Liceul Tehnologic "Ioan Lupas" Saliste
Saliste, Sibiu

Prezentare

Liceul Tehnologic "Ioan Lupaș" Săliște este o unitate școlară cu personalitate juridică, aflată în oraşul Sălişte, situat la 25 km de Sibiu, aflat în Mărginimea Sibiului, fiind supranumit Capitala Spirituală a Mărginimii.

Scurt istoric al şcolii noastre

Istoria şcolii din Sălişte este o mică parte din istoria Transilvaniei, cu idealurile căreia se confundă şi la ale cărei evenimente se alătură.

La începuturi, a fost şcoală "de bucoavnă", pe lângă biserică. Şcoala din Sălişte, în care au învăţat atâţia fii ai Mărginimii noastre, este atestată documentar din anul 1616, atunci când la Sibiu nu era nici biserică nici şcoală românească.

Aceasta e una din cele mai vechi şcoli româneşti din toată Transilvania (a doua după cea din Scheii Braşovului). Odată ce a apărut, şcoala a continuat să existe secole de-a rândul. Începuturile învăţăturii de carte au fost, cel mai probabil, chiar în biserică. Apoi se ştie că au fost case închiriate, sau donate anume pentru şcoală. În anul 1821 s-a construit primul local de şcoală, care apoi de-a lungul anilor s-a întregit cu noi edificii şcolare. Numai înşiruirea şcolilor ce au funcţionat în Sălişte spune multe despre istoria ei:

Şcoala primară capitală, şcoala de repetiţie economică, gimnaziile de băieţi şi de fete, devenite gimnaziu mixt, şcoala de menaj, şcoala de învăţăcei industriali, şcoala elementară de comerţ, liceu comercial, şcoala tehnică de administraţie economică, şcoala horticolă, şcoala medie mixtă, liceu teoretic, liceu economic. Acestea toate alături de grădiniţă, sau alte cursuri ca cele de cantori, cursuri pentru învăţători, curs practic pentru educatoare şi mai târziu curs de montanologie, liceu seral, sau cu frecvenţă redusă.

Cuvintele Dr. Ioan Lupaş despre şcoala din Sălişte spun mult:

"În rezumat, despre munca didactică şi educativă a şcoalei noastre din Sălişte, se poate spune că este în continuu progres apreciabil, urmărind cu neîntreruptă stăruinţă realizarea ţintelor de căpetenie fixate de pedagogia modernă care cere ca învăţământul să fie totdeauna educativ şi să trezească interes luminat şi statornic, nu numai pentru cunoștințele teoretice împărtăşite prin şcoală, ci îndeosebi şi mai ales pentru împrejurările de viaţă în care vor avea elevii noştri să aplice aceste cunoștințe, să-şi încerce norocul şi să-şi uşureze traiul cu ajutorul lor."

Numele liceului este dat de unul dintre cei 12 academicieni pe care i-a dat şcoala din Sălişte: Ioan Lupaş

A fost istoric, profesor , om politic şi preot. S-a născut la  Sălişte pe 9 august 1880 şi a decedat la 3 iulie 1967.Studiază la liceul de stat din Sibiu şi la liceul ortodox: “Andrei Şaguna” din Braşov. Lucrări principale de istorie bisericească: “Câteva pagini din trecutul comunei Sălişte “, “Luptătorii pentru lumină”, “ Din istoricul ziaristicii româneşti”, “Mitropolitul  Andrei Şaguna”, Sibiu . El a fost reprezentantul de seamă al Şcolii din Sălişte şi de aceea îi poartă şi numele de: “Ioan Lupaş”.

Astăzi Liceul Tehnologic "Ioan Lupaş" Sălişte îşi urmează destinul pentru a fi la înălţimea trecutului. Aici se găsesc copii/elevi care învață în ciclurile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional.

Ca și structuri avem arondate:

1. Grădinița cu Program Prelungit Săliște - nivel preșcolar

2. Școala Gimnazială Săcel - nivel primar, gimnazial

3. Grădinița cu Program Normal Săcel - nivel preșcolar

4. Școala Primară Amnaș - nivel preșcolar, primar

5. Școala Primară Mag - nivel preșcolar, primar

6. Grădinița cu Program Normal Sibiel - nivel preșcolar