COLEGIUL AGRICOL GHEORGHE IONESCU SISESTI VALEA CALUGAREASCA
Valea Calugareasca, Prahova

Prezentare

SCURT  ISTORIC

 

 

 • Valea Călugărească este una dintre cele mai mari aşezări rurale din judeţul Prahova.
 • In 1907 s-a înfiinţat ŞCOALA ELEMENTARĂ DE VITICULTURĂ, cu misiunea de a forma specialişti care să refacă plantaţiile viticole distruse de filoxeră (1882). In timpul primului război mondial localul şcolii a  fost închis.
 • Intre anii 1919 – 1928 a funcţionat ŞCOALA INFERIOARĂ DE VITICULTURĂ de gradul I, formă care se menţine până in 1948 (durata cursurilor fiind de patru ani – trei ani cursuri teoretice şi un an practică la proprietarii din zonă sau la şcoală).
 • Tot in această perioadă s-a construit un nou local, crama cu pivniţă, o casă de locuit pentru personal (păstrate şi azi). Suprafaţa de teren în proprietatea şcolii era de 25 ha.

 

 

 

 • În acelaşi an 1948 şcoala devine: ŞCOALA MEDIE TEHNICĂ VITICOLĂ, cu durata de patru ani, absolvenţii având dreptul să urmeze studiile în învăţământul superior. În sectorul didactic școala avea un laborator de biochimia vinului bine înzestrat, o staţie meteorologică şi o staţie de avertizare a manei.
 • Din anul 1955, aici funcţionează două tipuri de şcoli:

 

  • Şcoala profesională cu durată de 3 ani;
  • Şcoala tehnică de maiştri viticoli cu durată de 4 ani.

 

 • În 1962 se transformă în Școala Tehnică Horticolă- în acest răstimp o mare parte din patrimoniu ajunge în dotarea INSTITULUI DE CERCETĂRI PENTRU VITICULTURĂ şi VINIFICAȚIE , inventar care s-a încercat să se recupereze dupa 1989, dar care nu s-a finalizat.
 • În 1966 şcoala devine Liceul Agricol cu durata de 5 ani, apoi de 4 ani.
 • În 1983 s-a finalizat construcţia unui internat și a unei cantine cu capacitatea de 300 de locuri, datorită numărului mare de elevi care s-au îndreptat spre acest profil.
 • În 1990 Liceul Agricol de la Valea Călugarească se transformă în Grup Școlar Agricol
 • În anul 2009 conform Ordinului Ministrului nr.4144 / 12.05.2009   se transformă în Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu - Siseşti” Valea Călugărească