Gradinita cu program prelungit Nr.29 Iasi
Iasi, Iasi

Prezentare

 

I.CINE SUNTEM?

 

Grădiniţa este prima etapă a integrării şi a evoluţiei sociale, premergătoare şcolii şi de aceea obiectivul principal al Grădiniţei cu Program Prelungit Numărul 29 Iasi este realizarea unui proces educaţional optim dezvoltării armonioase a personalităţii copiilor.

A fost înfiinţată în anul 1976 , având ca scop educarea şi ocrotirea preşcolarilor cu vârste cuprinse între 3 – 6/7 ani.Din anul 1976 pana in anul 1988 unitatea prescolara a apartinut de Intreprindrea de prelucrare a lemnului –Iasi .In prezent gradinita face parte din reţeaua învăţământului preuniversitar a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.

Grădiniţa cu Program Prelungit numărul 29 Iasi,are în structura sa toate grupele de pregătire specifice învăţământului preşcolar: mică, mijlocie şi mare. Activitatea grădiniţei se desfăşoară în spaţiul  propriu  de şcolarizare situat în strada Vladiceni nr 66. Spaţiul este organizat respectându-se specificul fiecărei grupe, dotat  cu mijloace audiovizuale şi materiale didactice necesare procesului educaţional, săli de mese şi grupuri sanitare moderne, bucătărie proprie, spaţiu de joacă în aer liber.

Personalul nostru specializat este format din:  17 educatoare (cu specializare didactică universitară si liceeală, titulare, competente pentru a oferi educaţie de înaltă calitate), profesori pentru programele opţionale (dans,calculatoare şi limba engleză); , medic şcolar şi  doua asistente medicale, care sunt gata să răspundă solicitărilor dumneavoastră. Din colectivul unităţii mai fac parte:, un administrator financiar, un administrator de patrimoniu , personal de deservire bucătărie – una , o spălătoreasă , un mecanic şi personal de îngrijire în număr de şase .

În prezent, grădiniţa funcţionază cu 7 grupe de program prelungit si 3 grupe de program normal –  trei grupe mici, două grupe mijlocii, cinci grupe mari, fiecare având un nume ales de preşcolari “Florilor”, “Piticii ”, “Fluturasi ”…cu un număr total de 240 preşcolari.

Sub deviza „Să ții în palmă sufletul unui copil este cu siguranță, un privilegiu. Să fii important în viața unui copil este, poate, un dar divin.” grădiniţa noastră are ca scop formarea personalităţii copilului, cu resurse adaptabile la solicitările sociale caracteristice municipiului Iasi şi cu un sistem axiologic bine conturat. Ne propunem să fim o grădiniţă democratică pentru copii, cu structuri clar definite, cu relaţii bazate pe încredere şi respect reciproc.

Grădiniţa cu program prelungit nr 29 Iasi " este implicată în derularea şi deşfăşurarea mai multor proiecte şi parteneriate educaţionale după cum urmează:

Concurs judetean de artă plastică "Copiii lui Tonitza " aflat la a X-a ediţie - unitate coordonatoare, "Paşi spre Europa", "Ecogrădiniţa", "Educăm Aşa",  "Să citim pentru mileniul lll",  „Piticul de ciocolata”  - proiecte coordonate de M.E.C.T.S. şi I.S.J. Iaşi,   - proiect naţional si international; „Europrescolarul”si”Micul Crestin”.

A încheiat contracte de  parteneriat educaţional cu: familia, şcoala ,biserica, poliţia, biblioteca, alte instituţii din comunitatea  locală.

De asemenea s-au  obţinut rezultate deosebite precum: participare, menţiune, premii I, II, III  şi diplome de exelenţă la concursurile judeţene, interjudeţene şi naţionale după cum urmează: "Copiii  lui Tonitza descoperă lumea", "Bimbo", "Piticot", "Cu Europa la… joacă", „Smarty", "Mac", "Steluţa de argint", "Piticul de ciocolată"(laureat), "Micul sanitar", „Micul pieton", "Arlechinul", "Românaşul", "Grădifest - Pentru un zâmbet de copil".

În cadrul activităţilor extracurriculare s-au realizat schimburi de experienţă cu alte grădiniţe şi şcoli; vizite, drumeţii,  excursii; concursuri tematice şi artistice; serbări şcolare şi spectacole omagiale; alte activităţi menţionate în calendar.

Dintre activităţile opţionale care se desfăşoară în grădiniţă menţionăm: cursuri de lb. engleză, dans-balet, karate, şah, flaut.

În concluziel,  Grădiniţa P.P. nr. 29 Iaşi  este o grădiniţă deschisă  în care se desfăşoară un program instructiv-educativ corespunzător vârstei preşcolare, eficient şi de calitate.

Galerie foto

IASI GR 29 LOCUL 1 RITMURILE TINERETII VASLUI DANS TIGANESC Aeroport isu IN PARC SPECTACOL MICKEY MOUSE Micky mouse teatru spectacol Grădiniţa cu program prelungit nr 29 Iasi " este implicată în derularea şi deşfăşurarea mai multor proiecte şi parteneriate educaţionale
         A încheiat contracte de  parteneriat educaţional cu: familia, şcoala ,biserica, poliţia, biblioteca, alte instituţii din comunitatea  locală.