Grupul Scolar de Arte si Meserii "I.Mincu" Deva
Deva, Hunedoara

Prezentare

Colegiul"Ion Mincu" Deva

   Are o tradiţie de peste 40 de ani în pregătirea teoretică şi practică a elevilor în domeniul contrucţiilor şi nu numai. Şcoala dispune de următoare specializări: Tehnic - Construcţii şi lucrări publice; Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii; Tehnician desenator tehnic; Tehnician mecatronist; Instalator instalaţii TSG; MECANIC - Mecanic auto.

 Anul şcolar 1966/1967 a marcat debutul liceelor de specialitate menite să asigure o pregătire temeinică, teoretică şi practică, a cadrelor medii tehnice.

            În Deva Liceul Industrial de Construcţii este primul din cele cinci licee industriale, căruia i s-a pus temelie. S-a pornit cu trei clase, cuprinzând 108 elevi, în secţia de construcţii civile şi industriale. Alături de cunoştinţe de cultură generală şi de specialitate, elevii dobândesc şi deprinderi practice de muncă care să le dea posibilitatea de a se încadra în producţie ca muncitori de înaltă calificare, tehnicieni sau de a urma diferite forme ale învăţământului superior.

În anul şcolar 1977/1978 Liceului Industrial de Construcţii Deva primeşte numele de Liceul Industrial Nr. 4 Deva. Un moment important îl constituie anul şcolar următor 1978/1979 fuzionarea Şcolii Profesionale de Construcţii cu Liceul Industrial Nr. 4 Deva.

                 Anul şcolar 1979 a însemnat pentru Liceul Industrial Nr. 4 Deva inaugurarea localului nou, cu săli dotate cu mobilier modern, înnoind parcă şi spiritul învăţământului. Tot în această perioadă, cu sprijinul Trustului de Construcţii Hunedoara ca întreprindere patronatoare, sunt finalizate lucrările la noul atelier şcoală, acesta intrând în funcţiune în septembrie 1982 cu trei hale mari, specializate pe construcţii, instalaţii şi mecanică precum şi două platforme betonate pentru turnare elemente prefabricate.

                 Într-o perioadă de circa 10 ani Liceul Industrial Nr. 4 Deva s-a afirmat prin activitatea desfăşurată pe toate planurile. Remarcabile sunt participările anuale la faza judeţeană şi naţională la concursul pe meserii, elevii noştri întorcându-se cu premii şi menţiuni. Pe de altă parte elevii noştri şi-au adus o contribuţie deosebită la ridicarea edificiilor socio-culturale şi industriale ale Municipiului Deva şi judeţului Hunedoara, a vestiarelor de la sala de sport, ca şi finalizarea lucrărilor la hidrocentrala Râul - Mare Retezat şi de la Canalul Dunăre - Marea Neagră.

În 1990 Şcoala Profesională Nr. 4 se transformă în Grup Şcolar de Construcţii Montaj. Din septembrie 1991 Liceul Teoretic Nr. 1 îşi schimbă numele în Liceul Teoretic Traian.

                 Din 1 septembrie 1994 cele două instituţii se vor separa ca locaţie în Liceul Teoretic Traian şi Grup Şcolar de Construcţii Montaj în clădirea veche a liceului.

                 Se poate spune că a fost un nou început, plecându-se cu o bază materială redusă la localul şcolii şi atelier şcoală, urmând ca celelalte dotări din patrimoniu - internatul, cantina, baza sportivă, clubul, biblioteca - să fie folosite în comun cu Liceul Teoretic Traian.

                 La 15 noiembrie 2001 Grup Şcolar de Construcţii Montaj - Deva îşi schimbă numele în Grup Şcolar de Arte şi Meserii „Ion Mincu" Deva.

                 De la 1 septembrie 2010 ni se alatura Scoala Generala "Octavian Goga" si incepand din 1 septembrie 2011 devenim Colegiul "Ion Mincu" Deva.

Galerie foto