Gradinita cu program prelungit Nr.18 Iasi
Iasi, Iasi

Prezentare

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 18 este situată în Iaşi, în apropierea centrului cultural, în cartierul D.Cantemir, alături de alte instituţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială “T.Maiorescu” şi Colegiul” D.Cantemir”.

Clădirea unităţii de învăţământ are două etaje şi a fost construită în anul 1972 şi renovată în 2007. Ea dispune de 8 săli de grupă spaţioase şi care sunt dotate cu pătuţuri rabatabile pentru asigurarea odihnei copiilor, de spaţii special amenajate pentru servirea mesei şi de spaţii generoase pentru activitatea copiilor în aer liber.

În fiecare an, grădiniţa oferă educaţie şi asistenţă socială pentru un efectiv de 225-240 de copii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, programul zilnic desfăşurându-se între orele 6,00-18,00.

Întregul efectiv de copii este împărţit pe două nivele de vârstă, în 8 grupe, fiecare având un efectiv de 25-30 de copii.

Personalul grădiniţei este înalt calificat şi oferă de luni până vineri activităţi instructive-educative de calitate.

Grădiniţa asigură periodic lectorate şi cursuri pentru părinţi prin programul naţional de educaţie pentru părinţi ”Educăm Aşa”, proiectul ”Meseria de părinte ” şi urmăreşte cu consecvenţă implicarea activă a acestora în viaţa grădiniţei.

Odată pe an, timp de o săptămână, unitatea noastră de învăţământ serbează “Zilele grădiniţei”. La acest periplu de activităţi participă copii, părinţi, personalul grădiniţei, membri ai comunităţii locale.

În fiecare an, edităm revista “Primii paşi” care îşi propune să fie o oglindă a tuturor activităţilor ce se derulează în grădiniţă.

 

Cultura organizaţionalăeste caracterizată prin motivare, creativitate, participare şi eficacitate, care pune pe primul plan obţinerea satisfacţiei profesionale, dezvoltarea spiritului de echipă şi realizarea de performanţe şcolare durabile.

 

Deviza noastră: „Împreună pentru un ideal comun”

 

Ritualuri şi ceremonii:

- Zilele grădiniţei – luna mai

- Revista Primii paşi – anual

- O zi în grădiniţă – pentru părinţi - permanent

- Serbări - manifestări care au o deosebită importanţă din punct de vedere educaţional şi social pentru preşcolari

- Târgul de oferte educaţionale

- Excursii, vizite

Valori:

   Deschidere:

  • la nou
  • în relaţiile interumane
  • către practici europene
  • pentru parteneriat

 

   Echipă :

  • învăţăm să dezvoltăm împreună, prin experienţa noastră individuală

 

   Dezvoltare personală

  • prin formare şi perfecţionare continuă

 

   Eficienţă

  • în concordanţă cu cerinţele comunităţii locale
  • la standarde de înaltă calitate
  • exprimată prin efort şi rezultate

 

Principii:

- Asigurarea egalităţii de şanse la educaţie

- Promovarea diversităţii culturale

- Deschiderea educaţiei spre mediul social

- Dezvoltare profesională şi personală continuă

- Flexibilitate organizaţională