Gradinita cu program prelungit Nr.3 Iasi
Iasi, Iasi

Prezentare

REPERE GEOGRAFICE:      

Gradinita este situata intr-o zona relativ semicentrala dar predomina populatie cu nivel de trai mediu si ridicat. Situata intre Podu Ros si pasarela Bucium este frecventata de copii din toate zonele orasului.

 

REPERE ISTORICE:

Gradinita cu Program Prelungit nr. 3 Iasi isi deschide pentru prima data portile la 15 sept.1974, fiind situata pe strada Mitropolit Veniamin Costachi nr. 1, avand inscrisi, la această data, un numar de 222 copii, in 9 grupe.

Din anul şcolar 2004-2005 devine gradinita care aplica alternativa step la 3 grupe .

Din anul scolar 2005-2006 devine gradinita care aplica alternativa step la încă 2 grupă.

Din anul scolar 2011-2012 devine gradinita care aplica alternativa step la toate cele 9 grupe.

Prescolarii sunt repartizati in 9 grupe pe nivele de varsta : 3 grupa mica , 3grupa mijlocie, 3 grupe mari.

      

CULTURA ORGANIZATIONALA

            Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, rutină, conservatorism, automulţumire.

           Consiliul de Administratie al gradinitei a elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care cuprinde norme cu privire la personalul din unitate, la prescolari si la parintii acestora.

            În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Directorul este deschis şi ascultă sugestiile colegelor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

Cultura organizationalã în unitatea noastrã de învãtãmânt are valente multiple. Având în vedere numãrul de cadre didactice (18), posibilitãtile de dezvoltare ale creativitãtii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele exemplare au o larga paleta de manifestare, atât în cadrul colectivului de cadre didactice cât si în cel al grupurilor de prescolari.

 • în gradinita se organizeazã manifestãri si cu alte prilejuri (8 Martie, 1 Iunie, 25 Decembrie, Zilele gradinitei ...
 • la nivelul grupelor de copii activitatea se desfãsoarã în conditii optime din punct de vedere material si cu afectiune în relatia educatoare-copil. Aspectul emotional, cunoasterea, aprecierea afectivã, întelegerea particularitãtilor de vârstã si comportament se ridicã la nivelul noilor cerinte promovate de reforma din învãtãmânt.
 • relatia copil-copil are de multe ori aspecte contradictorii. Problema de adaptare specificã noilor veniti în gradinita le cere acestora un timp mai îndelungat pentru a se cunoaste reciproc, a-si analiza sentimentele, dorinte, afinitãtile comune si a se integra în organizatie;
 • gradinita a derulat un proiect Comenius;
 • gradinita deruleaza proiecte judetene cuprinse in calendarul CAEJ

           Astfel, prima conditie a dezvoltarii organizationale pe care am avut-o in vedere in formarea unei culturi puternice a fost aceea de a cunoaste si identifica tipul de cultura existent. In urma unei analize pertinente s-a constatat, ca pentru organizatia noastra se potriveste cel mai bine culturade tip sarcina.

 • Acest tip de cultura este centrat pe exercitarea sarcinii si orientat spre persoana;
 • Sarcinile sunt distribuite in raport cu potentialul individual, acesta fiind valorificat la maxim;
 • Din analiza datelor, in organizatie exista o stare de echilibru si un climat favorabil.

    

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN

 1. Informatii de tip cantitativ:
 1. Resurse umane :

       Unitatea noastra a depasit planul de scolarizare (are o capacitate de 180 locuri, cu prezenta zilnica dede peste 95/, si un numar de 222 de copii inscrisi)

Numar prescolari inscrisi si numar locuri: 222 copii inscrisi – 180 de locuri

               Cadre didactice 18

Rezultate obtinute: 12 gradatii de merit, Ordinul Preşedintelui în Grad de Cavaler pentru merite în învăţământ        

 1. Resurse materiale:

 

 • 1 cancelarie + biblioteca,
 • 1 cabinet contabilitate
 • 1 sala optionale si pentru joc
 • 9 Sali clasa cu dublă funcţionalitate

 

Starea cladirii este buna, si corespunzator dotata cu:

 • mobilier modern, pe centre de interes,
 • televizoare,
 • radiocasetofoane,
 • seturi de jocuri si jucarii,
 • 2 xerox,
 • 2 HP (imprimanta,fax,scanner,copiator)
 • 3 imprimante
 • DVD-uri
 • curte de joaca amenajata corespunzator
 1. Informatii de tip calitativ:

 a)      Relatiile intre categoriile de personal:

 

 • director – personal: relatii stabilite democratic, accentul fiind pus pe cooperare, lucru in echipa,comunicare deschisa
 • educatoare – educatoare: relatii armonioase, amiable care contribuie la crearea unui ambient relaxant si duce la un act educativ de calitate;
 • educatoare – copil: se urmareste egalizarea sanselor in educatie,un invatamint accesibilizat, individualizat centrat pe copil;
 • gradinita – familie: elaborarea si aplicarea sistematica a proiectelor de parteneriat cu familia si implicarea acesteia in viata gradinitei;
 • gradinita scoala: desfasurarea unui parteneriat real cu scoala in vederea integrarii cu succes a prescolarilor in clasa I

 b)      Mediul social de provenienta al prescolarilor:

 

 • Statutul social ,al majoritaţii familiilor , este bun;
 • Existenta unor familii cu buget limitat;
 • Copii care provin din familii organizate;
 • Copii care se afla in plasament

 

c)      Calitatea personalului:

Cadrele didactice sunt bine pregatite din punct de vedere profesional, fapt constatat in urma inspectiilor frontale si de specialitate, a rezultatelor obtinute, interesul in ceea ce priveste participarea la cursuri de perfectionare.

d)     Managementul unitatii prescolare:

 • Se desfasoara pe baza planului managerial in colaborare cu membrii Consiliului de Administratie si ai Consiliului Profesoral;
 • Cadrele didactice sunt organizate in comisii pe probleme

 RELATII CU COMUNITATEA – PARTENERI SOCIALI

 a)      În plan educativ:

 • I. S. J . (sprijin logistic, consiliere, stimulare)
 • C.C.D.Iasi (sprijin profesional)
 • Centru de Asistenţă psihopedagogică (prevenirea si corectarea tulburărilor de vorbire , testarea preşcolarilor din grupa pregătitoare)
 • Familia (sprijin educaţional, material si financiar).
 • Şcoala (parteneriat educaţional şi extracurricular)
 • Organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, instituţii de artă, cultură, religie.
 • Proiect international in parteneriat cu Turcia, Bulgaria, Polonia, Italia

 b)      În plan social:

 • D.S.P.Iaşi şi Societatea de „Cruce Roşie "(asistenţă de specialitate , asigura finanţare concursului „Micul sanitar")
 • Ministerul de Interne (concursuri tematice , întîlniri cu invitaţi din poliţia rutieră)
 • Scoală   Normală „V. Lupu" Iaşi (formatori   in vederea pregătirii cadrelor didactice) P.S.I. (servicii in combaterea şi prevenirea incendiilor)
 • Mass-media (popularizarea experienţei pozitive)
 • Alte institutii abilitate.

 c)      In plan financiar:

 • I.S.J.Iaşi (consiliere şi sprijin in obţinerea fondurilor)
 • Primăria Municipiului Iaşi (alocarea fondurilor pentru investiţii , reparaţii capitale şi
 • de întreţinere ,dotări cu mijloace fixe )
 • Agenţii Economici (sponsorizări, dotări, efectuări de lucrări).