Grupul Scolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea
Buftea, Ilfov

Prezentare

Viziunea şi misiunea şcolii

 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu " Buftea, ca unitate din judteţul Ilfov, îşi propune să pregătească elevii pentru specializări care să răspundă cerinţelor de interes naţional şi local, atât de actualitate cât şi de perspectivă, sub cele două aspecte:

  1. pătrunderea în învăţământul superior şi postliceal,
  2. încadrarea pe piaţa muncii în unităţile de profil.

Pentru acest lucru şcoala va pune accent pe formarea adecvată a personalului didactic în cadrul programelor de formare a formatorilor şi îmbunătăţirea bazei materiale în scopul asugurării cuondiţiilor optime de pregătire a elevilor.

Şcoala se va preocupa de pregătirea elevilor dotaţi în vederea participării lor la olimpiadele şi concursurilor pe meserii la nivel naţional, precum şi la asigurarea pentru fiecare elev a accesului la calşculator şi internet.

Pe lângă acestea, şcoala va căuta să creeze un climat de siguranţă fizică şi libertatea spirituală, un mediu favorabil învăţării în care  fiecare individ să benefiecieze de şansa dezvoltării sale ca persoană şi personalitate, necesită pentru a fi pregătiţi pentru o treaptă superioară de educaţie sau integrare în societate.


Galerie foto

Crucea rosie