Liceul Tehnologic,,AL.Vlahuță''Podu Turcului
Podu Turcului, Bacau