Scoala Primara Dobrita
Runcu, Gorj

Regulament

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL SCOLII

ATRIBUȚIILE  CONSILIULUI CLASEI

Isi desfasoara activitatea la nivelul clasei avand in vedere urmatoarele obiective:

*armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic;

*evaluarea progresului scolar al elevului;

*stimularea elevilor cu un ritm lent de invatare;

*organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare;

ATRIBUTIILE   INVATATORULUI

In relatia cu colectivul de elevi invatatorul are urmatoarele sarcini:

*organizarea elevilor  in cadrul grupului sau grup-clasa;

*cunoasterea colectivului de elevi prin:-evaluarea comportamentului elevilor;

-comunicarea cu familiile elevilor;

*indrumarea colectivului de elevi si a activitatilor acestora:

-concepe si asigura desfasurarea unor programe de activitate

educative, valorificand  dialogul deschis cu elevii;

-identifica posibilitatile de colaborare a familiilor elevilor in sistemul

muncii educative;

-sprijina orientarea scolara si profesionala a elevilor consiliindu-i pe

acestia si familiile  lor in alegerea disciplinelor optionale;

ATRIBUTIILE  COMITETULUI DE PARINTI

a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;

b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.

ATRIBUTIILE  PARINTILOR

a) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.

b) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura  cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.

c) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

Orice colectivitate de copii este supusa riscurilor , accidentelor de diferite naturi, de aceea este bine sa cunoastem cateva reguli importante:

în sala de clasă:

-         respectă regulamentul clasei/şcolii;

-         nu umblă la instalaţiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără acordul cadrului didactic;

-         nu se apleacă peste pervazul ferestrei;

-         nu aruncă obiecte peste ferestre;

-         evită conflictele cu colegii şi orice mod de a-i lovi( voluntar /involuntar);

-         nu au voie să aducă/folosească obiecte contondente sau care pot provoca incendii/ accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanţe toxice, pocnitori, petarde, etc.;

- la recomandarea medicului/familiei iau medicamente numai în prezenţa cadrului didactic;

pe holurile şcolii/ scări:

-         merg pe partea dinspre ferestre pentru a se evita loviturile cauzate de deschiderea uşilor de la clase;

-         se încolonează la sfârşitul cursurilor şi pleacă însoţiţi de cadrul didactic cu care au desfăşurat ultima oră;

-    evită conflictele de orice natură cu colegii de clasă sau de la alte clase;

-         deplasarea dintr-un loc în altul se face mergând şi nu alergând;

în curtea şcolii:

-         activităţile sportive se desfăşoară în prezenţa cadrului didactic;

-         este interzisă căţărarea pe porţi, garduri, clădiri ( şcoală, atelier);

-         curtea şi clădirea şcolii sunt supravegheate pe toată durata cursurilor şi pauzelor de un gardian căruia elevii/cadrele didactice i se pot adresa pentru soluţionarea unor probleme;

-         şcoala/curtea şcolii nu pot fi părăsite în timpul desfăşurării cursurilor/pauzelor;

în afara şcolii:

-         se deplasează spre casă imediat după terminarea cursurilor;

-         nu comunică şi nu  încurajează discuţiile cu persoane necunoscute;

-         sub nici o formă nu însoţesc persoane care le solicită compania, nici la domiciliu, nici în altă parte;

-         pe drumul de acasă până la şcoală şi retur respectă regulile de circulaţie învăţate