Grădinița cu program prelungit Nr.23,Focșani
Focsani, Vrancea

Prezentare

Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focșani este un univers în care este încurajată libertatea copilului de a cerceta, a explora și de a pune întrebări. Stimulăm astfel gândirea independentă și nevoia de a căuta, de a descoperi și de a urmări lumea. Imaginația și creativitatea vor însoți copilul la fiecare pas, fie că este vorba despre limbaj, matematică, știință, muzică, pictură.
Organizarea fiecărei grupe permite educatoarei să se concentreze pe fiecare copil în parte, menținând în permanență o atmosfera caldă, bazată pe încredere și parteneriat între copii și cadrele didactice.

Pornind de la ideea că inteligența unui copil este de multe ori subestimată, fiecare aspect al programului nostru educațional este gândit astfel încât să descopere și să descătușeze potențialul copilului.

Este important să înțelegem că între 3 si 6 ani, educatorii noștri vor declanșa și vor dezvolta gândirea independentă, rezolvarea creativă a problemelor, descoperirea, curiozitatea și bucuria de a învăța, consolidând astfel fundația intelectuală a viitorului elev.

Copilul este o fiinţă unică, deosebită de adult, este “punctul cel mai fraged al vieţii” în care totul se poate încă hotărî, în care totul se poate înnoi, căci acolo, scrie M. Montessori “totul palpită arzând de viaţă, acolo sunt ascunse tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea omului”.

Dezvoltarea copilului necesită atât ajutorul altor persoane (copii de aceeaşi vârstă sau mai mari şi persoane adulte), cât şi persoane specializate în care au încredere, să-i orienteze şi să-i ocrotească.Cu multă dragoste, nobleţe, blândeţe şi tact pedagogic, tu, Copile, primeşte sincer şi deschis tot ce-ţi poate oferi gândul şi sufletul meu de Educator şi viaţa ta va porni pe un drum drept şi curat.

Eu, educatorul, sunt exemplul tău, tu, oglinda mea !

Grădiniţa este prima etapă a integrării şi a evoluţiei sociale, premergătoare şcolii şi de aceea obiectivul principal al Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 23 Focșani este realizarea unui proces educaţional optim dezvoltării armonioase a personalităţii copiilor. A fost înfiinţată în anul 1988, având ca scop educarea şi ocrotirea preşcolarilor cu vârste cuprinse între 3 – 6ani.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.23 Focșani are în structura sa toate grupele de pregătire specifice învăţământului preşcolar: mică, mijlocie şi mare. Activitatea grădiniţei se desfăşoară în alternativa educațională ”Step by Step”, spaţiul  de şcolarizare situat în strada Nicolae Bălcescu, numărul 20. Spaţiul este organizat respectându-se specificul fiecărei grupe, dotate  cu mijloace audiovizuale şi materiale didactice necesare procesului educaţional, grupuri sanitare moderne, spaţiu de joacă în aer liber.

Personalul nostru specializat este format din: educatoare (cu specializare didactică universitară si liceeală, titulare, competente pentru a oferi educaţie de înaltă calitate), profesori pentru programele opţionale (dans şi limba engleză); consilier şcolar (psiholog), medic şcolar şi asistentă medicală, care sunt gata să răspundă solicitărilor dumneavoastră.

În prezent, grădiniţa funcţionază cu 7 grupe – două grupe mici, două grupe mijlocii, trei grupe mari, fiecare având un nume ales de preşcolari “Albinuțele”, ”Buburuzele” “Fluturașii”, “Iepurașii”…cu un număr total de 175 preşcolari.

Grădiniţa noastră are ca scop formarea personalităţii copilului, cu resurse adaptabile la solicitările sociale caracteristice municipiului Focșani. Ne propunem să fim o grădiniţă democratică pentru copii, cu structuri clar definite, cu relaţii bazate pe încredere şi respect reciproc.

Asigurăm copiilor un cadru optim pentru a le favoriza implicarea activă și creativă în actul educaţional, la începutul formării lor ca cetăţeni responsabili ai societăţii civile. Toate schimbările şi inovaţiile în educaţie îi afectează direct pe copii, prin urmare ei trebuie să fie consideraţi parteneri în procesul educaţioanal.

Oferim beneficiarilor ei direcţi – copiii, în primul rând personal didactic capabil să asigure folosirea celor mai eficiente căi si metode activ-participative în activitatea cu aceștia, îmbinând ideile pedagogice tradiționale autohtone cu ideile alternative moderne din lume, respectând planul de învăţământ şi noul curriculum, respective Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Personalul angajat al unităţii de învăţământ, ajutat de dotarea materială, va urmări atât la orele prevăzute în programă cât şi la opţionale, formarea copiilor ţinând seama de cerinţele viitorului.

Ca adevăraţi bijutieri, dorim să şlefuim diamantele ascunse în fiecare copil care ne este încredinţat !!!

Galerie foto

Copiii noştri Activităţi desfăşurate în grădiniţa noastră Copiii noştri Activităţi desfăşurate în grădiniţa noastră Copiii noştri Copiii noştri Copiii noştri Copiii noştri Copiii noştri Copiii noştri Copiii noştri Copiii noştri Copiii noştri Copiii noştri