Grupul Scolar Automecanica Medias
Medias, Sibiu

Prezentare

Avantajele înscrierii la Liceul Tehnologic Automecanica

Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș le propune tinerilor calificări în domeniile servicii și mecanică cum ar fi:tehnician în gastronomie,tehnician în turism, ospătar –chelner-bucătar, lucrător în domeniul hotelier, sudor, tinichigiu auto, construcții și lucrări publice, electrician de joasă tensiune, electromecanic.

În cadrul școlii funcționează o clasă postliceală în domeniul economic, iar în anul școlar 2017-2018 este propusă și o clasă postliceală în domeniul mecanic. Ambele clase postliceale sunt finanțate de la buget (gratuite) oferind posibilitatea unui număr tot mai mare de absolvenți de liceu de a le frecventa.

Alte specializări acreditate sunt cele de proiectant CAD şi mecatronist.

Pe lângă faptul că asigură un învăţământ de calitate, unitatea medieşeană vine cu o serie de beneficii evidente pentru elevi, printre care se numără: acces liber la reţeaua Wi-Fi a şcolii, monitorizare video a curţii, holurilor şi atelierelor şcolii pentru siguranţa elevilor, cabinete moderne de informatică,fizică-chimie, biologie, tehnologii, sală de sport modernă, activităţi extraşcolare şi extracurriculare diverse, posibilitatea efectuării stagiilor de pregătire practică la agenţii economici din oraş, participarea la proiecte cu finanţare extrabugetară, spaţii şcolare reabilitate sau colaborarea eficientă cu întreaga comunitate locală.

Liceul Tehnologic Automecanica Mediaş oferă şanse egale fiecărui tânăr, pentru a deveni o personalitate puternică, independentă, capabilă să se integreze competent şi activ în comunitate. Pentru elevii învăţământului seral şi cu frecvenţă redusă, continuarea studiilor, întrerupte după finalizarea clasei a VIII-a sau după învăţământul profesional, reprezintă o şansă să-şi desăvârşească formarea. „Şcoala are un rol hotărâtor în ceea ce priveşte procesul formării personalităţii tinerilor, al educaţiei acestora în sensul dezvoltării unui adevărat spirit de cultură şi de civilizaţie naţională, de formare ca specialişti în diferite domenii. E foarte important să îţi continui studiile.

Aproape jumătate dintre cei peste 500 de elevi ai liceului medieşean urmează forme de învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă. Ei reprezintă modele pentru orice tânăr care se lasă încă purtat de valurile vârstei şi tratează cu insuficientă seriozitate problema alegerii unei cariere.