Gradinita cu program prelungit Nr.209
Bucuresti

Prezentare

“Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.”

Pestalozzi

Mansardată în anul 2008, oferă: 12 săli de grupă, spaţioase, amenajate la standarde europene, cu băi proprii, sală de sport, sală de calculatoare, curte spatioasa cu nisipar, amenajate corespunzator, bucătărie proprie, magazie, cabinet metodic, cabinet medical, cabinet psihologic.

Pornind de la principiul ca fiecare copil are valoare, este unic, poate învăţa, la noi, cu iubire, răbdare şi profesionalism se construiesc autentice personalităţi în devenire.

Imaginea începutului de drum pentru preşcolarii de astăzi înseamnă şi începutul de drum al viitoarei societăţi, care se dezvoltă odată cu ei. De aceea, educaţia preşcolarilor reclamă o preocupare deosebită din partea tuturor factorilor implicaţi în această misiune pentru concentrarea şi corelarea resurselor materiale şi umane în direcţia elaborării cadrului pedagogic optim.

Prin întreg sistemul de activităţi instructiv-educative ce se desfăşoară în grădiniţă şi care se bazează pe Noul Curriculum (2008), cadrele didactice urmăresc influenţarea dezvoltării fizice armonioase a copiilor, stimularea inteligenţei, a gândirii şi limbajului, a creativităţii acestora..

Programul educativ al gradinitei este flexibil, fiind astfel conceput încat să corespundă cerinţelor, deschis catre raspunsuri individualizate si personalizate.

Grădiniţa nr. 209 funcţionează într-un spaţiu modern din cartierul Drumul Taberei, sector 6 încă din 1980.


Oferta educationala a gradinitei contine: 2 grupe Step by Step, 7 grupe cu program prelungit.

"Familia" care te aşteaptă la grădiniţa noastră este formată din cadre didactice specializate: 14 educatoare calificate din care 22 cu studii universitare sau postuniversitare, personal administrativ calificat, personal medical şi de consiliere speciali pregătiţi.

Avem un schimb permanent de idei, experienţe şi soluţii între educatoare precum şi cu familiile copiilor.

Grădiniţa nr. 209 îşi îndeplineşte misiunea în parteneriat cu familia şi comunitatea, încheind parteneriate an de an cu biserica, cu poliţia, cu alte gradiniţe, cluburi şcolare, cu şcolile din apropiere, cu teatre, cabinetul stomatologic, televiziune, posturi de radio, librarie, bibliotecă, edituri.

An de an în grădiniţă se ţin cercuri pedagogice de la care colegele participante din alte unitati pleacă cu o impresie deosebită şi cu multe lucruri noi învăţate.

De asemenea, suntem o grădiniţă de aplicaţie; cadrele diactice din gradinita devin mentori saptamanal pentru elevele liceului pedagogic.

Am participat cu preşcolarii talentaţi din gradiniţă  la concursuri internaţionale, naţionale sau interjudeţene de unde sau întors cu premii importante sau cu menţiuni.

Serbările organizate cu ocazia diferitelor evenimente: Craciunul, 8 Martie, 1 Iunie, sfârşitul de an şcolar au încântat asistenţa atât prin pregatirea minuţioasă a copiilor, prin frumuseţea costumelor realizate în grădiniţă cu sprijinul părinţilor cât şi prin plăcerea cu care fiecare copil se implică în rolul sau ca un “veritabil actor”.

Deviza noastră: „IMPREUNA PENTRU COPIII NOSTRI”