Grup Scolar Agricol Topolog
Topolog, Tulcea

Prezentare

      Şcoala noastră este situată în localitatea cu acelaşi nume, fiind singurul liceu din mediul rural.Grupul Şcolar Agricol Topolog este o unitate de învăţământ de masă, finanţat din surse publice, adaptând sistemul tradiţional de învăţământ la cel modern.

     Profilele oferite de şcoală sunt:

  • - tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
  • - agricol
  • - comerţ
  • - electric
  • - mecanic

     Unitatea şcolară dispune de toate utilităţile necesare: apă curentă, energie electrică, grupuri sanitare în incinta şcolii, rampe de gunoi special amenajate, incîlzire centrală proprie pentru fiecare unitate şcolară în parte.

     Nivelurile de şcolarizare oferite sunt:

  •           - 5 grupe de grădiniţă
  •           - 9 clase de învăţământ primar
  •           - 8 clase învăţământ gimnazial
  •           - 5 clase de liceu ( învăţământ seral şi zi)
  •           - 5 clase SAM

     Grupul Şcolar Agricol Topolog este şcoală coordonatoare cu personalitate juridică şi pentru şcolile din comună.

     Misiunea şcolii este: „Şcoala noastră este veşnicia satului". Urmăreşte să ofere educaţie şi instrucţie la un nivel înalt de calitate în contextul naţional şi european, pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională e elevilor în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilelor de pregătire, ca o premisă de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale.

 


 

       Unitatea şcolară este situată în localitatea Topolog, aşezare rurală cu peste 5200 lucuitori situată la cea mai mare altitudine din judeţul Tulcea.

      A fost infiinţată în anul 1961 sub numele de „Şcoala Medie Topolog", formată din grădiniţă, şcoală generală şi liceu. Pe 30 ianuarie 1978 se separă liceul de şcoala medie , devenind Liceul Agroindustrial Topolog sub conducerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. După revoluţia din 1989, şcoala se va reorganiza sub denumirea de Grupul Şcolar Agricol, iar din 2002 acesta va ingloba grădiniţa şi şcoala generală din localitate.

    În prezent coordonează şcolile din comună, fiind centru financiar de categoria a doua, iar prin programul de reabilitare a învăţământului rural este programat transformarea acestuia în Campus Şcolar Pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic.

Galerie foto