Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Turda
Turda, Cluj

Regulament

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

AL

ŞCOLII »AVRAM-IANCU » TURDA

Art.1. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii Învăţământului nr. 84/1995, ale Statutului personalului didactic (legea nr. 128/1997), ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – 2005, ale altor acte normative elaborate de MEC şi ale Codului muncii (Legea nr. 53/2003 modificată şi completată).

Art.2. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare a şcolii”Avram-Iancu” Turda, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, personalul şcolii şi părinţi.