Liceul Tehnologic Comuna Band
Band, Mures

Prezentare

Liceul Tehnologic Band

 

Str. Păcii nr. 4

547065 Band, Jud. Mureş

Tel/fax: 0265-428416

e-mail: lictband@yahoo.com


Istoricul şcolii

Cercetările surselor documentare referitoare la începuturile învâţământului în această zonă a Câmpiei ne oferă informaţii despre eforturile comunităţilor locale religioase de a-şi întemeia propriile şcoli confesionale. Astfel, documentele existente în Arhiva Bisericii Reformate maghiare din localitate atestă existenţa încă din 1601 a unei şcoli confesionale reformate.
Mai tîrziu, dintr-o conscripţie a preoţilor şi învâţătorilor români ,,uniţi" din scaunul Mureş (1778), aflăm că la Bandul de Câmpie există o şcoală greco-catolică.
O alta conscripţie a şcolilor confesionale, efectuata în 1839 ne informează, că ortodocşii din Band nu aveau clădire pentru şcoală, iar copiii frecventează cursurile în casa învăţătorului. Clădirea şcolii confesionale ortodoxe a fost construită din lemn abia în anul 1853.
Prima şcoală de stat în Band a fost organizată în anul 1876, cu predare în limba maghiară, care în anul 1877 primeşte o clădire nouă (,,Şcoala Veche"- cum este numită azi), completată în 1899 cu o altă clădire.
Începând din anul 1935 cele două secţii vor fuziona, formând o singură şcoală.

După cel de-al doilea război mondial, Şcoala de Stat din Band şi-a reluat activitatea, şi în anul 1948 s-a construit o nouă clădire, necesară datorită creşterii numărului de elevi. În perioada 1961-1974 în Band a funcţionat Liceul de Cultura Generală (Şcoala Medie) de 11 clase, clădirea fiind construită între anii 1960-1962, completată în 1969-1970 cu corpuri de clădiri noi.
Începând cu anul şcolar 1973/74 Liceul de Cultură Generală se transformă în Şcoala Generala cu clasele I-X.
Din anul 1990 Liceul Band îşi reia activitatea cu formă de invăţământ de XII clase, suferind mai multe modificări de profil şi denumire.
În cursul anului 2002 s-au efectuat lucrări de consolidare şi renovare a corpului de clădire numită ,,Şcoala veche", finanţate din fonduri obţinute de la Banca Mondială.
Începând cu anul şcolar 2003/2004 în Grupul Şcolar Band s-a înfîinţat secţia de arte şi meserii cu profil agricol.

Galerie foto