Gpp.14 mai Satu Mare
Satu Mare, Satu Mare

Prezentare

Grădiniţa noastră este situată în cartierul ,,14 Mai’’, unde predomină locuinţele tip case, dar preşcolarii frecventează mai mult programul prelungit ( având 7 grupe de program prelungit la secţia română  si 1 grupa de program normal sectia română la clădirea de pe Botizului).

Grădiniţa  noastră a fost construita in urma inundaţiilor, de aceea se numeste “14 Mai”.  In  1975 s-a  dat in funcţiune o parte a clădirii  pentru Creşa de copii, iar  in 1978 s-a finalizat intreaga lucrare dându-se  in folosinţă şi partea grădiniţei. La inceput unele săli de la parter au fost folosite, ca săli de clasă pentru şcoala din cartier.

Până in 1990 unitatea noastră a fost patronată de către I.C.R.A. Satu Mare, apoi am fost subordonaţi Inspectoratului  Şcolar Judeţean, iar din 2000 suntem coordonaţi de Primaria Municipiului Satu Mare.

In  perioada aprilie 2005-decembrie 2007 am avut arondată Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.12 Satu Mare, care a fost structură a unităţii noastre,  GPP ,, 14 Mai’’ devenind unitate independentă cu personalitate juridică.

Fiind o instituţie publică de stat, activitatea instructiv-educativă se desfăşoară dupa  Programa naţională a desfăşurării invăţământului preşcolar.

Cadrele didactice sunt calificate şi sunt titularele unităţii de mult timp.au abilitati speciale in desfăşurarea activităţii instructiv-educative, obtinând rezultate deosebite atât in munca cu preşcolarii cât şi in pregătirea profesională prin obţinerea unor locuri fruntaşe la toate activităţile organizate la nivelul invăţământului preşcolar.

Suntem cuprinşi in mai multe programe naţionale, iar prin programul naţional pentru educaţie fizică şi sport pentru preşcolari « Kalokagathia » am amenajat curtea grădiniţei cu aparate de joacă,  precum şi sala de sport.

Desfăşurăm o serie de activităţi extracurriculare : excursii, concursuri, tabere şcolare, vizite, acţiuni cu casele de tip familial ( casa Diana), cu biserica, cu Grupul de Pompieri Someşul, cu Poliţia precum şi o serie de serbări sau acţiuni cu ocazia diferitelor evenimente.

Avem condiţii optime pentru desfăşurarea tuturor activităţilor, in anul 2003 s-a instalat centrala termică proprie din fondurile Primariei,dispunem de săli de grupă  spaţioase şi dotate corespunzător fiind amenajate  pe sectoare de activitate.Cu ajutorul Primariei s-a reabilitat structura ( Grădiniţa 12), care a fost predată Liceului Teologic Ortodox ,,N. Steinhardt’’,  de asemenea a fost amenajată curtea acestei grădiniţe cu aparate de joacă, conform cerinţelor actuale.

La 01.09.2010 grădiniţa de pe strada Botizului, care a aparţinut de Scoala cu clasele I -VIII nr 13, a devenit structură a unităţii noastre.

In perioada mai-septembrie 2009 a fost reabilitată unitatea de bază de pe strada Gladiolei, de către Primăria Satu Mare, conform cerinţelor actuale, iar prin acţiuni de sponsorizare şi prin dotare din partea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Satu Mare  am dotat interiorul grădiniţei cu mobilier pentru desfăşurarea  unei activităţi instructiv-educative corespunzătoare cerinţelor actuale, reuşind a « da lumină celor ce vor lumina pe viitor »,  pentru a deveni ,,o binecuvântare pentru lume ‘‘.