Liceul Tehnologic "Dr. Florian Ulmeanu"
Ulmeni, Maramures

Prezentare

 

Viziunea şcolii

Liceul Tehnologic  „Dr. Florian Ulmeanu” urmăreste prin acţiunile sale creşterea calităţii vieţii prin oferirea de şanse egale în educaţie, creşterea calităţii educaţiei în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă din zona Someş- Codru şi pregătirea forţei de muncă pentru profesiile cerute de piaţa europeană.

Misiunea şcolii

Promovarea principiilor învăţământului diferenţiat în funcţie de nevoile individuale ale elevului :

 • Asimilarea unor noi meserii  în concordanţa cu cerinţele comunităţii locale
 • Creşterea capabilităţii în formare profesională continuă prin parteneriate strategice, prin stabilirea unor planuri de acţiuni şi proiecte de dezvoltare sinergice şi convergente
 • Eliminarea eşecului şi a abandonului şcolar
 • Introducerea necesităţii schimbării în plan pragmatic a atitudinii şi mentalităţii cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor
 • Dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea  ambientului şcolar
 • Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei

Sediu principal al Liceului Tehnologic „Dr. Florian Ulmeanu" este situat pe str. Petre Dulfu, nr. 27, oraş  Ulmeni, jud. Maramureş, cu următoarele nivele de învăţământ:

-prescolar
- primar
-gimnazial
- liceal - profil tehnic, specializare mecatronică

Liceul Tehnologic "Dr. Florian Ulmeanu" are ca structuri arondate:

 • Grădiniţa Ulmeni
 • Grădiniţa Tohat
 • Şcoala primară şi grădiniţa Mânău
 • Şcoala primară şi grădiniţa Ticău I
 • Şcoala Primară şi grădiniţa Ţicău II
 • Şcoala Primară  şi grădiniţa Somes Uileac

In 1919 se construieşte actualul local de şcoala compus dintr-o sala de clasa si locuinţa învăţătorului . In 1926 se mai adaugă o sala de clasa la şcoala primară de la această dată aceasta funcţionând cu doua săli de învăţământ . In urma stăruinţei reprezentanţilor locali ai învăţământului in primăvara anului 1935 au început de grădiniţa pe terenul atribuit in acest scop de reforma agrara scolii primare, lucrare terminata in 1936 . Începând cu anii 1950 învăţământul ulmenean continua sa se dezvolte atât in ceea ce priveşte efectivul de elevi, cadre didactice cat si ca infrastructura . In anii 1970 şcoala a fost extinsa cu 6 săli de clasa si atelier şcolar. In 2004 şcoala veche a fost supraetajata cu patru săli de clasa realizate prin finanţarea acordata de Guvernul României in baza HG. nr. 93 / 2003, in urma unui proiect iniţiat o echipa de profesori inimoşi ai scolii si cofinantat de Primăria oraşului Ulmeni.

Galerie foto