absenţii, verifică starea de curăţenie a clasei, deschid geamul la sfârşitul orei).
 10. Personalul care asigură paza şcolii are autoritatea de a impune ordinea şi trebuie respectat.
 11. Este interzis fumatul elevilor (si seralistii )! Celor surprinşi fumând li se va întocmi referat înaintat dirigintelui. Neregula va fi consemnată în procesul verbal al profesorului de serviciu pe şcoală.
 12. Elevii vor intra la ore în ţinută vestimentară corespunzătoare Regulamentului,
  • Eleve:

§ Bluza să acopere pantalonul sau fusta.

§ Fără îmbrăcăminte transparentă.

§ Cu capul descoperit.

§ Fără coafuri excentrice.

§ Fără pantaloni şi fuste scurte.

§ Fără bijuterii în exces.

§ Machiajul să nu fie strident.

· Elevi:

o Capul descoperit.

o Fără pantaloni scurţi.

o Fără cercei, se admite purtarea unui singur cercel, neostentativ din punct de vedere estetic.

o Fără coafuri excentrice.

Ţinuta obligatorie costă în blugi(albastri sau negri) sau pantaloni de culoare închisă şi sacou bleumarin sau negru.

 1. Se interzice elevilor părăsirea incintei şcolii pe perioada pauzelor.
 2. Eliberarea adeverinţelor de elev de la secretariat se face între orele 11 – 13..
 3. Elevii comunică dirigintelui, la începutul anului şcolar, medicul de familie. Vizarea scutirii medicale eliberate de medicul de familie se face la cabinetul şcolar , în zilele de luni şi joi, între 1230 şi 1430.
 4. Programul bibliotecii este între orele 950 şi 15 (zilnic).
 5. Telefonul mobil se închide pe durata orelor.

Prezentul regulament a fost stabilit de către Consiliul profesoral al şcolii şi avizat de Consiliu de administraţie.