LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC
Surduc, Salaj

Prezentare


Misiunea Şcolii

„ Grupul Şcolar Surduc va asigura tuturor elevilor condiţiile necesare dezvoltării capacităţilor de integrare şi adaptare la o societate într-o continuă schimbare. Colectivul de cadre didactice va promova valorile democraţiei, responsabilităţii, toleranţei, respectului faţă de oameni şi de instituţiile statului .

Şcoala va urmări descoperirea talentelor, dezvoltarea aptitudinilor şi îndrumarea elevilor spre domeniile corespunzătoare înclinaţiilor şi capacităţilor fiecăruia.

Misiunea şcolii va fi asigurarea pentru toţi elevii a unui nivel de pregătire comparabil cu cel european care să le permită integrarea, cu şanse egale, în viaţa economico - socială a Europei unite.

 

SCURT ISTORIC


Primele menţiuni despre şcoală datează din anul 1867 când în satele Surduc şi Solona era ,, docente ambulant “ Gavril Balmoş. În anul 1887 la şcoala confesională din Surduc învăţau 40 de elevi la o populaţie de 630 de suflete

În anul 1894 s-a construit, prin contribuţia sătenilor, un local propriu pentru şcoala confesională, compus dintr-o sală de învăţământ şi un coridor. În anul 1898 învăţătorul Berindean Florian înscrie 24 de şcolari plus 14 „repetiţionali”. În anul 1899 la şcoala confesională învăţător era Cozma Ioan, care ţinea cursuri de trei ori pe săptămână câte două ore, restul predând în Solona. În anul 1899 şcoala confesională se închide şi se va redeschide abia în anul 1901, când învăţătorul Tomşa Vasile predă scrisul şi cititul, operaţiile aritmetice şi-i învaţă pe elevi cântece bisericeşti. În anul 1900 s-a construit localul pentru şcoala de stat şi grădiniţă de copii, ambele destinate învăţământului în limba maghiară. În anul 1913 se construieşte prima biserică de piatră.

Din anul 1919 începe învăţământul de stat în limba română, primul dascăl fiind Panorariu Teodor, care a activat la noi până în anul 1940.

În urma ,,Diktatului de la Viena”, în perioada 1940-1944, învăţământul s-a desfăşurat în limba maghiară. Învăţământul în limba română se reia în anul şcolar 1944-1945, iar din 1946-1947 se deschide grădiniţa română.

Începând cu anul şcolar 2005 - 2006 şcoala noastră a devenit Grup Şcolar.

Din anul şcolar 2009 - 2010 Grupul Şcolar Surduc a devenit Liceu Tehnologic.